Planlar

* TR32 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, 20/11/2014 tarihinde gerçekleştirilen Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısında görüşülüp ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilmiş ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun 30/12/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

TR32 DÜZEY 2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI
TR32 DÜZEY 2 BÖLGESİ 2010 – 2013 BÖLGE PLANI
11.Kalkınma Planı
GEKA Stratejik Plan (2022-2026)
TR 32 Düzey 2 Bölge Planı Taslağı(2024-2028)