Ajansımızın Tanıtımı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2009 yılında kurulmuş olup; yerel potansiyeli harekete geçirmek misyonuyla şeffaflık, yenilikçilik, eşitlik ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölge kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu Güney Ege Bölgesi’nde yürütmektedir.

Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu olup Ajansın teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu karar organı olup birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, il merkez belediye başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat kapsamında Denizli’den başlayarak sırasıyla Aydın ve Muğla valileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Genel Sekreterlik Ajansın icra organı olup, Genel Sekreterlik görevini Özgür AKDOĞAN yürütmektedir.

Bölgede nitelikli bilgi üretme misyonuyla çalışmalarına yön veren GEKA; yürüttüğü destek programları, yatırım faaliyetleri ile planlama ve analiz çalışmalarıyla bölge kalkınmasına yön veren bir kurum olma konusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Ajans bölge planında yer alan gelişme eksenleri ile gerçekleştirdiği planlama ve analiz çalışmaları ışığında, bölge ekonomisinin rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılması amacıyla bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun destek programları tasarlayarak bu programları yönetir. Ayrıca; Bölgede kamu, özel sektör ve STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, İş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılarak bölgeye yatırım çekilmesi, Yatırımcılara teknik bilgi desteği verilerek danışmanlık yapılması, Planlama ve proje geliştirme kapasitesinin arttırılması, Desteklenen proje ve faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak ortak projelerin geliştirilmesi GEKA’nın çalışmaları arasındadır. 

Güney Ege Kalkınma Ajansı faaliyetlerini, “Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda yürütmektedir. Bu kapsamda; turizmde çeşitliliğin artırılarak dört mevsime yayılması, üretimde yüksek katma değerli ve yenilik odaklı dönüşüm, sürdürülebilir çevre, sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi Ajans için öncelikli gelişme alanlarıdır.