Güncel Destekler

2024 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YÖNELİK)

Programın Amacı:

Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara eğitim ve danışmanlık desteği sağlamaktır. 

Programın Öncelikleri:

 • Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması
 • Gelişmede öncelikli ilçelerde* ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi
 • Kadın girişimciliği ve kadın istihdamının artırılması

*SEGE Endeksinde 4 ve 5. Kademe İlçeler: Kuyucak, Sultanhisar, Germencik, Buharkent, Yenipazar, Köşk, Karacasu, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu, Bekilli, Çal, Çardak, Bozkurt, Kale, Babadağ, Güney, Baklan, Çameli, Beyağaç, Kavaklıdere, Seydikemer

Örnek Proje Konuları:

 • Sanayide su, hammadde ve enerji tüketimini azaltan temiz üretim uygulamalarına geçilmesine yönelik eğitim veya danışmanlık projeleri
 • İşletmeler arası atık değişimi ve endüstriyel simbiyoza yönelik potansiyelin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik danışmanlık projeleri
 • İşletmelerin ve sanayi bölgelerinin atık yönetimi süreçlerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • İmalat sanayinde nesnelerin interneti, robotik uygulamalar, simülasyon, yapay zeka, dijital ikiz, büyük veri ve eklemeli imalat teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitim projeleri
 • AB Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyum sürecini kolaylaştıran eğitim ve danışmanlık projeleri
 • İşletmelerde karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik tespit ve uygulamalar içeren danışmanlık projeleri
 • Yeşil Organize Sanayi Bölgesi perspektifinde çevreye duyarlı sanayi alanları oluşturulmasına yönelik hazırlık ve yol haritası içeren projeler
 • Tarımsal alan yönetiminde dijital teknolojiler ve akıllı uygulamaların kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • İklim değişikliğine ve yeni teknolojilere uyumlu tarımsal üretim yapısına geçişe yönelik eğitim projeleri
 • Hayvancılık sektöründe yem, hastalık, iklim, aydınlatma gibi parametreleri takip ve optimize eden teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim projeleri
 • Turizm işletmelerinin çevre dostu dönüşümüne yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm sektöründe dijital pazarlama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm işletmelerinde yapay zekâ, nesnelerin interneti ve blockchain gibi teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Üretici örgütlerinin yeni ürün işleme tekniklerini öğrenmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Ev pansiyonculuğu ve ekoturizm alanlarında işletmeciliğe yönelik eğitim ve danışmanlıklar
 • Ekoturizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri
 • Arıcılık ürünlerinin verimliliğinin ve katma değerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlıklar
 • Coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Yöresel ürünlerin ve el sanatlarının turizme deneyim odaklı dâhil edilmesi ve bu ürünlerin satışına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri
 • Organik tarım ürünlerinin pazarlama kanallarını ve ihracatını artırmaya yönelik projeler
 • Kadınların iş fikirlerinin geliştirilmesi ve planlanmasına yönelik girişimci koçluğu/mentör danışmanlığı projeleri
 • Kadınların istihdam olanaklarının artırılması için iş becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
 • Kadın girişimcilerin pazarlama kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Kadın kooperatiflerine yönelik pazarlama, markalaşma ve e-ticaret eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Kadın Kooperatiflerine yönelik kooperatif yönetimi ve finansal yönetim danışmanlığı projeleri

 

2024 Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi
EK B Teknik Şartname