Geçmiş Yıllara Ait Destekler

2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Adı

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Program Referans Numarası

TR32/20/KOOP

Programın Amacı

Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

 1. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
 2. İşleme, Paketleme ve Depolama Süreçlerinin İyileştirilmesi
 3. Markalaşma Ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması

 

Programın Toplam Bütçesi

 

10.000.000 TL

 

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %90

 

Proje Süresi

 

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 18 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • 1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler
 • 5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler
 • 5996 sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Yetiştirici Birlikleri

2020 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP
KOOPERATİF EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP Asil Liste
Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP Yedek Liste
ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Adı

ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Program Referans Numarası

TR32/20/TUR2

Programın Amacı

 

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

 1. Alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması
 2. Alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması
 3. Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Programın Toplam Bütçesi

 

15.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %75

Proje Süresi

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)

 

2020 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı MDP
TURİZM ALTYAPISI EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
Alternatif Turizm Altyapısı MDP Asil Liste
Alternatif Turizm Altyapısı MDP Yedek Liste
ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Adı

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Program Referans Numarası

TR32/20/TUR1

Programın Amacı

 

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

 1. Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi
 2. Termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi
 3. Yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Programın Toplam Bütçesi

 

10.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

 

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %10

Azami Destek Oranı: %50

Proje Süresi

 

Asgari Proje Süresi: 12 Ay

Azami Proje Süresi: 18 Ay

Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi

20.11.2020 Saat 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27.11.2020 Saat 18:00

Uygun Başvuru Sahipleri

 • KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabileceklerdir.

 

2020 Yılı Alternatif Turizm MDP
ALTERNATİF TURİZM EKLER
Proje Hazırlama Eğitimi
2020 YILI MDP SUNUMU
Alternatif Turizm MDP Asil Liste
2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarından oluşmaktadır.

 

GÜÇLÜ SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi

Öncelik 2: Tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılması

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 25.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

 

TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması

Öncelik 2: Suyun etkin kullanımı

Öncelik 3: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı

Temiz Üretim Mali Destek Programı

Başarılı Bulunan Projeler

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi
2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarından oluşmaktadır.

KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi

Öncelik 2: Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL


KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI

Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi

Öncelik 3: Üretim süreçlerinde verimliliğin arttırılması

Öncelik 4: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

BÜTÇE KISITI

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL


Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kooperatif Ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

 

Değerlendirme Sonuçları ​

2010 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

Programın Amacı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı; işletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçiliğin yanı sıra enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynakları ve yüksek teknolojinin kullanılması 

Öncelik 2: İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve modernize edilmesi  

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 40.000 TL

Azami tutar: 400.000 TL

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

 

Programın Amacı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı; bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Kümelenme, işletmelerin birleşmesi ve uygun ölçekli işletmelerin oluşturulması, girişimciliğin teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynaklarının ve yüksek teknolojinin kullanımı ve geliştirilmesi.

Öncelik 2: Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması, sektörel altyapılarının iyileştirilmesi.

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması.

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.300.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen  destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

 

Programın Amacı

Bu Mali Destek Programının amacı; bölgenin endüstriyel, çevresel, sosyal ve kültürel altyapısının geliştirilmesi yoluyla yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve iktisadi kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için altyapı ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması2

Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesine, verimliliğinin artırılmasına ve mevcut turizm alanlarının iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları3

Öncelik 3: Bölgenin endüstriyel üretim ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi4

Öncelik 4: Kentsel ve kırsal alanlardaki sosyal altyapının iyileştirilmesi ve modernizasyonu5

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.700.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI TANITIMI
Mali Destek Bilgi Notu
İK01 KÂR AMACI GUDEN REHBER
İK01 REHBER EKLERİ
İK01 ASİL VE YEDEK LİSTE
İK01 SIKÇA SORULAN SORULAR
İK01 GENEL SORULAR
İK02 KÂR AMACI GÜTMEYEN REHBER
İK02 REHBER EKLERİ
İK02 SIKÇA SORULAN SORULAR
İK02ASİL VE YEDEK LİSTE
İK02 GENEL SORULAR
İK03 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ REHBERİ
İK03 REHBER EKLERİ
İK03 ASİL VE YEDEK LİSTE
İK03 GENEL SORULAR 1
İK03 GENEL SORULAR 2
2012 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı ile Mirasımız Dericilik Mali Destek Programlarını  11 Temmuz 2012  tarihi itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam  14,6   milyon TL  kaynak tahsis edilmiştir.

 

TARIMA DAYALI SANAYİDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Gıda ve içecek imalatı alanında faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının katma değer üretme ve kalite düzeylerinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi

Öncelik 2: İşleme ve paketleme süreçlerinde yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanması ile ürün kalitesinin ve katma değerin artırılması

Öncelik 3:  Gıda atıklarının değerlendirilerek yeniden kazanımı ve/veya katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.600.000 TL’dir. Kâr  amacı güden kuruluşlar için  7.600.000 TL ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için  4.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.

 

MİRASIMIZ DERİCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Deri ve kösele sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine taşınmasını sağlayarak üretim kapasitesi ve verimliliklerinin artırılması, sektörel kümelenmenin teşvik edilmesi ve üretim süreçlerinin çevreye verdiği zararın azaltılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: İşletmelerin Deri İhtisas OSB’ye taşınması ile üretim alanlarının genişletilmesi, üretim kapasitesinin, verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin artırılması (ZORUNLU ÖNCELİK),

Öncelik 2: İşletmelerde çevreye duyarlı üretim süreçlerine ve atık yönetimine geçişin sağlanması,

Öncelik 3: Deri ve kösele sanayinde iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamının uygun hale getirilmesi.

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

 Azami tutar: 200.000 TL

 

11 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilen 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamındaki Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı ile Mirasımız Dericilik Mali Destek Programlarının değerlendirme sonuçlarına göre;  toplam 134 proje başvurusu gerçekleşmiş, 132 proje teklifinin ön incelemeyi geçerek teknik ve mali değerlendirmeye alınmış ve   57 adet proje başarılı bulunmuştur. 

 

TARIMA DAYALI SANAYİDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER - ASİL LİSTE*

Proje Kodu

Başvuru Sahibi

Proje Adı

TR32/12/TDS/0003

DALAMAN MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

ÜRÜNÜM AMBALAJDA, KAZANCIM CEBİMDE

TR32/12/TDS/0011

ÜÇ KAYALAR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

UZUN VE SAĞLIKLI BİR YAŞAMA GİDEN YOL: “OİLLİVES ORGANİK ZEYTİNYAĞI” İLE ÇİNE’DEN GEÇİYOR

TR32/12/TDS/0018

AKTUNA GIDA ÜRÜNLERİ İŞLEME TUR NAK İHR VE İTH LTD ŞTİ

MEYVEYİ KOPARDILAR DALINDAN - KURUTULUP PAKETLENİNCE VAZGEÇİLMEZ TADINDAN

TR32/12/TDS/0028

AYSİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA LİMİTED ŞİRKET

SÜT İŞLETMESİ KATMA DEĞER ÜRETME VE KALİTE ARTTIRIMI PROJESİ

TR32/12/TDS/0034

S.S. 1076 NO’LU AYDIN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

ZEYTİNDEN İKİNCİ DOĞUŞ ÖYKÜSÜ; PİRİNA YAĞI VE ODUNU

TR32/12/TDS/0035

GÖKOVA SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EGE'YE ÖZGÜ ZEYBEK PEYNİRİ

TR32/12/TDS/0038

ÖZKIRICI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

GIDA GÜVENLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT İÇİN TEKNOLOJİK YATIRIM

TR32/12/TDS/0039

UMURLU GIDA TEKSTİL VE KONFEKSİYON SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KURU İNCİR, KURU ÜZÜM VE KURU KAYISI ÜRETİMİNDE GÜVENLİ VE ORGANİK ÜRETİME GEÇİŞ

TR32/12/TDS/0041

MEGA SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÜVENLİ HAMMADDE İLE GÜVENLİ ÜRETİMİN YAPILMASI, ÜRETİMDE TAM KONTROLÜN SAĞLANMASI İÇİN TEKNOLOJİ YENİLEMESİ

TR32/12/TDS/0044

HACIBEY İTHALAT İHRACAT VE TİC. LTD. ŞTİ.

HACIBEY, YENİLİKÇİLİK KAPSAMINDA AMBALAJLAMA VE PAKETLEME TESİS KURULUM ÇALIŞMASI

TR32/12/TDS/0045

S.S. BALAKÇIK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

TEKNOLOJİSİNDEN YAĞ KALİTESİNDEN KATMA DEĞER  AKAN KOOPERATİF

TR32/12/TDS/0054

KOLCUOĞLU PETROL TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ZEYTİNYAĞI PAREKENDE PAZARI İÇİN MEYVELİ VE BAHARATLI ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ

TR32/12/TDS/0055

ORHANOĞLU GIDA SANAYİ VE TİCARET KOLL.ŞTİ.İSMET VE MEHMET ÖNAL

DALINDAN TOPLADIK,TATLANDIRDIK MUHTEŞEM AMBALAJLARLA SUNUMA HAZIRLADIK

TR32/12/TDS/0056

ÜÇGÖZLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KURUTULMUŞ İNCİR İLE ÇİKOLATANIN AŞKINA - YAKINDA TÜM DÜNYADA

TR32/12/TDS/0057

AVNİ ÖZTÜRK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş

KONTİNU SİSTEM İLE ÇEŞNİLİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ

TR32/12/TDS/0058

HİSAR MANDIRA SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

TEREYAĞI ÜRETİMİ VE  KALİTE  ARTIRMA PROJESİ

TR32/12/TDS/0059

S.S. 144 NOLU ÇİNE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

DOĞANIN MUCİZESİNDEN DOĞAYA ZARAR GELMESİN - ÇİNE TARİŞ ATIKLARINDAN KATMA DEĞER ÜRETSİN

TR32/12/TDS/0060

DÖNGER GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİLENMESİ İLE GIDA SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI

TR32/12/TDS/0061

ALTINBAŞAK TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

‘’ALTINBAŞAK TARIM YENİLİKÇİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ’

TR32/12/TDS/0065

ŞENOL GIDA SANAYİ A.Ş.

PRİNADAN BİYOKÜTLE YAKIT ÜRETİMİNDE KAPASİTE VE VERİMLİLİK ARTIŞI

TR32/12/TDS/0066

UYSAL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UYSAL GIDA

TR32/12/TDS/0068

BEYZA TARIM - SALİH ÖZTÜRK

YENİ ÜRÜN ÜRETİLMESİ VE ÜRETİMDE OTOMASYON SİSTEME GEÇİLMESİ

TR32/12/TDS/0070

KAYHAN ZİRAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SÜT DÜNYASININ YÜKSELEN TRENDİ: "KEÇİMİZ" PASTÖRİZE KEÇİ SÜTÜ

TR32/12/TDS/0071

BODRUM TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

BODRUM MANDARİNİNİN YAĞ MUCİZESİ

TR32/12/TDS/0075

HAYGER ORGANİK GIDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

MANTARDA HAYALDEN GERÇEĞE

TR32/12/TDS/0076

ME-NA TURİZM SU ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİMDE MODERN TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE KATMA DEĞER ARTIŞI

TR32/12/TDS/0077

K PLUS GIDA SANAYİ TURİZM İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BODRUM YÖRESEL LEZZETLERİ İLE ŞEKERLEME SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLANMASI

TR32/12/TDS/0080

BAKRAS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAŞIMACILIK TEKSTİL MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA SAN. LTD. ŞTİ.

KURUTULMUŞ ÜZÜMÜN İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİ

TR32/12/TDS/0081

GDK HAYVANCILIK TARIM TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU İLE REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

TR32/12/TDS/0083

S.S. 811 NOLU GERMENCİK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

ATIK PİRİNADAN ARTI KATMA DEĞER YARATAN YENİ ÜRÜNLER

TR32/12/TDS/0085

MER SU ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK NAKLİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜNEY EGE’DE ÇİFTLİK BALIKÇILIĞI GELİŞİYOR

TR32/12/TDS/0086

S.S. FETHİYE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

FETHİYE ARICILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

TR32/12/TDS/0087

YAVUZERCAN GIDA,TEKSTİL,TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

HAVASIZ ORTAMDA KALİTELİ YAŞARIM

TR32/12/TDS/0088

SINIRLI SORUMLU PİNAR VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

PİNAR BAL İŞLEME VE PAKETLEME TESİSİNİN MODERNİZASYONU

TR32/12/TDS/0091

POLAT TARIM GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2.EKSTRASYON İLE ZEYTİNYAĞI TESİSİNE KATMA DEĞER SAĞLANMASI

TR32/12/TDS/0092

ÖZBEYEN GIDA KURUYEMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TURİZM TAŞIMACILIK DERİ TEKSTİL İNŞAAT PETROL ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALATI İHRACATI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LEBLENİN ADI;ÇİKOLATANIN TADI

TR32/12/TDS/0095

SÜTMAN SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜT ÜRÜNLERİNDE KATMA DEĞER VE KALİTE ARTIRIMI PROJESİ

TR32/12/TDS/0097

NALBANTOĞLU GIDA ŞTİ.

YENİ TEKNOLOJİ  KALİTELİ ÜRÜN

TR32/12/TDS/0098

NAR BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TARLADA SULU SOFRADA KURU

TR32/12/TDS/0103

İMMU-NAT BİTKİSEL İLAÇ VE DOĞAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ İMALAT, İTHALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ ‘’İMMU-NAT’’ HAYAT VERİYOR

TR32/12/TDS/0109

LERMONOS ŞARAPÇILIK GIDA HAYVANCILIK TARIM VE TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

LERMONOS ÜZÜM ÇEKİRDEK YAĞI TESİSİ

TR32/12/TDS/0111

GOKMENLER TAR.TUR.PETROL İTALAT İHRACAT VE TİÇARET A,Ş,

SAĞLIKLI VE KALİTELİ BAL TÜPLENSİN,ÇOCUKLARIMIZ HÜPLETSİN

TR32/12/TDS/0112

BERCEKIZ SERVET ŞEKERLEME – ÜMMÜGÜLSÜM ERDOĞAN

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ İLE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI

TR32/12/TDS/0113

YÜKSEL TANRIKULU TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

TÜRKİYE’NİN AYÇEKİRDEK ATIK VE ARTIKLARI ÇİVRİL’DE EKONOMİK DEĞER KAZANIYOR

TR32/12/TDS/0114

S.S.ÖRKOOP NAZİLLİ VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

MOZZARELLA PEYNİR ÜRETİMİ İLE ÜRÜN YELPAZESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TR32/12/TDS/0119

GÜNGÖREN KURUYEMİŞ BAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ HAYV. İNŞ. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ

YENİ PAKETLEME TEKNOLOJİSİ İLE KALİTE VE KATMA DEĞER ARTIŞI

TR32/12/TDS/0120

SULTAR TARIM ÜRÜN. DEĞER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KESTANE AYIKLAMA, BOYLAMA, SOYMA, ŞOKLAMA VE KULLANIMA HAZIR AMBALAJLAMA PROJESİ

TR32/12/TDS/0121

GEDİZ YEM HAYVANCILIK TARIM SÜT ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CAM ŞİŞEDE GÜNLÜK PASTÖRİZE SÜT

 

 

 

MİRASIMIZ DERİCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER - ASİL LİSTE*

Proje Kodu

Başvuru Sahibi

Proje Adı

TR32/12/DER/0001

KARAKOÇOĞLU DERİ VE KÖSELE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSB YE TAŞINMA VE ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMA

TR32/12/DER/0002

İRİMAĞZI KÖSELE DERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TABANA YAYILIYORUZ DÜNYAYI ADIMLIYORUZ

TR32/12/DER/0003

URGANCIOĞLU DERİ VE KÖSELE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

URGANCIOĞLU DERİ DENİZLİ DERİ İHTİSAS OSB’DE KÖSELEMİZ DÜNYADA

TR32/12/DER/0004

HAKAN BOZBAY DERİ VE KÖSELE SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

KÖSELEDE SON NOKTA

TR32/12/DER/0005

CİHAN DERİCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DERİDE VİZYON TEKNOLOJİ

TR32/12/DER/0006

NİHAT YÜKSELENLER

TECRÜBENİN KÖSELEDEKİ İSMİ; YÜKSELENLER

TR32/12/DER/0007

KABAKLIOĞLU DERİ KÖSELE TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DAİMA BİR ADIM İLERİ

TR32/12/DER/0008

ÖZCAN ÖZALTIN

DEBBAĞLIKTAN SANAYİCİLİĞE

TR32/12/DER/0009

KELLECİ KÖSELE ASTAR İMALATI

ADIM ADIM ZİRVEYE

 

 

* 2012 yılı Proje Teklif Çağrısı değerlendirmeleri sonucunda başarılı bulunan tüm projeler asil listeye alınmış dolayısıyla yedek liste oluşturulmamıştır. Projeler proje koduna göre küçükten büyüğe sıralanmıştır.

2012 TARIMA DAYALI SANAYİDE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBER VE EKLERİ
2012 MİRASIMIZ DERİCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBER EKLERİ
2012 yılı Proje Teklif Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
2013 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2013 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarını 8 Nisan 2013 Pazartesi tarihi itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 14 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi turizminde; alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

 Öncelik 2: Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve pazarlaması için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 75.000 TL

Azami tutar: 300.000 TL

 

TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin altyapı çalışmaları ile yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Alternatif turizm değerlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Alternatif turizm değerlerinin çekiciliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 75.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

 


 

2013 Alternatif Turizm Başvuru Rehberi
2013 Turizm Altyapısı Başvuru Rehberi
2013 Alternatif Turizm Mali Destek Programı Başvuru Ekleri
2013 Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Başvuru Ekleri
2013 yılı PTÇ Bilgilendirme Sunumunu
2013 yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı
2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı
2014 Yılı Proje Teklif Çağırısı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Yenilikle Dönüşüm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm ve Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Çevre Mali Destek Programlarını 30 Ocak 2014 Perşembe günü itibarıyla ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 20 milyon TL  kaynak tahsis edilmiştir.

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı

İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:  Yeni ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi/kullanılması.

Öncelik 2: Ürünlerin tasarım ve markalaşma faaliyetleri ile ticarileştirilmesi /pazarlanması

 

Bütçe Kısıtı

Bu mali program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilenk destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM  MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Amacı

Bölge’nin Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin artırılması; özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgede tasarım, teknoloji, yenilik odaklı uygulama kapasitesinin ve altyapının geliştirilmesi.

Öncelik 2:   Bölgede yenilikçi girişimciliğin  geliştirilmesi.

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

 

ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:  Çevre kirliliğinin azaltılarak su, hava ve toprak kalitesinin artırılması

Öncelik 2: Atıklardan ürün veya enerji üretilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 400.000 TL

 

 

YENİLİKLE DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE PROJELERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 Başvuru süresi 30 Nisan 2014 tarihinde sona eren 2014 Yılı Teklif Çağrısına Aydın, Denizli ve Muğla’dan olmak üzere Yenilikle Dönüşüm programına 162, Çevre programına 48 olmak üzere toplam 210 proje teklif edildi. 22 Temmuz 2014 tarihinde Muğla’da yapılan GEKA Yönetim Kurulu Toplantısında Yenilikle Dönüşüm programında 33, Çevre programında 20 olmak üzere toplam 53 projenin desteklenmesine karar verildi. Yenilikle Dönüşüm programında desteklenmeye karar verilen 33 projeye yaklaşık 18 milyon TL ve Çevre programındaki 20 projeye 6,1 milyon TL olmak üzere toplamda 24,1 milyon TL destek sağlandı.

 

İşletmelerin yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek rekabet güçlerinin artırılmasını hedefleyen Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programında toplam 30 adet projeye, başlangıçta öngörülen 11 milyon TL artırılarak 16,25 milyon TL tutarında destek sağlandı.

 

Bölge’nin Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin artırılması; özel sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Yenilikle Dönüşüm (Yeni2) Mali Destek Programında 3 adet proje başarılı bulunmuş ve 1,75 milyon TL destek tahsisi gerçekleştirilmiştir.

                           

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak üzere bölgede çevre kirliliğinin azaltılması, atıklardan yeni ürün ve enerji üretilmesi ile katma değerin artırılması hedeflenen Çevre Mali Destek Programında 20 adet proje asil listede yer almış ve bu projelere 6,1 milyon destek tahsisi söz konusudur.

 

Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programında 47 adet başarılı proje, Çevre Mali Destek Programında ise 8 adet başarılı proje Yedek olarak belirlenmiştir.

                     

53 adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandığı ve toplamda 52,1 milyon TL’lik bir yatırımın gerçekleşeceği 2014 yılı Proje Teklif Çağrısının Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, tüm proje başvuru sahiplerine Bölgemiz kalkınması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederiz.

 

 

 

2014 Mali Destek Programı Başvuru Hazırlama Kitapçığı
2014 Kar amacı güden kuruluşlara yönelik Yenikle Dönüşüm MDP Rehberi
2014 Küçük ölçekli alt yapı projelerine yönelik Yenikle Dönüşüm MDP Rehberi
2014 Kar amacı güden kuruluşlara yönelik Çevre MDP Rehberi
2014 Bilgilendirme Takvimi
2014 Proje Dosyası Hazırlama Bilgi Notu (Ek-J)
2014 Başvuruda Kullanılacak Ekler
2014 Çevre Mali Destek Programı Sonuçları
2014 Yenilikle Dönüşüm (Yeni1) Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden) sonuçları
2014 Yenilikle Dönüşüm (Yeni2) Mali Destek Programı(Küçük Ölçekli Altyapı )sonuçları
2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Değerlendirme Sonuçları

Ajansımız tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Programlarına teklif edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Ajansımız tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Programlarına teklif edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Başvuru süresi 8 Mayıs 2015 tarihinde sona eren 2015 Yılı Teklif Çağrısına Aydın, Denizli ve Muğla’dan olmak üzere Alternatif Turizm programına 114, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programına 24, Yenilenebilir Enerji programına 27 olmak üzere toplam 165 proje teklifi sunuldu. 18 Ağustos 2015 tarihinde Muğla’da yapılan GEKA Yönetim Kurulu Toplantısında Alternatif Turizm programında 36, Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programında 16, Yenilenebilir Enerji programında 8 olmak üzere toplam 60 projenin desteklenmesine karar verildi. Alternatif Turizm programında desteklenmeye karar verilen 36 projeye yaklaşık 14,5 milyon TL ve Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi programındaki 16 projeye yaklaşık 6,5 milyon TL ve Yenilenebilir Enerji programında desteklenmeye karar verilen 8 projeye yaklaşık 4 milyon TL olmak üzere toplamda 25 milyon TL destek sağlanacak.

 Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Alternatif Turizm (TUR1) Mali Destek Programında 14 adet başarılı proje, Alternatif Turizm Altyapısı (TUR2) Mali Destek Programında ise 22 adet başarılı proje ve 5 adet yedek proje belirlenmiştir. Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında 16 adet başarılı proje ve 1 adet yedek proje, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programında 8 adet başarılı proje ve 11 adet yedek proje belirlenmiştir.                    

60 adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandığı ve toplamda 51,2 milyon TL’lik bir yatırımın gerçekleşeceği 2015 yılı Proje Teklif Çağrısının Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, tüm proje başvuru sahiplerine Bölgemiz kalkınması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederiz.

 

 Sonuçlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Alternatif Turizm Altyapısı MDP Asil ve Yedek Liste

Alternatif Turizm MDP Asil Liste

Yenilenebilir Enerji MDP Asil ve Yedek Liste

Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi MDP Asil ve Yedek Liste.pdf

 

 

Başarılı Projeler

Başarılı projelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Alternatif Turizm Altyapısı MDP Asil ve Yedek Liste
Alternatif Turizm MDP Asil Liste
Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi MDP Asil ve Yedek Liste
Yenilenebilir Enerji MDP Asil ve Yedek Liste
Sözleşme Dokümanları

Sözleşme Dökümanlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Standart İK02 Sozlesme Belgeler
Standart İK03 Sozlesme Belgeler
Standart Sözleşme Ekleri
Satınalma Rehberi Ekleri

 

Satın Alma Rehberi Ekleri (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
SR EK 1 İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
SR EK 2 İhaleye Davet Mektubu
SR EK 3 Teklif Dosyası (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
   Bölüm A İsteklilere Talimatlar
   Bölüm B Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Sözleşme ve Özel Koşullar
      Söz. Ek-1 Genel Koşullar
      Söz. Ek-2 Teknik Şartname (İş Tanımı) (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 2a İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 2b İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 2c İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-3 Teknik Teklif (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 3a Teknik Teklif (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 3b Teknik Teklif (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 3c Teknik Teklif (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-4 Mali Teklif (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 4a Mali Teklif Formu (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 4b Mali Teklif Formu (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 4c Mali Teklif Formu (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-5 Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 5a Mali Kimlik Formu
         Söz. EK 5b Tüzel Kimlik Formu
         Söz. EK 5c Kilit Personelin Mesleki Deneyimi
         Söz. EK 5d Tesis, Araç ve Ekipman
         Söz. EK 5e Ortak Girişimler Hakkında Bilgi

   Bölüm C Diğer Bilgiler (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Kısa Liste
      İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
      Teknik Değerlendirme Tabloları
   Bölüm D Teklif Sunum Formu (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Teklif Sunum Formu
      Beyanname Formatı
      Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü
SR EK 4 Değerlendirme Komitesi Tayini

SR EK 5 Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
SR EK 6 Teklif Alındı Belgesi Örneği
SR EK 7 Teklif Açılış Kontrol Listesi
SR EK 8 Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
SR EK 9 Teklif Değerlendirme Raporu
SR EK 10 Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği
SR EK 11 Seçilmeyen İstekliye Mektup
SR EK 12 Sözleşmeye Davet Mektubu

 

İhale Dokümanı Teslim Edildiğine Dair Form
Proje Uygulama

2018 yılı mali destek programları kapsamında, yeni satın alma, proje uygulama ve görünürlük rehberleri hazırlanmaktadır. En kısa zamanda sitemizde yayınlanacaktır.

Proje Uygulama Dokümanları

 

Proje Uygulama Rehberi

 

Satın Alma Rehberi

 

Görünürlük Rehberi

  Sözleşme Dokümanları
  Satınalma Rehberi Ekleri
  Proje Uygulama Rehberi Ekleri

 

İzleme Süreçleri
  İzleme Süreci
  Satın Alma Süreci
  Sözleşmelerin Değiştirilmesi/Durdurulması/Feshi Süreci

 

Proje Uygulama Eğitimleri

Yararlanıcıların uygulama ve satın alma süreçlerinde ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin verileceği proje uygulama, satın alma, raporlama, izleme ve bilgi sistemi eğitimleri başlangıç toplantısından önce planlanır ve başlangıç toplantısından sonra on beş günden geç olmamak üzere başlar ve izleme ve destek faaliyetlerinde yapılan ihtiyaç analizlerine göre tekrar edilebilir.

Proje Uygulama Eğitimlerine ilişkin bilgilendirme ve sunumlara bu bölümden ulaşabilirsiniz.

 

Alternatif Turizm Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Güden İşletmeler Yönelik)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi 

Öncelik 2: Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

 

Uygun Başvuru Sahipleri: Kâr amacı güden işletmeler:

Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye ait olan;

Bu kapsamdaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile KOBİ ölçeği üzerindeki işletmeler.

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız

2015 Alternatif Turizm Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik)
2015 Alternatif Turizm TUR1 Başvuru Formu Ekleri
Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi

Öncelik 2: Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Öncelik 4: Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

·      Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·      Yerel Yönetimler,

·      Üniversite Rektörlükleri,

·      Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.),

·      Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.)

·      Turizm Altyapı Birlikleri

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız

2015Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)
2015 Alternatif Turizm Altyapısı TUR 2 Başvuru Formu Ekleri
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Amacı: Bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Atık yönetiminde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 4: Yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 

NOT: Bu program kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisine yönelik projeler desteklenecektir.

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

·      Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·      Yerel Yönetimler,

·      Üniversite Rektörlükleri,

·      Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)

·      KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,

·      Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

·      Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız

2015 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)
2015Yenilenebilir Enerji Başvuru Formu Ekleri
Üretim Ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik)

Programın Amacı: Bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri: Ortak üretim ve ticaret alanlarında;

Öncelik 1: Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması

Öncelik 2: Verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

 

 Öncelik 3: Pazarlama imkânlarının ve pazar ağlarının güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler,
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar, vb.)
 • KSS Yönetimleri, OSB Müdürlükleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
 • Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, Üretici Birlikleri, Sulama Birlikleri

 

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

 

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

 

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

 

Soru göndermek için tıklayınız