Güncel Destekler

Fizibilite Desteği

2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAMIN ADI

2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Tarım ve sanayi sektörlerinin rekabet gücünün artırılması

2. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması

4. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

5. Sosyal risklerin önlenmesi ve kadın istihdamının artırılması

PROGRAM BÜTÇESİ

1.500.000 TL

ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: 100.000 Azami tutar: 300.000 TL

DESTEK ORANI

Asgari: %25

Azami: %90

PROJE SÜRESİ

Asgari: 9 Ay   Azami: 12 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

 

 

 • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri,  İlçe Müdürlükleri.
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Birlikler ve Kooperatifler

SON BAŞVURU TARİHİ

20/12/2024 Saat 17.00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

27/12/2024 Saat 17.00

2024 Fizibilite Desteği Rehberi
EK-E Başvuru Bilgi Formu
EK-F Teknik Şartname
EK-G Ortaklık Beyannamesi
EK-H İştirakçi Beyannamesi
EK-I Fizibilite Etüdü Formatı
Teknik Destek

2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YÖNELİK)

Programın Amacı:

Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara eğitim ve danışmanlık desteği sağlamaktır. 

Programın Öncelikleri:

 • Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması
 • Gelişmede öncelikli ilçelerde* ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi
 • Kadın girişimciliği ve kadın istihdamının artırılması

*SEGE Endeksinde 4 ve 5. Kademe İlçeler: Kuyucak, Sultanhisar, Germencik, Buharkent, Yenipazar, Köşk, Karacasu, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu, Bekilli, Çal, Çardak, Bozkurt, Kale, Babadağ, Güney, Baklan, Çameli, Beyağaç, Kavaklıdere, Seydikemer

Örnek Proje Konuları:

 • Sanayide su, hammadde ve enerji tüketimini azaltan temiz üretim uygulamalarına geçilmesine yönelik eğitim veya danışmanlık projeleri
 • İşletmeler arası atık değişimi ve endüstriyel simbiyoza yönelik potansiyelin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik danışmanlık projeleri
 • İşletmelerin ve sanayi bölgelerinin atık yönetimi süreçlerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • İmalat sanayinde nesnelerin interneti, robotik uygulamalar, simülasyon, yapay zeka, dijital ikiz, büyük veri ve eklemeli imalat teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitim projeleri
 • AB Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyum sürecini kolaylaştıran eğitim ve danışmanlık projeleri
 • İşletmelerde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik tespit ve uygulamalar içeren danışmanlık projeleri
 • Yeşil Organize Sanayi Bölgesi perspektifinde çevreye duyarlı sanayi alanları oluşturulmasına yönelik hazırlık ve yol haritası içeren projeler
 • Tarımsal alan yönetiminde dijital teknolojiler ve akıllı uygulamaların kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • İklim değişikliğine ve yeni teknolojilere uyumlu tarımsal üretim yapısına geçişe yönelik eğitim projeleri
 • Hayvancılık sektöründe yem, hastalık, iklim, aydınlatma gibi parametreleri takip ve optimize eden teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim projeleri
 • Turizm işletmelerinin çevre dostu dönüşümüne yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm sektöründe dijital pazarlama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm işletmelerinde yapay zekâ, nesnelerin interneti ve blockchain gibi teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Üretici örgütlerinin yeni ürün işleme tekniklerini öğrenmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Ev pansiyonculuğu ve ekoturizm alanlarında işletmeciliğe yönelik eğitim ve danışmanlıklar
 • Ekoturizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Arıcılık ürünlerinin verimliliğinin ve katma değerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlıklar
 • Coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Yöresel ürünlerin ve el sanatlarının turizme deneyim odaklı dâhil edilmesi ve bu ürünlerin satışına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Organik tarım ürünlerinin pazarlama kanallarını ve ihracatını artırmaya yönelik projeler
 • Kadınların iş fikirlerinin geliştirilmesi ve planlanmasına yönelik girişimci koçluğu/mentör danışmanlığı projeleri
 • Kadınların istihdam olanaklarının artırılması için iş becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
 • Kadın girişimcilerin pazarlama kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Kadın kooperatiflerine yönelik pazarlama, markalaşma ve e-ticaret eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Kadın Kooperatiflerine yönelik kooperatif yönetimi ve finansal yönetim danışmanlığı projeleri

 

2024 Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
EK B Teknik Şartname
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

SOGEP-ANADOLUDAKİLER PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 19 TEMMUZ 2024

Kültürel mirasımızı, geleneksel yöntemlerimizi korurken, sürdürülebilir üretimle kaynakları koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı destekleme amacıyla Anadoludakiler markası altında üretim yapabilecek ve hizmet sunabilecek başvuru sahiplerinin projeleri desteklenebilecektir.

PROJE BÜTÇESİ 

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

DESTEK ORANI

Azami Destek Oranı: % 90

PROJE SÜRESİ

Azami proje süresi: 18 Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kooperatifler, Birlikler, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

SON BAŞVURU TARİHİ

19.07.2024

DESTEKLENECEK UNSURLAR

1.Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
 • Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2.Saygılı Üretim Kriterleri

 • Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
 • Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan

 • Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
 • Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

 • Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
 • Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
 • Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

 

5.Sosyal Girişimcilik

 • Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
 • Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
 • Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
 • Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
 • Sosyal gastronomi
 • Yeni nesil çiftçiler

6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikayelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

 • Deneyim turizmi
 • Yaratıcı turizm
 • Yerel hikayeler
 • Hikayenin deneyimi
 • Yerel kültür deneyimleri
 • Yerel ürün, üretim atölyeleri

Başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan belgeleri ajansımız Program Yönetim Birimi ile istişare halinde hazırlayarak en geç 19 Temmuz 2024 tarihine kadar pyb@geka.gov.tr adresine ulaştırması gerekmektedir.

 1. Proje Bilgi Formu
 2. Proje Bütçesi
 3. İş Faaliyet Planı
 4. İş tanımı (100.000 TL üstü harcamalar için)
 5. Proforma Fatura veya Fiyat Gösterir Belge (100.000 TL ve üzeri harcamalar için 1 adet)
 6. İmza Sirküsü / Beyannamesi
 7. Ortaklık-İştirakçi Beyannamesi (Ortak veya İştirakçi varsa)    

1-Proje Bilgi Formu
2-Proje Bütçesi
3-İş (Faaliyet) Planı
4-İş Tanımı
5-Ortaklık-İştirakçi Beyannamesi
2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci Güney Ege Bölgesi (Aydın, Denizli, Muğla) için başlatılmıştır. Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla aşağıda sunulan öncelikler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.

 

PROGRAMIN
ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

•Genç istihdamını artırmaya,

•İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.


Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
•Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

•İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

•Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler.


Öncelik 3: Sosyal İçerme
•Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

•Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

•Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.


Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk
Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,

•Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

ASGARİ PROJE BÜTÇESİ ve AZAMİ DESTEK
ORANLARI

Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı: % 90

Kâr Amacı Güden Kuruluşlar

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

Azami Destek Oranı: % 50

PROJE SÜRESİ

Azami süre: 18 Ay

UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ

Öncelik 1,2,3

Öncelik 4

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar Amacı Güden Kuruluşlar

SON BAŞVURU TARİHİ

16.02.2024

 

 

İki aşamalı olarak yürütülecek süreç kapsamında;

1. Aşama: Ön başvuru aşamasında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu başvuru sahipleri tarafından doldurularak en geç 16 Şubat 2024 Cuma gününe kadar   https://geka.gov.tr/tr/sayfa/sosyal-gelismeyi-destekleme-programi-sogep adresine   yüklenecektir.

 

2. Aşama: Ajansımız tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulan ve başarılı değerlendirilen proje teklifleri Başvuru Sahibi kurum ile birlikte Ajansımız koordinasyonunda geliştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü onayına sunulacaktır. Program kapsamında olumsuz değerlendirilen projeler ise Ajansın diğer destek programlarında değerlendirilmek üzere proje havuzuna alınacaktır.

 

Proje başvurusuna ilişkin bilgi almak ve proje geliştirme sürecinde istişare etmek için Ajansımız Program Yönetim Birimi (pyb@geka.gov.tr) ile irtibata geçmeniz önemlidir. Programa ilişkin 2024 yılı usul ve esasları Bakanlık tarafından yayınlandıktan sonra programa ilişkin ayrıntılı bilgilendirme sunumu bu sayfaya yüklenecektir.  

 

(Ekleme Tarihi: 18.01.2024)

SOGEP PROJE ÖNERİ FORMU
SOGEP Bilgilendirme Sunumu