2022 YILI YENİLİKÇİ GENÇ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesine istinaden, Mavi Kartlılar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi midir?

2022 Yılı Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı kapsamında  uygun başvuru sahibi olunabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olma şartı bulunmaktadır. Mavi Kart sahipleri; çıkma izni alarak Türk Vatandaşlığı statüsünü kaybetmiş olduklarından, program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

 

Cevaplanma Tarihi: 16.12.2022