2020 YILI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

Proje kapsamında hammadde alımı uygun maliyet midir?

Proje kapsamında mutlaka elzem/gerekli olması koşuluyla talep edilen destek tutarının %30’unu geçmeyecek şekilde hammadde alımı uygundur.

Cevaplanma Tarihi: 08.04.2020

Kooperatifimizin kuruluş tarihi 25.02.2020 olup, çağrı kapsamında başvuru yapmaya uygunmudur?

Tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü olan, bu hükmü tüzüklerine/ana sözleşmelerine ekleten veya 5(beş) yıl boyunca üyelerine kar dağıtmayacağı ve tüzüklerine/ana sözleşmelerine ekleteceği hususunda Genel Kurul kararı alan kooperatif kar amacı gütmeyen kurum olarak başvuru yapabilir ve %100 oranında destek alabilir. Bu kooperatif için 3 ay önce kurulma şartı aranmamaktadır.

Buna karşın, kar payı dağıtmama ile ilgili bir karar bulunmayan kooperatif için 3 ay önce kurulma şartı aranmakta ve %50 oranında destek verilmektedir

Cevaplanma Tarihi: 07.04.2020

Başvuru aşamasında kaç adet Proforma Fatura’nın KAYS’a yüklenmesi gerekmektedir?

Proje kapsamında 50.000 TL ve üzeri her bir satın alma için KAYS Sistemine 1 adet Proforma Fatura yüklenmesi yeterli olacaktır.

Cevaplanma Tarihi: 06.04.2020

Üretimde kullanacağımız makineleri leasing (finansal kiralama) yolu ile temin etmemiz mümkün müdür?

Proje kapsamında temin edilecek makinelerin leasing yöntemi ile temin edilmesi uygun değildir.

Cevaplanma Tarihi: 03.04.2020

Program kapsamında ekipman üretimi yapmak istiyoruz. Bunun satışı ve dağıtımı ile ilgili Ajansın tasarrufu var mı?

Yararlanıcılar uygulama kapsamında üretilecek ya da dağıtılacak her tür malzeme ve ekipmanın bedelsiz dağıtımı halinde dağıtılacak yer, kişi ve kuruluşların ya da bedelli dağıtılması halinde fiyat belirleme konusunda ajansın ve Bakanlığın yetkili olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Cevaplanma Tarihi: 03.04.2020

Ajanstan daha önce destek alan bir işletme programa başvuruda bulunabilir mi?

Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Güney Ege Kalkınma Ajansına tekrar başvuramaz.

Cevaplanma Tarihi: 03.04.2020