2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Kar amacı güden işletmeler SOGEP programına başvuru yapabilir mi?

Aydın, Denizli, Muğla illerinde sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla kar amacı güden işletmeler SOGEP programına yenilikçi sosyal sorumluluk projesi başvurusunda bulunabilirler. Kar amacı güden işletmeler için azami destek oranı %50’dir.

Cevaplanma Tarihi: 08.02.2024