2019 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Kendi ar-ge merkezimizde yerli olarak geliştirilmiş tohumun paketlenerek pazara hazır hale getirilmesine yönelik proje uygun mudur? (Paketleme makinası alınacak)

Güçlü Sanayi programı yüksek katma değerli ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle hazırlanacak projelerin amaçlarının imalat sanayine yönelik olması ve programın amaç ve önceliklerine uygun olarak faaliyet ve bütçelendirmenin yapılması gerekmektedir. Tohumun paketlenmesi şeklinde ifade edilen tohumculuk faaliyeti ise birincil tarım faaliyeti kapsamındadır ve program rehberinde de belirtildiği üzere uygun olmayan proje konuları içerisindedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 24.04.2019

Yurt dışı patentli bir ürünün patenti alınarak üretilebilmesi için patent maliyeti ve know-how transfer maliyeti uygun maliyet midir?

Mali destek programları başvuru rehberlerinde ilgili maliyetler “uygun olmayan maliyetler” arasında yer almamaktadır. Ancak ilgili maliyetlerin Ajans Satın Alma Rehberine uygun olarak satınalmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 24.04.2019

Aynı makine-ekipman için hem ajans desteğinden hem de KDV istisnasından yararlanılması mümkün müdür?

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı mali destek programları rehberlerinde belirtildiği üzere “2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29.maddesi gereğince yatırım teşvik belgesi ile sağlanan destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz”.

 

Cevaplanma Tarihi: 24.04.2019

Yatırım Teşvik Belgesinde alınması vaat edilen makine ve teçhizat için mali destek programı kapsamında destek alınabilir mi?

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı mali destek programları rehberlerinde belirtildiği üzere “2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29.maddesi gereğince yatırım teşvik belgesi ile sağlanan destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz”.

 

Cevaplanma Tarihi: 24.04.2019

Güçlü Sanayi programı için; üretim sürecini, hâlihazırda sahip olunan makineleri yenileyerek (daha az enerji tüketen, daha hızlı üreten) pazar payını artırmak amacıyla proje başvurusu uygun mudur?

Güçlü sanayi MDP, yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması ve sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Program ile başta tekstil ürünleri imalatı olmak üzere, giyim eşyaları imalatı ile kimyasalların imalatı ve diğer imalat sektöründe yapılacak yenilikçi, üretim teknolojisini geliştiren, sektörün iyileşmesi ve katma değerli ürünler üretilebilmesini sağlayan projeler beklenmektedir. Programa başvuru yaparken rehberde yer alan örnek proje konularının incelenmesi tavsiye edilmektedir. Projelerin değerlendirilmesi rehberlerde yer alan değerlendirme kriterlerine göre yapılmakta olup, projelerin programa uygunluğu bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirlenmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 24.04.2019

Arge çalışması neticesinde ortaya çıkan katma değerli bir ürün için proje vermek istemekteyiz. Proje dönemi içinde aynı ve ya benzer ürünleri geliştirmek adına da projeye konu edeceğimiz hususlar olur ise, Destek alabilmek mümkün olur mu ?

Mali destek programları kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin başvuru sahibi ile Ajans arasında sözleşme imzalanır ve yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda, bildirilen faaliyet ve zaman çerçevesinde sağlanan destek tutarı ile uygulamaları esastır. Ancak proje uygulama dönemi içerisinde projenin geliştirilmesi ve bununla ilgili destek talep edilmesi söz konusu değildir.

 

Cevaplanma Tarihi: 24.04.2019

Rehberin 20.sayfasında mali tablolar kısmı d maddesinde ‘’yeni kurulan işletmeler’’ ibaresi yer almaktadır. Buna göre 28-29 Mart 2019 döneminde yeni kurulan bir firma proje verebilir mi ?

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı mali destek programları başvuru rehberlerinde başvuru yapabilecek işletmelerin kuruluş tarihi için bir şart belirlenmemiştir. Başvuru tarihinden önce kurulmuş olmak kaydıyla yeni işletmeler programlara destek başvurusunda bulunabilirler.

 

Cevaplanma Tarihi: 24.04.2019

Güçlü sanayi programı için yazılım hazırlama projeleri uygun mudur?

Güçlü sanayi MDP, yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması ve sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Program ile başta tekstil ürünleri imalatı olmak üzere, giyim eşyaları imalatı ile kimyasalların imalatı ve diğer imalat sektöründe yapılacak yenilikçi, üretim teknolojisini geliştiren, sektörün iyileşmesi ve katma değerli ürünler üretilebilmesini sağlayan projeler beklenmektedir. Programa başvuru yaparken rehberde yer alan örnek proje konularının incelenmesi tavsiye edilmektedir. Projelerin değerlendirilmesi rehberlerde yer alan değerlendirme kriterlerine göre yapılmakta olup, projelerin programa uygunluğu bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirlenmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Görüntüyü güzelleştirme amaçlı olarak yapılacak bina dış cephe giydirmesi uygun maliyet midir? Uygun maliyet ise "küçük ölçekli yapım işi" midir? Yoksa görünürlük müdür?

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında projeler programın amaç ve önceliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Projelerde yer alacak faaliyet planları ise projenin amaç ve beklenen sonuçlarına etki edecek şekilde tasarlanmalıdır. Projenin amacına etki etmeyecek şekilde tasarlanan faaliyet ve harcamalar uygun olmamakla birlikte değerlendirme sürecinde bütçe revizyonu yapılabilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

İhracatı geliştirme ve markayı geliştirme açısından gerekli olduğundan kendi binamızda showroom yapımı uygun maliyet midir? (İçine dolap yapımı, asma tavan yapımı, laminant yapımı, kartonpiyer, ışıklandırmalar vs. de bulunuyor.)

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında projeler programın amaç ve önceliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Projelerde yer alacak faaliyet planları ise projenin amaç ve beklenen sonuçlarına etki edecek şekilde tasarlanmalıdır. Projenin amacına etki etmeyecek şekilde tasarlanan faaliyet ve harcamalar uygun olmamakla birlikte değerlendirme sürecinde bütçe revizyonu yapılabilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Firmamız 47 yıllık adi ortaklık olarak faaliyet gösterirken 2017 yılından beri anonim şirket olarak devam etmektedir. Şimdiye kadar olan destekleme başvurularında yeni firma göründüğü için ve geçmişe dönük mali veri veremediğimiz için ret cevabı aldık. A

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı uygun başvuru sahipleri KOBİ vasfı taşıyan işletmelerdir. Başvuru sahibi işletme başvuru tarihi itibari ile kurulmuş olması başvuru yapması için yeterlidir. Ancak değerlendirme aşamasında, başvuru sahibinin mali kapasite ve işletme kapasitesi değerlendirilmekte, uygunluğu ancak bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirlenmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

3 farklı tüzel kişiliğe sahip 3 firmanın firma ortakları aynı. Farklı konularda bu 3 firma ayrı ayrı proje başvurusunda bulunup birden fazla proje başarılı olursa hepsine destek alması mümkün müdür?

2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında KOBİ vasfına sahip işletmeler başvuru sahibi olabilmektedir. Bu sebeple firma ortakları aynı olan farklı tüzel kişiliğe sahip işletmeler başvuruda bulunabilirler. Projeler değerlendirme sonucuna göre farklı tüzel kişilikler olarak destek alabilirler.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Gübre üretimi güçlü sanayi mi, yoksa temiz üretim için mi uygun olur?

Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim mali destek programlarının hitap ettikleri öncelikli sektörler farklı olmakla birlikte her iki program da imalat sanayinin iyileştirilmesi için tasarlanmıştır. Bu nedenle hazırlanacak projelerin amaçlarının imalat sanayine yönelik olması ve sunulacak programın amaç ve önceliklerine uygun olarak faaliyet ve bütçelendirmenin yapılması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Vakıf şirketleri uygun başvuru sahibi midir?

Mali destek programları kapsamında proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin; 24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/11828 sayılı karar ile yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olması ve program rehberlerinde talep edilen belgeleri (Kobi Belgesi (e-devlet) ve diğer destekleyici belgeler) sağlaması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Hukuki statüsü "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda" düzenlenenen Birliğimiz'in , %100 ve tek ortağı olduğu Limited Şirket, Ajansınız 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında

Mali destek programları kapsamında proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin; 24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/11828 sayılı karar ile yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"e uygun olması ve program rehberlerinde talep edilen belgeleri (Kobi Belgesi (e-devlet) ve diğer destekleyici belgeler) sağlaması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

işyerinde artezyen kuyusu açmak için bir proje sunulabilir mi ya da bir projenin içinde yapılırsa uygun maliyet midir?

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında projeler programın amaç ve önceliklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Projelerde yer alacak faaliyet planları ise projenin amaç ve beklenen sonuçlarına etki edecek şekilde ve rehberde belirlenen maliyet kısıtlamalarına dikkat edilerek tasarlanmalıdır. Artezyen kuyusu açmak; programın amacına uygun şekilde hazırlanacak projenin içinde küçük ölçekli yapım işi faaliyeti olarak değerlendirilmekle birlikte, uygunluğu bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirlenmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

iş güvenliği için alınacak ekipmanlar uygun maliyet midir?

Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri uygun maliyettir. Alımı yapılacak ekipmanların gerekçelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, hangi amaçla alınacağına bağlı olarak uygun olup olmayacağı değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Projenin desteklendiği ekipmanlara e-ticaret altyapısı uygun maliyet mi?

Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri uygun maliyettir. Maliyetlerin gerekçelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, hangi amaçla alınacağına bağlı olarak uygun olup olmayacağı değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Laboratuvara alınacak cihazlar uygun maliyet mi?

Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri uygun maliyettir. Alımı yapılacak cihazların gerekçelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, hangi amaçla alınacağına bağlı olarak uygun olup olmayacağı değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 09.04.2019

Mali destek programlarına proje başvuru yaparken destekleyici belge olarak Kobi Bilgi Beyannamesi talep edilmektedir. Bu belgenin sunulması KOBİ olduğunu ispatlamak için yeterli midir.

2019 Yılı Mali Destek Programlarına başvuruda bulunurken Kobi Bilgi Beyannamesi yeterli olmamaktadır. Teklif Çağrısının ilan edildiği günlerde kullanıma açılan hizmet kapsamında, e-devlet üzerinden alınacak İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi’nin Başvuru esnasında sunulması gerekmektedir. (https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/)

 

Cevaplanma Tarihi: 01.04.2019

Şirketimiz 18/01/2018 tarihi itibariyle 1 yıl süresince kamu ihaleleri yasaklama kararı vardır. ( Yasaklılık kararımızın kaldırılması için resmi gazetede yayınlanan geçici maddeye göre dava süreci devam etmektedir.) Güçlü Sanayi Mali destek programı kapsa

Başvuru Rehberi 2.1.1.2 bölümünde ifade edildiği üzere "Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler" kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren dört yıllık bir süre için teklif çağrısına katılamazlar.

 

Cevaplanma Tarihi: 01.04.2019

Kooperatiflerin kurduğu iktisadi işletmeler başvuru yapabilir mi?

Kooperatifin kurduğu iktisadi işletmeler ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından kooperatif tüzel kişiliği üzerinden başvuruda bulunabilirler.

 

Cevaplanma Tarihi: 01.04.2019

Okul bünyesindeki Döner Sermaye İşletmesi, mali destek programları kapsamında uygun başvuru sahibi olabilmekte midir?

Okul bünyesindeki döner sermaye işletmesinin bağlı bulunduğu kurumdan ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından destek programları kapsamında uygun başvuru sahibi olamazlar.

 

Cevaplanma Tarihi: 01.04.2019

Sera atık suyu geri kazanımı Temiz Üretim MDP kapsamına uygun bir proje konusu mudur?

Temiz Üretim MDP ile başta gıda, tekstil ve diğer metalik olmayan ürünlerin imalatı sektörleri olmak üzere temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı, atıkların yüksek katma değerli ürün ve/ veya enerji üretimi programın öncelikleri olarak belirlenmiştir. Seracılık birincil tarım faaliyetidir ve bu program sanayi sektöründe temiz üretimi yaygınlaştırmak için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda sera atık suyunun geri kazanımı projesi program amaç ve öncelikleri ile ilgililiği zayıftır.

 

Cevaplanma Tarihi: 01.04.2019

Kobi statüsünün proje uygulanırken kaybedilmesi durumunda hibenin geri alınması söz konusu oluyor mu?

Mali Destek Programları kapsamında; başvuru sahibinden başvuru aşamasında Kobi Belgesi (e-devlet) ve diğer destekleyici belgeler talep edilmektedir. Projenin başarılı olması ve sözleşme sürecinden sonraki uygulama döneminde bu statünün kaybedilmesi durumunda hibenin geri alınması söz konusu değildir.

 

Cevaplanma Tarihi: 01.04.2019

Minimum çalışan sayısı kriteri var mı ve 12 ay sonra yıllık ciro için min tutar sınırı olacak mı?

24.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/11828 sayılı karar ile yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" te yer alan kriterler başvuru için geçerlidir. Yönetmeliğin 6. maddesinde "Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder" denilmektedir. İşletmenin başvuru aşamasında KOBİ niteliğine haiz olması ve bu vasfa sahip olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 01.04.2019

Proje desteğinden kurumlar vergisi veya farklı bir vergi kesintisi yapılıyor mu?

Proje Uygulama Rehberi 2.4.3 Muhasebe Yükümlülükler bölümünde “Mali destek kapsamında yapılan ön ödemenin kaydında gelir yöntemi kullanılmalı ve alınan mali destek gelir olarak kaydedilmelidir. Ajansa, ara ve nihai raporlarla birlikte muhasebe kayıtları da sunulmalıdır.” denmektedir. Bu nedenle mutlaka gelir kaydedilmesi gereken avans (ön ödeme) tutarıdır. Ara ödeme ve nihai ödeme hakediş usulü gerçekleştiğinden işletmelerin bunu gelir hesabına kaydetme zorunluluğu bulunmamakla birlikte; vergi usul kanununa göre muhasebeleştirilmelidir.

 

Cevaplanma Tarihi: 26.03.2019

Kobi belgesi alabilen kooperatifler her iki programa da başvuru sahibi midir?

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun 124. maddesinde “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif şirketlerden ibarettir" tanımlaması ile kooperatifler ticaret şirketleri arasında sayılmıştır. Bu doğrultuda program rehberlerinde talep edilen belgeleri sağlayan kooperatifler her iki programa da destek başvurusunda bulunabilir.

 

Cevaplanma Tarihi: 26.03.2019

Kapasite artırımı projesi güçlü sanayi programı için uygun olur mu?

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı ile bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda ülkeye ithal edilen yüksek katma değerli ürünlerin Bölge'de üretilmesine yönelik, ihracatın arttırılması ve program rehberinde örnek gösterilen alanlarda yapılacak projeler beklenmektedir. Bu nedenle programın amaç ve önceliklerine katkı sunmayan kapasite artırımı projeleri uygun bulunmamaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 26.03.2019

Yatırım yerinde ipotek varsa problem olur mu?

Proje uygulama yerinde ipotek olmasının projenin uygulanmasını engellememesi durumunda bir problem görülmemektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 26.03.2019

Proje sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getiremezsek nasıl bir yaptırım uygulanıyor?

Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 2.5 "Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Koşulları" bölümünde "Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde; Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir." denmektedir. Buna göre destek yararlanıcısının performans göstergelerinin ve/veya proje faaliyetlerinin bir veya birkaçını yerine getirmemesi ya da sözleşmenin yararlanıcının kusuru nedeniyle feshi gibi durumlarda destek tutarının %5-%10 oranlarında cezai müeyyideler uygulanabilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 26.03.2019

Üretim ile ilgili lisans bedelleri uygun maliyet midir?

Üretim ile ilgili gerekli izinler hususunda başvuru rehberinde de belirtildiği üzere projenin uygulanması için gerekli izin, lisans, ruhsat vb. belgelerin başvuru aşamasında ajansa sunulması beklenmekte olup, genelde devletin farklı birimlerine ödenmesi gereken veya ürüne özel lisans bedelleri gibi giderlerin uygun olmayacağı, ancak üretim süreçleri ve ürün için ISO, TSE, CE vb. kalite ve standardizasyon için gerekli ve proje kapsamında başvurulması veya alınması planlanan belgeler için gerekli maliyetler uygun görülmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 26.03.2019

Otellerde kullanılan atık/malzemelerin geri dönüşümü veya bertarafı uygun proje konusu mudur?

Temiz Üretim Mali Destek Programında; Bölge’de öne çıkan gıda ve içecek imalatı ile tekstil sanayi başta olmak üzere imalat sanayinin alacağı yönetsel tedbirler, yapacağı süreç değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu ile atıklarının miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; üretim esnasında oluşan atıkların firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı sağlanarak tarımsal/endüstriyel atıkların katma değeri yüksek çevre dostu ürünlere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. İlgili program turizm sektörüne değil sanayiye yönelik programlanmıştır. Bu nedenle; turizm sektöründe yer alan işletmelerin mevzuaten zorunlu geri dönüşüm ve bertaraf yükümlülüklerini ilgili mali destek programı ile sağlamaları mümkün görünmemektedir. Ancak gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin hammadde olarak kullanacağı otel atıklarının katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülmesini hedefleyen proje uygun görünmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.03.2019

Tekerlekli olmayan kırıcı / konkasör/elek/taşıma bandı uygun maliyet kapsamında mıdır?

Başvuru yapılması düşünülen programın amaç ve öncelikleri ile öncelikli sektörleri dikkate alınarak; işleme ve üretim süreçlerinde kullanılacak şekilde makine ve ekipman alımı yapılmalıdır. Alımı yapılacak makine ve ekipmanların gerekçelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, hangi amaçla alınacağına bağlı olarak uygun olup olmayacağı değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.03.2019

Kira sözleşme süresi şartı nedir?

Her iki destek programı için proje başvuru aşamasında mülkiyet durumunu gösterir belgelerin; kiralama sözkonusu ise başvuru tarihi itibariyle en az 5 yıllık kira sözleşmesinin sunulması gerekmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.03.2019

Hazır yemek üreten firmalar, Temiz Üretim mali destek programında ek 10 puan verilecek sektörlerden olan "Gıda ürünleri ve içecek imalatı" sektörüne girer mi?

Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Hazır Yemek İmalatı da nace koduna göre "Diğer gıda maddelerinin imalatı" alt grubunda yer aldığından öncelikli sektör arasında değerlendirilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.03.2019

Alkollü içecek üreten bir işletmenin, atıklardan alkolsüz bir ürün üretmeye yönelik projesi Temiz Üretim MDP kapsamına uygun bir proje konusu mudur?

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzuna göre "Özel sektör işletmelerine dönük desteklerde, tütün mamulü üreticileri ve tütün işleme tesisleri ile Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimini yapanlar başvuru sahibi ya da ortağı olamazlar." denmektedir. Bu sebeple sözkonusu işletme başvuru sahibi olmak için uygun görünmemektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.03.2019

Aynı proje ile her iki destek programına da başvuruda bulunabilir miyiz?

Proje fikirlerinin Mali Destek Programlarının amaç, kapsam ve önceliklerine göre değerlendirilmesi ve hangi programa daha uygun görünmekte ise o programa başvuru yapılması uygun görünmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 19.03.2019

2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen programlarınıza kaç adet başvuru ve destek hakkı bulunmaktadır?

Bir Başvuru Sahibi 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen her bir mali destek programında en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) projesi için destek alabilir. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları proje ve faaliyet destekleme yönetmeliğinde "Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir." denmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 07.03.2019

Kozmetik ürünlerin imalatı öncelikli sektörler arasında yer alıyor mu?

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında Kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalatı öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Kozmetik ürünlerin imalatı da nace koduna göre kimyasallar ve kimyasal ürünlerin imalat alt grubunda yer aldığından öncelikli sektör arasında değerlendirilmektedir.

 

Cevaplanma Tarihi: 07.03.2019

İşletmemiz "%15'in altında alkol ihtiva eden, alkollü içecek" imalatı yapmakta olup, faaliyet alanımıza uygun proje(ler) hazırlamak istemekteyiz. Rehberde belirtilen uygun ve uygun olmayan konular bölümü incelendiğinde faaliyet konumuzun uygun olup olmadı

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzuna göre "Özel sektör işletmelerine dönük desteklerde, tütün mamulü üreticileri ve tütün işleme tesisleri ile Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimini yapanlar başvuru sahibi ya da ortağı olamazlar." denmektedir. Program rehberlerinde de bu husus belirtilmiştir. Bu nedenle alkollü ürünler üretimi kapsam dışıdır.

 

Cevaplanma Tarihi: 07.03.2019