Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz : Güney Ege Bölgesindeki sürekli ve dengeli kalkınmayı sağlayan,bölgenin gelismesinde öncü rol üstlenen,ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir ajans olmaktır.

Misyonumuz : Güney Ege Bölgesinin kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,tüm paydaşlarımızla birlikte yerel potansiyeli harekete geçirmek ve sürekli kalkınma için girişimcilik kümeleme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak suretiyle bölgenin küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmak ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmektir