AVRUPA BİRLİĞİ SİVİL KORUMA MEKANİZMASI- PROJE ÇAĞRISI DUYURUSU

25 Mart 2021

Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG ECHO) bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının afet ve acil durum hallerinde insan, çevre ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyet göstermektedir. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması Ek'te yer alan 2021 Yılı Çalışma Programıyla belirtilen başlıklarda proje hibe çağrısına çıkmıştır.

Çağrıya ilişkin bilgilere aşağıda yer alan internet adresinden erişilebilir.

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal_en

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması 2021 Yılı Programı
  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr