2016 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Başvuru sahibinin kamu kurumu olduğu projemizde birlik, ortak olarak yer almaktadır. Ortak olarak herhangi bir satın alımları yoktur. Bu nedenle birlikler için istenen belgeler başvuruda sunulmalı mıdır?

Ortak, başvuru sahibi ile aynı haklara ve sorumluluklara sahiptir. Proje bütçesinde belirtilmese dahi proje süresince ortak proje içerisinde satın alımları gerçekleştirebilir. Bu nedenle birliklerden başvuru aşamasında istenen tüm belgelerin proje ortağı olma durumunda da sunulması gerekmektedir.

Cevaplanma Tarihi: 18.03.2016