2022 YILI İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI

Kredi uygunluk belgesinde belirtilen kredibilite toplam proje bütçesi kadar mı olmalı? Daha yüksek almamız olumlu olur mu?

Alınacak olan kredi uygunluk belgesinde yer alan kredibilitenin en az proje toplam bütçesi kadar olması gerekmektedir. Buradaki tutarın daha yüksek olması başvuru sahibi işletmenin mali yapısını göstermesi açısından mali kapasitesinin yüksek olduğuna işaret eder ki bu da işletmenin yaptığı başvurunun değerlendirilmesi aşamasında olumlu olarak yorumlanabilir.

Cevaplanma Tarihi: 26.01.2023

Program kapsamında almak istediğimiz makinenin fiyatı 1,5 milyon TL. Rehberde belirtilen bütçe üst sınırı 1 milyon TL. Bu durumda başvuru yapabilirmiyiz?

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında projelerin bütçeleri en fazla 1 Milyon TL olabilir. Buna karşı alınacak ekipman veya malzemelerin toplam tutarı daha fazla ise bu tutar kadar olan proforma fatura kaysa yüklenir ama 1 milyon TL'lik kısmı için kredi kullandırılır. Kalan kısmın başvuru sahibi tarafından kendi kaynaklarıyla karşılaması gerekmektedir.

Cevaplanma Tarihi: 26.01.2023

Kapasite raporu sunamayan işletmeler başvuru yapabilir mi?

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olan işletmelerin, kapasite raporu olmaması durumunda, bunu bağlı oldukları odadan alacakları " kapasite raporu bulunmadığına" dair bir resmi yazıyla belgelemesi gerekmektedir.

Cevaplanma Tarihi: 26.01.2023

Şirketimiz otomasyon yazımı ile uğraşmaktadır bu nedenle kuruluş nace kodları 620201 Bilg. Danışmanlık... ve 721901 doğa Bilimleri mühendislik araştırma... diye ticaret odasına kayıt yapılmıştır. Ana sözleşmemize göre işletmemizin tarım ürünleri, gıda, tarımsal araştırma, canlı hayvan, endüstriyel makine ve dayanıklı tüketim makineleri, yenilenebilir enerji, yönetim danışmanlığı gibi faaliyetleri de bulunmaktadır. 72 kodu ile su ürünleri sektörüne yönelik bir proje hazırlamak istiyoruz. Bu kapsamda program başvuru rehberinde belirtilen nace kodlarına ilave kod eklenebilir mi? İşletmemiz 72 nace kodu ile başvuru yapabilir mi?

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında başvuru yapabilecek işletmeler nace rev 2 koduna (10,13,14,28) göre belirlenmiştir. Bunların dışında kalan işletmelerin programa başvuru yapması uygun değildir. Program başvuru rehberinde belirtilen nace kodlarının güncellenmesi düşünülmemektedir.

Cevaplanma Tarihi: 16.12.2022

Oda Faaliyet Belgemizde faaliyet kodumuz Rehberde belirtilen kodlardan birisi olmamasına karşın, işletmemizde başka yerde sınıflandırılmamış makine imalatı (NACE Rev 2: 28) yapılmaktadır. Bu durumda işletmemiz uygun başvuru sahibi midir?

İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programının amacı; Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılmasıdır. Bu amaca hizmet edecek şekilde ve belirlenmiş sektörlerdeki dijitalleşme projeleri beklenmektedir. İşletmelerin NACE kodları ile ilgili olarak:

- Oda faaliyet belgesinde 10,13,14 veya 28 faaliyet kodu olan KOBİ'ler programa başvuru yapabilir.

- Oda faaliyet belgesinde Nace revizyon 2 kodu rehberde belirtilen kodlardan (10,13,14,28) farklı ise, işletmenin bağlı bulunulan odadan faaliyet alanlarını güncellemesi gerekmektedir. Güncel Faaliyet Belgesinde rehberde belirtilen Nace revizyon 2 kodlarından (10,13,14,28) herhangi birinin bulunması yeterli olacaktir. Faaliyet Belgesinin yanı sıra faaliyet alanlarını gösterecek vergi mükellefiyet yazısı ya da resmi kurumlardan alınacak resmi belgeler de kabul edilecektir.

Cevaplanma Tarihi: 16.12.2022