Geçmiş Yıllara Ait Destekler

2023 YILI İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNE YÖNELİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma, dijitalleşme, yenilik ve temiz üretimin sağlanmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
1.            İşletmelerde dijitalleşme ve yenilik kapasitesinin artırılması
2.            İşletmelerde temiz üretim kapasitesinin artırılması
3.            İşletmelerde kurumsallaşma kapasitesinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
75.000 TL[1]

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

12 Temmuz-31 Ağustos 2023

31 Ağustos 2023 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2023

31 Ekim 2023 / Saat:18:00

1 Kasım-29 Aralık 2023

29 Aralık 2023 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde,  NACE Rev.2’ye göre imalat sanayi sektörünün aşağıda belirtilen 4 alt sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler[2]

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı

28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

UYGUN FAALİYETLER
Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır.
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 29 ARALIK 2023   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 75.000 TL’yi aşamaz. 

[2] Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beşyüz milyon (500.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Kooperatifler program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

 

22.12.2023 Tarihi İtibarı İle 2023 Yılında Başarılı İlan Edilen Projeler

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ

Yalın Üretim Danışmanlığı

İnovmak Makina San. Ve Tic. A.Ş.

Denizli'den Dünya'ya Dijital Yolculuk

Serap Ongun

Uluslararası Dijital Pazarlarda Markalaşma

Viva Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Dijital Pazarlama Eğitimi Ve Danışmanlığı

Kuru Yeşil Gıda Tarım İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Yavuzçehre Tekstil Atık Haritalandırma Danışmanlığı Desteği Talebi

Yavuzçehre Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

 

 

Başvuru Rehberi
2023 Yılı Teknik Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik)

T.C. 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
2023 Yılı Teknik Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik)

PROGRAMIN AMACI
Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalara eğitim, danışmanlık desteği sağlamaktır.  

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
1. Üretimde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması, verimliliğin ve kurumsallaşmanın artırılması
2. Üretim ve yaşam alanlarında yeşil dönüşümün sağlanması
3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması    
4. Sosyal risklerin azaltılması, genç istihdamının artırılması    
5. Afet dayanıklılığının artırılması 
6. Yerel yönetimlerin planlama kapasitesinin artırılması
7. Proje geliştirme ve yürütme kapasitesinin güçlendirilmesi
8. Üretici Örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
1.500.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
100.000 TL [1]


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
15 Haziran-23 Haziran 2023 23 Haziran 2023 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 / Saat:18:00
1 Eylül-31 Ekim 2023 31 Ekim 2023 / Saat:18:00
1 Kasım-29 Aralık 2023 29 Aralık 2023 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
•    Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, TR32 Bölgesi Dışındaki Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürlükleri    [2]
•    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
•    Sivil toplum kuruluşları  [3]
•    Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitesi yönetimleri
•    Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri 
•    Birlik ve Kooperatifler

UYGUN FAALİYETLER
Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. 
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 29 ARALIK 2023   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

[1] Teknik Desteğin hizmet alımı yoluyla karşılandığı durumda sadece uzman/eğitmen/danışman giderleri (yol ve konaklama dâhil) Ajans tarafından karşılanır; her bir Teknik Desteğin Ajansa toplam maliyeti (Eğitim ücreti, Eğitimcinin yol ve konaklama ücreti) tüm vergiler dâhil 100.000 TL’yi aşamaz

[2] Bu program kapsamında Üniversiteler ve ilçe müdürlükleri uygun başvuru sahibi değildir.

[3] Merkezi bölge dışında yer alan başvuru sahiplerinin bölgede bulunan şubeleri uygun başvuru sahibidir. Böyle bir durumda şubeye ait belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

 

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

18.12.2023 İTİBARI İLE 2023 YILINDA BAŞARILI İLAN EDİLEN PROJELER

Verimli Ocak Yönetimi

Muğla Mermerciler Derneği

Dijital Denizli

Denizli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Stratejik Adımlar

Bekilli Kaymakamlığı

Menteşe Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı

Menteşe Belediye Başkanlığı

Yapay Zeka Sınıfımızda: Eğitimde Dijital Dönüşüm

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Devlet Destekleri Ve Hibe Programlarına Yönelik Proje Bilgilendirme,Takip Ve Proje Yazma Eğitimi

Söke Ticaret Odası

Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda

Denizli Valiliği

Dijital Pazarlama, İçerik Yönetimi Ve Sosyal Medya Satış Eğitimi

Didim Ticaret Odası

Kobiler İçin Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi

Nazilli Ticaret Odası

Dış Ticaret Eğitimi Ve Danışmanlık

MÜSİAD Muğla Şubesi

Bağ Yolu Kültür Rotası

Çal Kaymakamlığı

Yeşil Dönüşüm İle Aydınlık İşletmeler

Aydın Ticaret Borsası

Kooperatiflerde Belge Düzeni ve Muhasebe Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Kooperatifçilik Eğitimi

S. S. Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi

Yerelden Kalkınma Köprüsü Projesi

Kalkınma Ve İnovasyon Derneği

Kadın Kooperatiflerimiz Yol Haritalarını Çiziyor

Acıpayam Ticaret Odası

İşimiz İş Kıyafeti

Kedem Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi

Nto İle Adım Adım İhracat

Nazilli Ticaret Odası

Proje Döngüsü ve Proje Yönetimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Gastromuğla

Muğla Valiliği

Sağlık Turizminde Kurumsal Kapasite Artırma Eğitimi

Muğla İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

Başvuru Rehberi
2022 Yılı İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI
Bu programın amacı Ajansımızın “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” kapsamında öncelikli olan tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik becerilerinin geliştirilmesi ve dijital dönüşüm sağlanmasıdır. 
 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

750.000 TL
 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 30.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL[1]


[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 30.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 60.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 60.000 TL’yi aşamaz.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

15 Şubat-28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 / Saat:18:00

1 Mart-29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 / Saat:18:00

1 Mayıs-30 Haziran 2022

30 Haziran 2022 / Saat:18:00

1 Temmuz-31 Ağustos 2022

31 Ağustos 2022 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2022

31 Ekim 2022 / Saat:18:00

1 Kasım-30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde,  NACE Rev.2’ye göre imalat sanayi sektörünün aşağıda belirtilen 4 alt sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler*

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı

 28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

* Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.
18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.
Kooperatifler program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

1. Aile ve şirket anayasası oluşturma danışmanlığı 
2. E-ihracat danışmanlığı
3. Kurumsal yönetim danışmanlığı
4. Finansal yönetim danışmanlığı
5. Yalın üretim danışmanlığı
6. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı
7. Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
8. Teknik tekstil danışmanlığı
9. Ar-ge ve inovasyon danışmanlığı
10. Pazarlama danışmanlığı
11. Yeni ürün, hizmet geliştirme ve prototipleme danışmanlığı
12. Marka danışmanlığı
13. Dijital dönüşüm danışmanlığı
14. Dijital pazarlama danışmanlığı

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ


SON BAŞVURU TARİHİ: 30 ARALIK 2022    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 30 ARALIK 2022   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.
 

Başarılı Proje Listesi 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/22/İKD/YDTD/0001

İŞLETMEMİZİN KURUMSAL ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ KURUM POLİTİKASI HALİNE GETİRME PROJESİ

EKPEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TR32/22/İKD/YDTD/0003

GLUTENSİZ GURME LEZZETLERİN MARKALAŞMA VE PAZARLAMA YOLCULUĞU

HALE ÇOLAK TURA TİCARET BİOROOTZO

TR32/22/İKD/YDTD/0004

DİJİTAL PAZARDA MARKALAŞMA

ŞAHİN DOKUMA MENSUCAT TEKSTİL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

TR32/22/İKD/YDTD/0005

FSSC 22000 KALİTE SİSTEMİ KURULARAK 'HANIMELİ GURME' MARKASININ KALİTE SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

AHMET SEYREKOĞLU HANIMELİ DONDURULMUŞ GIDA VE UNLU MAMÜLLER SANAYİ

TR32/22/İKD/YDTD/0006

E-İHRACAT PLATFORMLARINA GİRİŞ

ARL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR32/22/İKD/YDTD/0011

YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ

BAYZARA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

 

Başvuru Rehberi
Teknik Şartname
2022 Yılı Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI
Bu programın amacı üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin rekabet gücünün artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 30.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL[1]


[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 30.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 60.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 60.000 TL’yi aşamaz.

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

15 Şubat-28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 / Saat:18:00

1 Mart-29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 / Saat:18:00

1 Mayıs-30 Haziran 2022

30 Haziran 2022 / Saat:18:00

1 Temmuz-31 Ağustos 2022

31 Ağustos 2022 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2022

31 Ekim 2022 / Saat:18:00

1 Kasım-30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
•    1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler   
•    5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim/danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

 1. Kurumsal yönetim danışmanlığı 
 2. Finansal ve hukuki danışmanlık 
 3. Proje hazırlama danışmanlığı
 4. İş planı hazırlama danışmanlığı
 5. Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
 6. Yönetim ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik danışmanlık
 7. Ürün geliştirme ve prototipleme danışmanlığı 
 8. Pazarlama, dış ticaret, e-ticaret ve e-ihracat danışmanlığı 
 9. Dijital pazarlama danışmanlığı 
 10. Marka tasarımı ve markalaşma danışmanlığı  
 11. Ürün tasarımı, ürün ambalajlama yöntemleri, eko tasarım danışmanlığı
 12. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı 
 13. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 ARALIK 2022    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 30 ARALIK 2022   Saat 18:00


Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

Başarılı Proje Listesi 

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı
TR32/22/ÜÖG/YDTD/0001 Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Dijital Pazarlama ile Yükseliyor S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

 

Başvuru Rehberi
Teknik Şartname
2022 Yılı Teknik Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik)

PROGRAMIN AMACI
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 30.000 TL
Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL
[1]

[1] Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 30.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 60.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 60.000 TL’yi aşamaz.


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

15 Şubat-28 Şubat 2022

            28 Şubat 2022 / Saat:18:00

1 Mart-29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 / Saat:18:00

1 Mayıs-30 Haziran 2022

30 Haziran 2022 / Saat:18:00

1 Temmuz-31 Ağustos 2022

31 Ağustos 2022 / Saat:18:00

1 Eylül-31 Ekim 2022

31 Ekim 2022 / Saat:18:00

1 Kasım-30 Aralık 2022

30 Aralık 2022 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•    Kamu kurum ve kuruluşları*
•    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
•    Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
•    Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri,
•    Teknoloji geliştirme bölgeleri 
•    Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler**

[*] Bu program kapsamında “kamu kurum ve kuruluşları” başlığı altında valilik, belediye, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü uygun başvuru sahibi olup bu kuruluşların alt birimleri ile okul, hastane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar faaliyetin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir. Üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

[**] Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim ve danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

1. Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
2. Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
3. Eko-turizm destinasyonlarının markalaşmasına yönelik eğitim/danışmanlık projeleri
4. Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
5. Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri
6. Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
7. Kooperatiflerin e-ticaret platformlarına entegrasyonuna yönelik danışmanlık projeleri
8. Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımına yönelik danışmanlık projeleri
9. Yöresel ürünlerin işlenmesine, paketlenmesine, markalaşmasına yönelik eğitim/danışmanlık projeleri
10. Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
11. Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri
12. Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
13. Dijital sektörlerde gençlerin istihdamını hedefleyen projeler 
14. Uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve danışmanlık projeleri

 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 ARALIK 2022    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 30 ARALIK 2022   Saat 18:00
 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

Başarılı Proje Listesi 

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/22/TD/0001

"HEM" ÜRETİYOR, "HEM" TANITIYOR

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0003

E-TİCARET EĞİTİMİ İLE SINIRLARIMIZI AŞIYORUZ

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0004

KÖYCEĞİZ PROJE ÜRETİYOR

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMLIĞI

TR32/22/TD/0006

DIŞ TİCARET EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI İLE DÜNYAYA AÇILIYORUZ

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0008

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/22/TD/0009

YENİ DÖNEM SATIŞ DÜNYASINDA  KOBİLER İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA SATIŞ EĞİTİMİ

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0010

METAVERSE YOLUNDA EĞİTİMDE AR (ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK) UYGULAMALARI

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0014

TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ

DENİZLİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0015

DERNEK KAMU EL ELE PROJELERLE BİRLİKTE

BOZKURT EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

TR32/22/TD/0016

HASSAA TARIM UZAKTAN ALGILAMA VE GÖRÜNTÜ İŞLEM EĞİTİMİ PROJESİ

SÖKE ZİRAAT ODASI

TR32/22/TD/0019

ULUSLARARASI PROJE OKUR YAZARLIĞI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/22/TD/0020

UYGULAMALI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİM PROJESİ

DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TR32/22/TD/0021

ERASMUS+ PROJENİ YARAT, SINIRLARINI AŞ

EFELER KAYMAKAMLIĞI

TR32/22/TD/0022

PROJELERİMİZLE BÜYÜYORUZ

ACIPAYAM BELEDİYESİ

TR32/22/TD/0024

YEREL KALKINMA İÇİN PROJE YAZIYORUZ

ÇAL ZİRAAT ODASI

TR32/22/TD/0028

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0029

NTO ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜÇLENEN MARKALAR

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0032

ÇİĞ SÜT HİJYENİ VE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TR32/22/TD/0034

Knidos Ultra Maraton Projesinin rotlarının belirlenmesi için danışmanlık talebinin giderilmesi

Muğla Kültürel Mirası Koruma Derneği

TR32/22/TD/0035

İş Dünyası Projeler ile Büyüyor

Güney Ege Sanayici ve İşadamları Federasyonu

TR32/22/TD/0038

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AVRUPA YOLUNDA

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0032

ÇİĞ SÜT HİJYENİ VE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

TR32/22/TD/0034

Knidos Ultra Maraton Projesinin rotlarının belirlenmesi için danışmanlık talebinin giderilmesi

Muğla Kültürel Mirası Koruma Derneği

TR32/22/TD/0035

İş Dünyası Projeler ile Büyüyor

Güney Ege Sanayici ve İşadamları Federasyonu

TR32/22/TD/0038

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AVRUPA YOLUNDA

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0049

ŞİRKETLERDE GELECEĞİN ANAHTARI DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZMANLIĞI

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TR32/22/TD/0050

FETHİYE KAYA İNCİRİ COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ AB YOLUNDA

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR32/22/TD/0051

TARIMSAL PAZARLAMA DİJİTALLEŞİYOR

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0052

EĞİTİMDE 3 BOYUTLU DİJİTAL OYUN TASARIMI

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0054

GELECEĞİ BİRLİKTE TASARLIYORUZ- AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0055

AYSİAD PROJELERLE YERELDEN DÜNYAYA AÇILIYOR

AVRASYA YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (AYSİAD)

TR32/22/TD/0056

NETCAD KAMPÜS SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

 

Başvuru Rehberi
Teknik Şartname
2021 YILI İMALAT SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2021 YILI İMALAT SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı Ajansımızın “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” kapsamında öncelikli olan tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik, kaynak verimliliği becerilerinin geliştirilmesi ve dijitalleşme altyapısının oluşturulmasıdır. Program önceliklerine hizmet eden danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 • İşletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması
 • İşletmelerde yenilik becerilerin geliştirilmesi
 • İşletmelerde kaynak verimliliğinin artırılması
 • İşletmelerde dijital dönüşümün sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 75.000 TL

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

2 Ağustos -31 Ağustos 2021

31 Ağustos 2021 / Saat:18:00

1 Eylül-30 Ekim 2021

27 Ekim 2021 / Saat:18:00

1 Kasım-31 Aralık 2021

31 Aralık 2021 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

 • Tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler[1]

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır.

 1. 1.   Aile ve şirket anayasası oluşturma danışmanlığı 
 2. 2.   Dış ticaret ve e-ihracat danışmanlığı
 3. 3.   Kurumsal yönetim danışmanlığı
 4. 4.   Finansal yönetim danışmanlığı
 5. 5.   Yalın üretim danışmanlığı
 6. 6.   Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı
 7. 7.   Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
 8. 8.   Teknik tekstil danışmanlığı 
 9. 9.   Ar-ge ve inovasyon danışmanlığı
 10. 10. Pazarlama danışmanlığı
 11. 11. Yeni ürün, hizmet geliştirme ve prototipleme danışmanlığı
 12. 12. Marka danışmanlığı
 13. 13. Dijital dönüşüm danışmanlığı
 14. 14. Dijital pazarlama danışmanlığı
 15. 15. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı
 16. 16. Temiz üretim, enerji verimliliği danışmanlığı
 17. 17. Endüstriyel simbiyoz danışmanlığı

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.  

 

Başvuru için tıklayınız


[1]Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Kooperatifler program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

 

Başarılı Proje Listesi

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/21/İSG/YDTD/0001 Kurumsallaşma Sürecinde Büyük Adımlar Nazsan Makina Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR32/21/İSG/YDTD/0002 Tekmen Tekstil için Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Tekmen Tekstil Çırçır Fabrikaları Montaj Ve İmali Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi
TR32/21/İSG/YDTD/0006 Dış Ticaret ve E-İhracat Danışmanlığı İnovmak Makina San. ve Tic. A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0007 Pazarlama Danışmanlığı Yöre Besin Maddeleri San.Tic.A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0010 Karadirek Makina Teknik Destekle Birlikte Yurt Dışına Açılıyor Karadirek Makina Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
TR32/21/İSG/YDTD/0012 İhracatın Dijital Dönüşümü Abc Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0013 Kurumsallaşma Yolunda Ekpen Tekstilin İnsan Kaynakları Yetkinliklerinin Ve Yönetim Kapasitesinin Arttırılması Ekpen Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TR32/21/İSG/YDTD/0016 Muğla'dan Zeytinyağı İhracatı  Turgut Anadolu Yatırım Sa. Tic. İthalat İhracat ve Pazarlama Ltd. Şti.
TR32/21/İSG/YDTD/0017 Destek Sizden Gerisi Bizden; Dış Ticaret, E-İhracat ve Uluslararası Dijital Pazarlama Danışmanlığı Ata Ağaç Arge Anonim Şirketi

 

2021 İmalat Sanayinin Güçlendirilmesi YDTD Başvuru Rehberi
2021 YDTD EK-E Teknik şartname
2021 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)

PROGRAMIN AMACI
Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.
 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
1.000.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 25.000 TL
Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL 


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
22 Nisan-30 Nisan 2021 30 Nisan 2021 / Saat:18:00
1 Mayıs-30 Haziran 2021 30 Haziran 2021 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2021 31 Ağustos 2021 / Saat:18:00
     1 Eylül-30 Ekim 2021 27 Ekim 2021 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 2021 31 Aralık 2021 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları [1]
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler[2]

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir. 
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 
Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 
1.    Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
2.    Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
3.    Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
4.    Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren danışmanlık projeleri
5.    Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim / danışmanlık projeleri
6.    Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
7.    Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri
8.    Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulmasına ve kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
9.    Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık projeleri
10.    Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim / danışmanlık projeleri
11.    Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
12.    Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri 
13.    Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
14.    Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
15.   Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve danışmanlık projeleri
16.  İllerde afetlere/acil durumlara hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler

 

 


 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

 
  
Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

 
AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021  Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021  Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

[1] Bu program kapsamında “kamu kurum ve kuruluşları” başlığı altında valilik, belediye, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü uygun başvuru sahibi olup bu kuruluşların alt birimleri ile okul, hastane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir. Ancak bu kurumlar faaliyetin faydalanıcısı olabilir ve başvurular bu kurumları temsilen, tercihen birden çok alt kurumu/kuruluşu içerecek şekilde, ilgili müdürlük tarafından yapılabilir. Üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

[2] Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

 

2021 Teknik Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik)

Başarılı Proje Listesi

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/21/TD/0001

Yöremin Ürünü Kurumumun Markası

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/21/TD/0002

Menteşe Kentsel Sit Alanında Turist Rehberliği Eğitimi

Muğla Turist Rehberleri Odası

TR32/21/TD/0003

NETCAD Eğitimi

Pamukkale Belediyesi

TR32/21/TD/0004

Coğrafi İşaret Tescili Danışmanlığı

Söke Ticaret Borsası

TR32/21/TD/0005   

Muğla Büyükşehir Belediyesi Enerji Verimliliği Kurum Kültürünün Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti Alınması    

Muğla Büyükşehir Belediyesi 

TR32/21/TD/0008

Belediye Personelimiz Proje Yazıyor 

Kuşadası Belediyesi

TR32/21/TD/0009

Dijital Denizli

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Denizli Şubesi

TR32/21/TD/0011

Görevimiz Su

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( DESKİ )

TR32/21/TD/0012

3D Yazıcı Teknik Servis Elemanı Yetiştirme Eğitici Eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/21/TD/0014

GIS Tabanlı İmar ve Altyapı Projeleri Üretiyoruz

Fethiye Belediyesi

TR32/21/TD/0015

Aimsun Next 4.0 Trafik Simülasyon Programı Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

TR32/21/TD/0016

Tekstilde İnovasyon

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/21/TD/0017 

Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti

Denizli Ticaret Odası

TR32/21/TD/0019

Afetlerle Mücadelede Kapasite Geliştirme Projesi 

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

TR32/21/TD/0020

Bozkurt Afetlere Hazır

Bozkurt Belediyesi

TR32/21/TD/0021

Projelere Kadın Eli Değiyor TOÇBİR-SEN Büyüyor

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Aydın Şube Başkanlığı

TR32/21/TD/0023

Kale Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor

Kale Belediyesi

TR32/21/TD/0024

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Kale Kaymakamlığı

TR32/21/TD/0026

Fethiye'de Spor, Turizmde Rekor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

TR32/21/TD/0027

Katma Değeri Yüksek Zeytin ve Zeytinyağı Eğitimi

Didim Ziraat Odası Başkanlığı

TR32/21/TD/0028

Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor

T.C. Muğla Valiliği

TR32/21/TD/0029

Tavas Mesleki Eğitimde Markalaşıyor

T.C. Tavas Kaymakamlığı

TR32/21/TD/0030

'Bekilli Projeler İle Büyüyecek'' Proje döngüsü yönetimi eğitimi

BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0031

EC Elektrikli Araç Enerji Teknolojileri

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0032

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Erasmus + Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği ile AB Yolunda

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0033

Şehrimi Mobil Uygulamayla Keşfediyorum

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0035

"Çakır havucu ve Acıpayam Kavunu"  Coğrafi İşaret Alınması

ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0036

Çal Proje Yazıyor

ÇAL KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0037

48 Mucit Geleceği Tasarlıyorum

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ

TR32/21/TD/0038

Verimlilik İçin Öncelik İnsan Kaynakları Yönetimi

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TR32/21/TD/0039

Proje Yazma Ve Yönetimi Döngüsü Eğitimi

MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0040

Tarımda 4.0 Teknolojilerini Kullanıyoruz, Efelere Tarımda Çağ Atlatıyoruz.

EFELER KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0041

Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi

BOZDOĞAN KAYMAKAMLIĞI

 

TR32/21/TD/0042

Alternatif Turizm Ekoturizm Kaynaklarının Turizme Kazandırılmasına Yönelik Ön Fizibilite Çalışması Danışmanlık Projesi

 

BOZDOĞAN BELEDİYESİ

TR32/21/TD/0044

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ulusal ve Uluslararası Trend Analizi Danışmanlığı.

MUĞLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/21/TD/0045

Proje Döngüsü Ve Yönetimi Eğitimi

DALAMAN KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0046

Çardak Coğrafi İşarete İlk Adımını Atıyor

ÇARDAK KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0047

Tedbir Koçarlı Belediyesinden

KOÇARLI BELEDİYESİ

TR32/21/TD/0048

Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojileriyle Proje Yazıyorum

MARMARİS KAYMAKAMLIĞI

 

TR32/21/TD/0049

Unesco Dünya Mirası Temelinde Muğla Kültürel Ve Doğal Varlıklarının Farkındalık Ve Kapasite Oluşturma Eğitimi Ve Danışmanlık

 

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR32/21/TD/0050

Çivril OSB Yer Seçimi Etüt Bilgilendirme Raporu Hazırlama konusunda danışmanlık faaliyetlerinin sağlanması

ÇİVRİL BELEDİYESİ

TR32/21/TD/0051

Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarından Kaynak Yaratma

SERİNHİSAR KAYMAKAMLIĞI

TR32/21/TD/0052

Proje Ofisi İle Bölgeye Güç Katıyoruz

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/21/TD/0054

Buldan İlçesi'nin Afet ve Acil Durum yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

BULDAN KAYMAKAMLIĞI

2021 TD Başvuru Rehberi
2021 TD Başvuru Ekleri
2021 Yılı Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Program önceliklerine hizmet eden danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Kurumsal kapasitenin Güçlendirilmesi
İşleme, paketleme, depolama süreçlerinin iyileştirilmesi
Markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ
750.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ
Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 60.000 TL
BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
8 Haziran-30 Haziran 2021 30 Haziran 2021 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2021 31 Ağustos 2021 / Saat:18:00
1 Eylül-30 Ekim 2021 27 Ekim 2021 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 2021 31 Aralık 2021 / Saat:18:00

 

 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•    1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Kooperatif ve Birlikler   
•    5200 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Birlikler

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 


ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır. 

1. Kurumsal yönetim danışmanlığı 
2. Finansal ve hukuki danışmanlık 
3. Proje ve iş planı hazırlama danışmanlığı 
4. Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
5. Yönetim ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik danışmanlık
6. Ürün geliştirme ve prototipleme danışmanlığı 
7. Pazarlama, dış ticaret, e-ticaret ve e-ihracat danışmanlığı 
8. Dijital pazarlama danışmanlığı 
9. Marka tasarımı ve markalaşma danışmanlığı  
10. Ürün tasarımı, ürün ambalajlama yöntemleri, eko tasarım danışmanlığı
11. Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı 
12. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı
13. Kurumsal kaynak planlamasına yönelik danışmanlıklar
14. Temiz üretim, enerji verimliliği, eko-verimli üretim ve endüstriyel simbiyoz konularını içeren danışmanlıklar 
 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.
 

Başarılı Proje Listesi

 

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0002 Geleneksel Muğla Dokumaları Envanteri Hazırlanması ve Günümüz Kullanımına Uygun Dokuma Yapılması için Danışmanlık ve Eğitim S.S. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0005 Rekabet yoğun ortamda üyelerimize daha iyi hizmet için Kurumsal Yönetim Danışmanlığı alıyoruz. SINIRLI SORUMLU FETHİYE SEYDİKEMER EKOLOJİK İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0006 Kurumsal Yönetimin Güçlendirilerek Markalaşma ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması Danışmanlığı SINIRLI SORUMLU AKYENİKÖY BALAT TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0007 Kurumsal Yönetimin Güçlendirilerek Markalaşma ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması Danışmanlığı SINIRLI SORUMLU MİLAS ANATOLİE KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0008 Bilgisayar Destekli Nakış Desen Çizimi ve Tasarım Danışmanlığı KUŞADASI KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0009 Güvenilir Gıda Üretiyoruz S.S. DENİZLİ BÖLGESİ HAY. KOOP. BİRLİĞİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0010 Likya Kadını Işık Saçıyor S.S.FETHİYE KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM İŞLETME VE KALKINMA KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0011 Kurumsal Yönetimin Güçlendirilerek Markalaşma ve Pazarlama Kapasitesinin Arttırılması Danışmanlığı SINIRLI SORUMLU GÜNEŞİN KADINLARI MUĞLA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0012 Stratejik İş Planı Hazırlama Uygulamalı Eğitim Ve Danışmanlık S.S. BEGONVİL KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0013 Makko E- Ticaret ve E - İhracat ile gelişiyor. S.S. MAKKO KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0014 Kooperatifimiz Dijitalleşiyor; Kurumsallaşıyor; İhracata Hazırlanıyor; Online Eğitim Ve Online Danışmanlık Projesi SINIRLI SORUMLU ORTACA ELELE KADIN GİRİŞİMİ, ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

2021 ÜÖG/YDTD Başvuru Rehberi
2021 ÜÖG/YDTD Başvuru Ekleri
2020 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK Programı 4 Aralık 2020 itibariyle ilan etmiştir. Program bütcesi toplam 1 milyon TL'dir.


PROGRAMIN AMACI

İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm ile Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar sonuç odaklı programları kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma ve teknik kapasite artışının sağlanmasıdır. 

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

FAALİYET TÜRLERİ

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.

UYGUN FAALİYETLER
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. Bu süre talebin ajans tarafından karşılanması durumunda destek sözleşmesi imzalanmasından, hizmet alımı yöntemiyle karşılanması durumunda ise yüklenici ile sözleşme imzalanmasından itibaren başlar. 

ÖRNEK PROJE KONULARI

   

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

 https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin İmzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Kişisel verileriniz korunması ile ilgili sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aydınlatma metninde belirtildiği ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://www.geka.gov.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

2020 YILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
 Başarılı Bulunan Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Başvuruları

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/20/YDTD/0001

DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ

IŞIK TEKSTİL HAMBEZ HAŞIL ÇÖZGÜ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR32/20/YDTD/0002

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖRE BESİN MADDELERİ SAN.TİC.A.Ş.

TR32/20/YDTD/0003

MARKAMIZA YÖNELİK DİJİTAL PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

YAVUZÇEHRE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TR32/20/YDTD/0004

TEKSTİL İŞLETMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YALIN ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

EKPEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TR32/20/YDTD/0005

EMİR TEKSTİL KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMET DESTEĞİ

EMİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

TR32/20/YDTD/0006

BAŞARININ SIRRI KURUMSALLAŞMADIR

SKM TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK TARIM HAYVANCILIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

TR32/20/YDTD/0007

E-İHRACAT SÜREÇLERİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

KURU YEŞİL GIDA TARIM İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0008

KAYTEKS - AİLE / ŞİRKET ANAYASASI OLUŞTURMA VE KURUMSALLAŞMA DANIŞMANLIĞI

KAYTEKS KADİFE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0009

ELTEKSMAK ELK. ELT.MAK.SAN.TİC.LTD. ŞİRKETİNİN YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ İLE VERİMLİLİĞİNİN VE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

ELTEKSMAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNA SANAYİİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0010

EKOLOJİK LİFLERİN PERFORMANSININ ARTTIRILARAK EV TEKSTİLİNDE KULLANIMI

TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

TR32/20/YDTD/0011

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI VE DEPO, STOK  (MRP) VE İŞ PLANI TAKİP PROGRAMI YAZILIMI

ETM MÜH.BÜROMAK. ELEK. TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0012

DİJİTAL PAZARLAMA DANIŞMALIĞI

ÇALIŞKAN TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT, TAAHHÜT, TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TR32/20/YDTD/0013

 HANIMELİ GURME MARKASINI ULUSLARARASI PAZARLARA AÇMAK

AHMET SEYREKOĞLU HANIMELİ DONDURULMUŞ GIDA VE UNLU MAMÜLLER SANAYİ

EK-E Teknik Sartname_YDTD
2020 Yönetim Danışmanlığı TD Başvuru Rehberi
2020 Yılı YDTD Sunumu
2020 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 25.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 50.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi
14 Şubat-28 Şubat 2020 28 Şubat 2020 Saat:18:00
1 Mart-30 Nisan 2020 30 Nisan 2020 / Saat:18:00
1 Mayıs-30 Haziran 2020 30 Haziran 2020 / Saat:18:00
1 Temmuz-31 Ağustos 2020 31 Ağustos 2020 / Saat:18:00
1 Eylül-30 Ekim 2020 30 Ekim 2020 / Saat:18:00
1 Kasım-31 Aralık 2020 31 Aralık 2020 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl Müdürlükleri vb.) 
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve kooperatifler,

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

1 Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 25.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 50.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 50.000 TL’yi aşamaz.

2  Okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Kamu Kurumların ilçe müdürlükleri ve üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

3 Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. 

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
 • Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren danışmanlık projeleri
 • Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulması ve/veya kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık projeleri
 • Kırsal alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim veya danışmanlık projeleri
 • Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin e-ticaret ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklere yönelik finansal ve hukuki danışmanlık projeleri
 • Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve/veya danışmanlık projeleri


 BAŞVURU ŞEKLİ

Bilgi Platform

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

    

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

2020 Yılı Başarılı Projeler

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/20/TD/0002

ORMANCILIK UYGULAMALARI

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0003

Pamukkale Belediyesi ne ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Pamukkale Belediyesi

TR32/20/TD/0004

ÇAL 2023'E PROJELERLE HAZIRLANIYOR

ÇAL KAYMAKAMLIĞI

TR32/20/TD/0005

NETCAD Eğitimi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/20/TD/0006

Proje Döngüsü Yönetimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Çameli Kaymakamlığı

TR32/20/TD/0007

Söke Projeler ile Büyüyor

SÖKE ZİRAİ ÜRETİM İŞLETMESİ TARIMSAL YAYIM VE HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/20/TD/0009

Tersine Mühendislik Eğitimi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/20/TD/0011

Uygulamalı Hızlı Prototipleme Eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/20/TD/0013

Kooperatiflerde Kurumsallaşma

Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

TR32/20/TD/0014

Söke TAYEM'de Tarım 4.0' A  İHA 1 Eğitimi İle Adım Atıyoruz

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

TR32/20/TD/0015

Buldan Trekking, Spor, Eğlence Ve Dinlence Faaliyet Alanları Tespiti Danışmanlık Desteği

Buldan Kaymakamlığı

-----------------

“Güney Ege Bölgesindeki sürekli ve dengeli kalkınmayı sağlamayı, bölgenin gelişmesinde öncü rol üstlenmeyi, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olmayı amaçlayan GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (“GEKA”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki paydaşlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://geka.gov.tr/tr/sayfa/aydinlatma-metni adresinden ulaşabilirsiniz.”

2020 TD Başvuru Rehberi Ekleri
2020 TD Başvuru Rehberi
2019 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme, proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri gibi araçlar destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1.   Sanayi sektöründe yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi

2.   Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

3.   Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması

4.   Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı kooperatifçiliğin güçlendirilmesi

5.   Bölgedeki yerel aktörlerin planlama, proje geliştirme/uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması,

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 30.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

Sonuçların Açıklanması için Son Tarih

16 Nisan-30 Nisan 2019

30 Nisan 2019 / Saat:18:00

20 Mayıs 2019

2 Mayıs-28 Haziran 2019

28 Haziran 2019 / Saat:18:00

19 Temmuz 2019

1 Temmuz-29 Ağustos 2019

29 Ağustos 2019 / Saat:18:00

20 Eylül 2019

2 Eylül-31 Ekim 2019

31 Ekim 2019 / Saat:18:00

20 Kasım 2019

1 Kasım-31 Aralık 2019

31 Aralık 2019 / Saat:18:00

20 Ocak 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•   Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•   Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•   Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•   Üniversite rektörlükleri,

•    Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•   Organize sanayi bölgeleri,

•   Küçük sanayi siteleri,

•   Teknoparklar,

•   Birlikler ve kooperatifler,

•   Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2019 yılı Teknik Destek kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla üç aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 

ÖRNEK PROJE KONULARI

• Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim projeleri

• Makine İmalatı sektöründeki işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• İmalat sektörlerinde mentörlük uygulamalarına yönelik projeler

• Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik plan, strateji vb. danışmanlık projeleri

• Arıcılık sektöründe yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Arıcılık ürünlerinde markalaşma ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim projeleri

• Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi Yöntemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

• Zeytinyağı işletmelerinin üretim, markalaşma ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Tarım ve gıda sektörlerinin gelişimine yönelik plan, strateji vb. danışmanlık projeleri

• Turizm bölgelerindeki hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve danışmanlık projeleri

• Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulması ve kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar

• Turizm alanında özel sektör yatırım fırsatlarının tanıtımına yönelik danışmanlık projeleri

• Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasite, üretim süreçleri ve pazarlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri

• Öne çıkan tarım ürünlerinin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri

• Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri

• Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve danışmanlık projeleri

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ
31 ARALIK 2019    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ
31 ARALIK 2019    Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

2019 YILINDA BAŞARILI BULUNAN TEKNİK DESTEK PROJELERİ

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/19/TD/0001

Yurtdışı Projeni Paylaş, Sınırlarını Aş!

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0002

Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

TR32/19/TD/0003

KOBİ'lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi Ve Markalaşmaya Geçiş Eğitimi

Aydın Sanayi Odası

TR32/19/TD/0004

Robotik Kodlama Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0009

Web2 Araçları İle Geleceği Yakala

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0013

Denetimli Serbestlikte Eğiticilerin Eğitimi

Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

TR32/19/TD/0014

Mugla Veri Takip Sistemi Projesi (Vetaksıs 2.Faz)

T.C. Muğla Valiliği

TR32/19/TD/0015

Güney Projelerine Başlıyor

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0017

Afetlerde Uluslararası Gelişim

Aydın İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü

TR32/19/TD/0018

Muğla Mesleki Eğitimi Geliştirme - Proje Döngüsü Yönetimi  Eğitimi

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0019

Muğla Mesleki Eğitimi Geliştirme- Kariyer Danışmanlığı Eğitimi

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0020

3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0021

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Hibe Programları Ve Proje Başvurusu Eğitimi

Efeler Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0022

Ulusal Ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

TR32/19/TD/0023

Oyun Tabanlı Öğrenme Programı Uygulayıcı Eğitimi

Sarayköy Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0025

Fethiye Dış Ticaret İle Büyüyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

TR32/19/TD/0027

Dış Ticaret Eğitim Programı

Denizli Ticaret Odası

TR32/19/TD/0029

Demanslı Yaşlı Bakımında Hizmet Kapasitesinin Artırılması

Denizli Aile,  Çalışma Ve Sosyal Hizmetler  İl Müdürlüğü

TR32/19/TD/0032

Aydın'da Pamuk Tarımında Konvansiyonel Üretim İle Sürdürülebilir Üretimin Maliyetlerinin Ve Çevresel Etkilerinin Saptanması

Doğal Hayatı Koruma Vakfı

TR32/19/TD/0035

3D Yazıcılar Ve Modelleme Eğitimi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0036

Gelecek Turizm İle Şekillenecek

Güney Ege Sanayi Ve İş Dünyası Federasyonu

TR32/19/TD/0039

Çiftlik Hayvanlarında Güncel Teşhis Ve Tedavi Yöntemleri

Çivril İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR32/19/TD/0040

Netcad Eğitimi

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Muski)

TR32/19/TD/0041

Muğla Geleceği Kodluyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0042

Proje Döngüsü Ve Yönetimi Eğitimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0044

Muğla Mesleki Eğitimi Geliştirme- İnovasyon Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0048

Projelerle Büyüyorum

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0049

Meslek Liseleri Proje Yazıyor

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0050

Üyelerimize Öncülük Yapıyoruz

Fethiye Otelciler Birliği Derneği

TR32/19/TD/0051

Sarayköy Tdi Osb'de Yüksek Teknoloji Seracılık Danışmanlığı

Sarayköy Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0055

Baklan Projelerine Başlıyor

Baklan Kaymakamlığı

TR32/19/TD/0056

Pamukkale Belediye Çalışanları Yenilikçi Kalkınma Projeleri Fikir Geliştirme Eğitimleri

Pamukkale Belediyesi

TR32/19/TD/0058

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi

Milas Rehberlik Araştırma Merkezi

TR32/19/TD/0059

Psikolojik Danışman Ve Rehber Öğretmenin Alet Çantası

Pamukkale Rehberlik Araştırma Merkezi

TR32/19/TD/0062

Tavas, Sportif Başarıyı Hedefliyor

Tavas Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü

TR32/19/TD/0063

Çameli 2023 Vizyonunda Geleceği Kodluyor

Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0064

Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye İçin Söke Kodluyor

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0065

Android Uygulama Geliştirme Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0066

21. Yüzyıla Hazır Olmak İçin Robotik- Kodlama Eğitimi

Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0067

Drama Eğitimi

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0068

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Beyağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0069

Honaz Tarım Projelerle Gelişiyor

Honaz İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

TR32/19/TD/0070

Daha İyi Bilsem

Nezihe Derya Baltalı Bilim Ve Sanat Merkezi

TR32/19/TD/0071

Patent Eğitimi Ve Danışmanlığı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0072

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Proje Yönetimi Eğitimi

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0073

Uygulamalı Ab Proje Yazma Ve Yönetimi Eğitimi

İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0074

Güçlü Kooperatif Güçlü Ekonomi

Aydın İş Kadınları Derneği

TR32/19/TD/0075

Web 2.0 Araçları Ve E-Twinning

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/19/TD/0076

Eğitim Tarihimize 3 Boyutlu Bakış

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü


 

2019 TD Başvuru Rehberi
2019 TD Başvuru Rehberi Ekleri
2019 TD Sözleşme Ekleri
2018 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

•           Kalite odaklı üreten, örgütlülüğü, verimliliği ve pazarlama kapasitesi yüksek tarım sektörü oluşturulması

•           Turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

•           Yenilik, markalaşma ve ihracat kapasitesi yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması

•           Dezavantajlı grupların sosyal hayata entegrasyonlarının artırılması

•           Çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması

•           Kurum ve kuruluşların hizmet kapasitesi ve çeşitliliğinin artırılması

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 30.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

 

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

Sonuçların Açıklanması için Son Tarih

17 Mart-30 Nisan 2018

30 Nisan 2018 / Saat:18:00

18 Mayıs 2018

2 Mayıs-29 Haziran 2018

29 Haziran 2018 / Saat:18:00

20 Temmuz 2018

2 Temmuz-31 Ağustos 2018

31 Ağustos 2018 / Saat:18:00

20 Eylül 2018

3 Eylül-31 Ekim 2018

31 Ekim 2018 / Saat:18:00

20 Kasım 2018

1 Kasım-28 Aralık 2018

28 Aralık 2018 / Saat:18:00

18 Ocak 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•           Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•           Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•           Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•           Üniversite rektörlükleri,

•           Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•           Organize sanayi bölgeleri,

•           Küçük sanayi siteleri,

•           Teknoloji geliştirme bölgeleri,

•           Birlikler ve kooperatifler,

•           Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2018 yılı Teknik Destek kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla üç aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasite, üretim süreçleri ve pazarlama kapasitelerinin artırılması,
 • Kırsal alanda istihdam olanaklarının artırılması,
 • Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tescili,
 • Turizm tesislerindeki hizmet kapasitesinin artırılması,
 • Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılması,
 • Sektörlerin gelişimine yönelik plan, strateji vb. çalışmalar,
 • Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması,
 • Madde bağımlılığının önlenmesi,
 • Akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesi,
 • Afet yönetimi planlaması ve afete hazırlık çalışmaları,
 • Dezavantajlı gruplara psiko-sosyal destek verilmesi,
 • Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması,
 • Planlı sanayi alanlarında enerji verimliliğinin sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanılması.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ

28 ARALIK 2018    Saat 18:00

 

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ

28 ARALIK 2018    Saat 18:00

 

Taahhütnamelerin her iki sayfasının da rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişilerce imzalanarak ve mühürlü şekilde her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

MART-NİSAN DÖNEMİ BAŞARILI BULUNAN TEKNİK DESTEK PROJELERİ

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/18/TD/0002

MSKANAL ATIKSU VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİ PROJELENDİRME VE HİDROLİK MODELLEME YAZILIMI VE MSSU.NET YAZILIMI EĞİTİMİ

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( DESKİ )

TR32/18/TD/0004

BENİM EĞİTİMİM İŞSİZİN GELECEĞİ

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0005

STEM VE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

HONAZ KAYMAKAMLIĞI

TR32/18/TD/0006

OYUNLARLA ÖĞRENİYORUM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0007

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU EĞİTİM PROJESİ

AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0008

ARDUİNO İLE ROBOTİK KODLAMA

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0011

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN OKUL VE KURUMLARDA UYGULANMASI

MARMARİS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0012

BULDAN'DA STEM İLE ROBOTİK VE KODLAMA

BULDAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0013

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ YÖNTEMİ İLE REHBER ÖĞRETMENLERİN DANIŞMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DENİZLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

 

MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ BAŞARILI BULUNAN TEKNİK DESTEK PROJELERİ

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/18/TD/0016

BANA BİR MASAL ANLAT' MASAL/HİKAYE
ANLATICILIĞI EĞİTİMİ

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0017

YAS TUTMA HAYATA TUTUN

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ

TR32/18/TD/0018

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTMEN EĞİTİMİ

KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0019

KALKINMA AJANSLARINA YÖNELİK PROJE YAZMA EĞİTİMİ

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0020

KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTMEN EĞİTİMİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/18/TD/0022

PROJE YAZIYORUZ KOÇARLI'YI AYDINLATIYORUZ

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0028

"ARICILIKTA UZMAN KADROLAR YETİŞTİRİYORUZ" TEKNİK PERSONELİMİZE ARICILIK, APİTERAPİ, APİTURİZM KONUSUNDA EĞİTİM VERİYORUZ

MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0029

KAMU PERSONELİ GELİŞİYOR PROJESİ

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0031

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA İNFERTİLİTE VE BUZAĞI ÖLÜMLERİ

ÇİVRİL İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0033

21. YÜZYILI KODLUYORUZ

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0034

AYSO DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) EĞİTİMİ

AYDIN SANAYİ ODASI

TR32/18/TD/0035

HONAZ PROJELERLE BÜYÜYOR

HONAZ KAYMAKAMLIĞI

TR32/18/TD/0037

UYGULAMALI ERASMUS+ KA1 VE KA2 PROJE YAZMA EĞİTİMİ

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0038

PSİKOLOJİK İLK YARDIM VE OKULDA KRİZE MÜDAHALE

DENİZLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR32/18/TD/0039

ULUSLARARASI PAZARDA MÜŞTERİ BULMA KAMPI

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/18/TD/0040

ENGELSİZ KAMU

KARACASU KAYMAKAMLIĞI

TR32/18/TD/0041

SEYDİKEMER İLÇEMİZDE SERADA YETİŞTİRİLEN DOMATES BİTKİSİNDE GİRDİ MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ, VERİM VE KALİTENİN ARTTIRILMASI

SEYDİKEMER ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

 

 

TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ BAŞARILI BULUNAN TEKNİK DESTEK PROJELERİ

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/18/TD/0043

SEYDİKEMER ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI OLARAK "HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN" KURUMSALLAŞIYORUZ

SEYDİKEMER ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

TR32/18/TD/0044

MUĞLA ARICISI MARKALAŞMA İLE TANIŞIYOR; TANINDIKÇA KAZANIYOR

MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0047

DIŞ TİCARETTE UZMANLAŞMA

BULDAN TİCARET ODASI

TR32/18/TD/0048

MUĞLA İLİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VERİ TABANI STANDARDİZASYONU HAKKINDA DANIŞMANLIK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/18/TD/0051

DENİZLİLİ İHRACATÇI DIŞ TİCARETTE YENİ NESİL İSTİHBARAT YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENİYOR

DENİZLİ SANAYİ ODASI

TR32/18/TD/0052

MODERN ARICILIK TEKNİKLERİ VE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER

DENİZLİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0053

GESİFED BÖLGE KALKINMASI İÇİN KURUM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRİYOR

GÜNEY EGE SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU

TR32/18/TD/0054

MUĞLA VERİ TAKİP SİSTEMİ PROJESİ (VETAKSİS)

TC. MUĞLA VALİLİĞİ

TR32/18/TD/0055

MAYBİR - MUĞLA ÇAM BALI TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET İÇİN ÜYELERİN VE SOSYAL PAYDAŞLARIN EĞİTİMİ

MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

TR32/18/TD/0056

HER İLÇEYE BİR PROJE

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0057

DIŞ TİCARET EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI

NAZİLLİ TİCARET BORSASI

 

 

EYLÜL-EKİM Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/18/TD/0058

ÇAMELİ BELEDİYESİ KALİTE YOLUNDA İLERLİYOR

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/18/TD/0059

GÜLERYÜZLÜ EMNİYET HUZURLU TOPLUM

HONAZ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

TR32/18/TD/0060

CİNSEL İSTİSMAR SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA

MERKEZEFENDİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR32/18/TD/0065

ÇAL, SPORTİF BAŞARIYI HEDEFLİYOR

ÇAL GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0067

ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ VE MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

AYDIN SANAYİ ODASI

TR32/18/TD/0069

STEM VE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

ÇAL KAYMAKAMLIĞI

TR32/18/TD/0070

KUŞADASI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ PROJE YAZMAYI ÖĞRENİYOR

KUŞADASI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0071

HAYALLERİNİ " KOD" LAYANLAR

DALAMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0072

SANATIN DESTEK OLSUN

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0074

KOBİLER İÇİN DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA SATIŞI EĞİTİMİ

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/18/TD/0075

MİLAS DIŞ TİCARET PROGRAMI

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR32/18/TD/0076

AHŞAP YELKENLİ TEKNE YAPIYORUZ

SS GÖKOVA KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ

TR32/18/TD/0077

STEM VE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI

TR32/18/TD/0078

BULDAN PROJELERLE İLERLİYOR

BULDAN GİRİŞİMCİ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

TR32/18/TD/0079

ÖĞRENCİLERİMİZ BULUYOR TPE TESCİL EDİYOR

BULDAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0080

ROBOKOD

BULDAN KAYMAKAMLIĞI

TR32/18/TD/0081

MARMARİS ERASMUS+ PROJELERİ İLE AVRUPA'YA YELKEN AÇIYOR

MARMARİS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0082

SÜT VE BESİ SIĞIRCILIĞINDA BAKIM VE BESLEME KONULARINDA MESLEKİ YETERLİLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0083

MERKEZEFENDİ EĞİTİM İLE ENGELLERİ AŞIYOR

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

TR32/18/TD/0086

MESLEK LİSELERİ MARKALAŞIYOR

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0087

ERİŞİLEBİLİR YAŞAM

AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0088

DENİZLİ'NİN E-TİCARET VE ONLİNE PAZARLARDAKİ PERFORMANS YOLCULUĞU EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

 

 KASIM-ARALIK Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/18/TD/0094

ERKENSTEM İLE 21.YÜZYIL YAŞAM BECERİLERİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0095

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARINDA PSİKO-SOSYAL YAKLAŞIMLAR EĞİTİMİ

MİLAS REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR32/18/TD/0098

İLERİ DÜZEY ROBOTİK KODLAMA VE TASARIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/18/TD/0100

ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞ

TR32/18/TD/0101

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE STRATEJİK AİLE TERAPİSİ

MERKEZEFENDİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR32/18/TD/0102

TS EN ISO/IEC 17025 STANDARDI 2017 VERSİYONU TEMEL EĞİTİMİ

MUĞLA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0103

DÜŞÜNEN, TASARLAYAN, 3D ÜRETEN KOÇARLI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0106

HONAZ İÇİN PROJE ZAMANI

HONAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0108

HEDEF DIŞ TİCARET

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

TR32/18/TD/0111

MESLEKİ EĞİTİMDE GİRİŞİMCİLİK VE E- TİCARET

SARAYKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0115

KOBİ HİZMETLERİNDE KAPASİTE ARTTIRMA PROJESİ

DENİZLİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (DENİZLİ ABİGEM) EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

TR32/18/TD/0116

HONAZ KİRAZI COĞRAFİ İŞARETİ ALINMASI

HONAZ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0117

KODLUYORUZ, TASARLIYORUZ, ZEKAMIZI YÖNETİYORUZ

KALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/18/TD/0118

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BATARYASI EĞİTİMİ

PAMUKKALE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

2018 TD Başvuru Rehberi
2018 TD Başvuru Rehberi Ekleri
2017 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI


PROGRAMIN AMACI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamaktır.


PROGRAMIN KAPSAMI

• Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

• Kalitenin, katma değerin, verimliliğin artırılması, markalaşma ve tanıtım kapasitesinin geliştirilmesi,

• Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,

• Nitelikli işgücü için mesleki eğitim ve istihdamın geliştirilmesi,

• Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,

• Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

• Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

• Kurum/kuruluşların kurumsal kapasite ve hizmet kalitesinin yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesi.


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

600.000TL


FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 15.000 TL


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi

Mart-Nisan

TR32/17/TD02

28 Nisan 2017 / Saat:18:00

Mayıs-Haziran

TR32/17/TD03

30 Haziran 2017 / Saat:18:00

Temmuz-Ağustos

TR32/17/TD04

31 Ağustos 2017 / Saat:18:00

Eylül-Ekim

TR32/17/TD05

31 Ekim 2017 / Saat: 18:00

Kasım-Aralık

TR32/17/TD06

29 Aralık 2017 / Saat:18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

• Yerel yönetimler,

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

• Üniversite rektörlükleri,

• Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

• Organize sanayi bölgeleri,

• Küçük sanayi siteleri,

• Teknoloji geliştirme bölgeleri,

• Birlikler ve kooperatifler,

• İş Geliştirme Merkezleri,

• Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2017 yılı Teknik Destek kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla bir aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.


ÖRNEK PROJE KONULARI

• Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama eğitimi

• Stratejik Plan hazırlama eğitimleri

• Dış ticaret kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret başvurularına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Ticaret, e-ticaret, satış ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

• Coğrafi Bilgi Sistemi / Kent Bilgi Sistemi kurulmasına yönelik eğitim faaliyetleri

• Bölgeye özgü sosyal sorunlara yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri

• Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik farkındalık geliştirme faaliyetleri

• Kırsaldaki kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasına yönelik eğitimler

• Gıda Güvenliği Eğitimi

• Yöresel ürünlerin geliştirilmesine ve pazarlanmasına yönelik eğitimler

• Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler

• Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları eğitimleri

• Tarım ürünlerinin katma değerinin artırılması veya alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler

• Enerji verimliliğinin artırılması ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler

• Akıllı şehirlere dönüşüme yönelik eğitimlerin düzenlenmesi


 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)
    

Matbu evrakların imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

 AJANS MERKEZİ      

 

SON BAŞVURU TARİHİ

29 ARALIK 2017    Saat 18:00

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

BAŞARILI BULUNAN TEKNİK DESTEK PROJELERİ

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/17/TD/0001

MENTEŞE BELEDİYESİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0002

GÜVENİLİR GIDA EĞİTİMİ

HONAZ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0004

PROJE YAPMAYI ÖĞRENİYORUZ

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0005

GELECEK STEM LE ŞEKİLLENECEK

YATAĞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0007

İKİNCİ ANNEM DOULAM

MERKEZEFENDİ TSM

TR32/17/TD/0008

HALK SAĞLIĞINDA KALİTELİ HİZMET SUNUMU

DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0010

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KURUMSAL İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TR32/17/TD/0011

STEM İLE ÜRETEN NESİLLER

KALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0012

YETKİN PERSONEL, ETKİN HİZMET

DENİZLİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0013

PROJE BİRİMİMİZİ KURUYORUZ, KAPASİTEMİZİ ARTIRIYORUZ

MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0014

DENİZLİ YİKOB YAPIM İŞLERİ EĞİTİMİ

DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0015

DENİZLİ DIŞ TİCARETTE YENİ NESİL İSTİHBARAT YÖNTEMLERİNİ GELİŞTİRİYOR

DENİZLİ TİCARET BORSASI

TR32/17/TD/0016

STEM VE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

T.C. TAVAS KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0018

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

TR32/17/TD/0019

AYDIN İLİ EĞİTİMCİLERİ STEM EĞİTİMİNDE

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

TR32/17/TD/0022

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YOLUNDA ANAOKULLARI

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0024

KURUM İÇİ HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

BAKLAN BELEDİYESİ

TR32/17/TD/0025

AYSO DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

AYDIN SANAYİ ODASI

TR32/17/TD/0026

ÇALIŞANLARA YÖNELİK MESLEKİ VERİMLİLİK VE YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TR32/17/TD/0031

EĞİTİMCİLERE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ÇİNE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0035

PROJE BAZLI DÜŞÜNME VE PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ (PCM)

NAZİLLİ İLÇE MEM

TR32/17/TD/0036

21.YY ÖĞRETMENLERİ İÇİN ROBOTIK VE KODLAMA EĞİTİMİ

KUYUCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0037

ERKEN STEM EĞİTİMİ

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0038

STEM İLE GELECEĞE YÖN VER!

KÖŞK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0040

GÜÇLÜ KÖKLERLE AYDINLIK GELECEĞE

AYDIN-EFELER İLÇE MEM

TR32/17/TD/0041

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KAZANDIRILMASINA YÖNELİK EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

GERMENCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MD

TR32/17/TD/0042

ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

DİDİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0043

TELEFONLA VERİ DERLEMEDE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

TÜİK DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0044

ÇOCUKLAR İÇİN OBJEKTİF TESTLERİ UYGULAMA EĞİTİMİ

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0045

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI EĞİTİMİ

SARAYKÖY KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0048

ULA ÇEVRECİLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİLİNÇLENİYOR

ULA KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0049

ÇALIŞAN KURUMUN AYNASIDIR

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0050

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0051

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUŞU VE UYGULANMASI

DENİZLİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0052

PROJE İLE PROJEYİ ÖĞRENİYORUZ

KUŞADASI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0053

XSTEEL EĞİTİMİ

DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0054

FETHİYE'DE PROJELERİ ÇOĞALTIYORUZ

FETHİYE TURİZM TANITIM KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI

TR32/17/TD/0056

ERASMUS+ PROJE YAZMA EĞİTİMİ

ÇİVRİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0057

GÜÇLÜ ADIMLAR-SAĞLAM ÇÖZÜMLER

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0058

BELEDİYEMİZ FARK YARATIYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/17/TD/0059

PROJE YAZMA ATÖLYESİ

ORTACA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0060

MESLEKİ EĞİTİMDE 3 BOYUTLU YAZICI SİSTEMLERİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0061

PERSONEL GELİŞİYOR KAMU DEĞİŞİYOR

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0062

RASYON HAZIRLAMA EĞİTİMİ

ACIPAYAM İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0063

BÜYÜKBAŞ HAYVAN IRKLARININ TİP SINIFLANDIRMASI VE VÜCUT KONDİSYONU TESPİTİ EĞİTİMİ

DENİZLİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0064

PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARINA YÖNELİK TERAPİ BECERİLERİ EĞİTİMİ

MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0065

ZEKA OYUNLARIYLA GÜÇLÜ BEYİNLER

PAMUKKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0066

SİTEMSİZ STEM

DALAMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0067

PRATİK ET MUAYENESİ EĞİTİMİ

MERKEZEFENDİ İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0070

İŞLETMELERDE ÖNCE SAĞLIK

SARAYKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0071

GÜVENİLİR İŞLETMELER SAĞLIKLI NESİLLER

ÇİVRİL İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0073

ÖZEL ÇOCUKLAR ÖZEL EĞİTİM

SARAYKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0077

DENİZLİ AB PROJELERİNE HAZIRLANIYOR

DENİZLİ VALİLİĞİ

TR32/17/TD/0080

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN GÜVENLİ GIDA

BULDAN İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0081

UYGULAMALI ERASMUS+KA1 VE KA2  PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

SEYDİKEMER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0083

KENT MUHABİRLİĞİ UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

AYDIN GAZETECİLER CEMİYETİ

TR32/17/TD/0084

NAZİLLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE ROBOTİK KODLAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

NAZİLLİ KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0085

PAMUK KALPLER, EĞİTİM PROGRAMI

PAMUKKALE KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0086

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA BAKIM VE BESLENME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

KALE İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0087

DOĞRU ANALİZ İÇİN SPSS ÖĞRENİYORUZ

TAVAS SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0088

PSİKOLOJİK TRAVMA VE KRİZE MÜDAHALE EĞİTİMİ

PAMUKKALE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0090

LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİCİLİK EĞİTİMİ

MUĞLA VALİLİĞİ AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

TR32/17/TD/0091

SEYDİKEMER ESNAF VE SANATKAKARLAR ODASI HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR VE KALİTESİNİ BELGELENDİRİYOR.

SEYDİKEMER ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI

TR32/17/TD/0092

"1 KURULUŞ 1 PROJE" PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

AYDIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0095

MODERN VE BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

BEYAĞAÇ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0096

İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ VE MARKA YÖNETİMİ

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0097

ROBOTİK KODLAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ

PAMUKKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0099

GİRİŞİMCİLİKTEN KURUMSALLAŞMAYA İLK ADIM

TÜMSİAD DENİZLİ ŞUBESİ

TR32/17/TD/0101

KOBİ'LER İÇİN SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

KUŞADASI TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0103

"ETKİLİ İLETİŞİM, SORUNSUZ DENETİM": KURUM DENETÇİLERİMİZE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİYORUZ.

MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0104

 HERŞEY BİZİMLE BAŞLIYOR

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0105

KAMU ÇALIŞANLARINA VE GENÇLERE TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ

AYDIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0106

YEREL GAZETELERDE DİJİTAL REKLAMCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

BASIN İLAN KURUMU DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0108

A KALİTE ODA - A KALİTE HİZMET

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0109

ZEYTİNYAĞI DUYUSAL TADIM EĞİTİMİ

YATAĞAN GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0110

AFET VE ACİL DURUMLARDA İLERİ VE GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ PROJESİ

DENİZLİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0112

MSSU İÇME SUYU ŞEBEKE, İSALE ÇİZİM VE PROJELENDİRME YAZILIMI EĞİTİMİ

DENİZLİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( DESKİ )

TR32/17/TD/0113

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KAMPÜS YÖNETİMİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0114

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDEYARATICI DRAMA

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0117

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0119

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI İLE SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

PAMUKKALE SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0120

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA ET VE SÜT VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

PAMUKKALE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0121

ÖRGÜTSEL TEMSİL VE YÖNETİMİN TEMELLERİ İLE KADINLARIN STATÜSÜNDEKİ DEĞİŞİM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI

TR32/17/TD/0122

PSİKOLOJİK İLK YARDIM VE OKULDA KRİZE MÜDAHALE

MERKEZEFENDİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR32/17/TD/0123

STRATEJİK PLAN TEKNİK DESTEĞİ

BULDAN TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0125

BİLİNÇLİ YETİŞTİRİCİLER İLE  VERİMLİ ÇİFTLİKLER

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

TR32/17/TD/0126

CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

KAVAKLIDERE ZİRAAT ODASI

TR32/17/TD/0127

ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

KARACASU KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0128

DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ MEDYA FOTOĞRAFÇILIĞI VE MONTAJI EĞİTİMİ

DENİZLİ GAZETECİLER CEMİYETİ DERNEĞİ

TR32/17/TD/0132

PSİKO-SOSYAL DESTEK GÜÇLENİYOR

MUĞLA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0135

ACIPAYAM PROJELERLE AB'YE HAZIRLANIYOR!

ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0136

OKULLARDA STEM'Lİ GÜNLER

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/17/TD/0138

BODRUM'DAN İHRACATA ADIM ADIM

BODRUM TİCARET ODASI

TR32/17/TD/0139

KÖYCEĞİZ GELECEĞİNİ KODLUYOR

KÖYCEĞİZ KAYMAKAMLIĞI

TR32/17/TD/0140

PROJE YAZIYORUZ..

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TR32/17/TD/0141

DENİZLİ DÜNYA İLE REKABETE HAZIRLANIYOR EĞİTİM PROGRAMI PROJESİ

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

TR32/17/TD/0142

BELEDİYEMİZİN KURUMSAL KÜLTÜR  YAPISI  GELİŞİYOR

SERİNHİSAR BELEDİYESİ

2017 TD Başvuru Hazırlama Yardımcı Kılavuz
2017 TD Başvuru Rehberi
2016 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI


PROGRAMIN AMACI

TR32 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.


PROGRAMIN KAPSAMI

Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

•     Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile

•     Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarıdır.


PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

250.000 TL


FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 15.000 TL


BAŞVURU DÖNEMLERİ

Dönem

Referans No

Son Başvuru Tarihi

Mart-Nisan

TR32/16/TD02

29 Nisan 2016 / Saat:18:00

Mayıs-Haziran

TR32/16/TD03

30 Haziran 2016 / Saat:18:00

Temmuz-Ağustos

TR32/16/TD04

31 Ağustos 2016 / Saat:18:00

Eylül-Ekim

TR32/16/TD05

31 Ekim 2016 / Saat: 18:00

Kasım-Aralık

TR32/16/TD06

30 Aralık 2016 / Saat:18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Yerel yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • İş Geliştirme Merkezleri,
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2016 yılı Teknik Destek kapsamında okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, mahalle muhtarlıkları gibi kamu kuruluşları uygun başvuru sahibi değildirler. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla bir aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.


BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)
    

Matbu evrakların imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

 AJANS MERKEZİ      

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ

30 ARALIK 2016    Saat 18:00

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

 

Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/16/TD/0001

KUŞADASI PROJELERLE AB'YE GİRİYOR

KUŞADASI KAYMAKAMLIĞI

TR32/16/TD/0003

EĞİTİMLİ PERSONEL GÜÇLÜ BELEDİYE KALİTELİ HİZMET

KOÇARLI BELEDİYESİ

TR32/16/TD/0005

REKABET ANALİZİ İLE İNOVASYON KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK

MÜSİAD DENİZLİ ŞUBESİ

TR32/16/TD/0007

MSKÜ'NÜN AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ HAZIRLAMA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0009

AYDIN BASIN MENSUPLARI KALİTELİ HİZMET İÇİN EĞİTİM KAMPINDA

BASIN İLAN KURUMU AYDIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0010

KRİZE MÜDAHALE EGİTİMİ

DENIZLI IL SAGLIK MÜDÜRLÜGÜ

TR32/16/TD/0011

KALİTELİ KURUMLAR İLE SAĞLIKLI GIDA

YENİPAZAR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0013

SPORCU GENÇLER ERASMUS + EĞİTİMİ ALIYOR

EF-EM DOĞA SPORLARI VE ARAMA KURTARMA KULÜBÜ DERNEĞİ

TR32/16/TD/0016

DAHA AZ SORUNLU, DAHA ÇOK SORUMLU EFELER

EFELER ILÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜGÜ

TR32/16/TD/0017

KAMUDA HİZMET SUNUM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

SEYDIKEMER KAYMAKAMLIGI

TR32/16/TD/0019

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KALİTE

MERKEZEFENDİ TSM

TR32/16/TD/0023

KUŞADASI TİCARET ODASI ÜYE VE PERSONELİ ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ İLE GÜÇLENİYOR

KUŞADASI TİCARET ODASI

TR32/16/TD/0024

SÖKE ŞOFÖRLERİ EN ASİL DUYGUNUN İNSANI OLUYORLAR

SÖKE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI

TR32/16/TD/0025

EĞİTİMLİ PERSONEL İLE KURUMSAL GELİŞİMDE ÖNCÜLÜK

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/16/TD/0027

DENİZLİ YİKOB KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMALI ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU ( EKAP ) EĞİTİMİ

DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TR32/16/TD/0028

AYAKKABI MODELİSTLİK/STİLİSTLİK EĞİTİMİ

ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI

TR32/16/TD/0029

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE ELEKTRONİK VERGİSEL UYGULAMALARDAKİ ÖNEMİ

BODRUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TR32/16/TD/0032

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0033

SÖKE, EKO TURİZM İLE TANIŞIYOR

SÖKE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KLÜBÜ

TR32/16/TD/0034

DEKORATİF KOKULU TAŞ VE SABUN HAZIRLAMA PROJESİ

ÇAĞIRGANLILAR DERNEĞİ

TR32/16/TD/0035

SEN DE BİR PROJE YAP!

MERKEZEFENDİ TSM

TR32/16/TD/0037

AYSO HER YÖNETİCİNİN BİLMESİ GEREKEN FİNANSAL BİLGİLER

AYDIN SANAYİ ODASI

TR32/16/TD/0038

İLK KULAÇ!

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

TR32/16/TD/0039

DENİZLİ TİCARET BORSASI PERSONEL VE ÜYELERİ PROJE YÖNETEBİLİYOR

DENİZLİ TİCARET BORSASI

TR32/16/TD/0041

GENÇLİK İÇİN GENÇLER İLE EL ELE AB'YE

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0048

UYGULAMALI DIŞ TİCARETTE PAZAR ARAŞTIRMA EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI

BULDAN TİCARET ODASI

TR32/16/TD/0049

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

DENİZLİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0051

NAZİLLİ DIŞ TİCARET BORSASI DIŞ TİCARET ÇALIŞMALARI

NAZİLLİ TİCARET BORSASI

TR32/16/TD/0052

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI EĞİTİMİ

BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI

TR32/16/TD/0053

AYSO AYDIN İHRACATINA EĞİTİM KATKISI

AYDIN SANAYİ ODASI

TR32/16/TD/0058

DENİZLİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMDE     ( DİKSİYON-GÜZEL ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ )

DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

TR32/16/TD/0059

GÜVENİLİR GIDA EĞİTİMİ

TAVAS GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0063

İHRACATTA YENİ PAZARLAR YENİ FIRSATLAR

DENİZLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

TR32/16/TD/0065

MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

AYDIN TİCARET ODASI ÖĞRENCİ OKUTMA VE EĞİTİM VAKFI

TR32/16/TD/0066

BOŞANMIŞ AİLE ÇOCUKLARINA YÖNELİK REHBER ÖĞRETMENLERE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETİ

DENİZLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

TR32/16/TD/0067

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PAMUKKALE ROTARY KULÜBÜ

TR32/16/TD/0068

MERKEZEFENDİ GELECEĞİNİ KODLUYOR

MERKEZEFENDİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/16/TD/0069

DENİZLİ AFRİKA PAZARINDA

DENİZLİ TİCARET ODASI

TR32/16/TD/0071

YENİ NESİL TİCARET VE DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

TR32/16/TD/0072

NETCAD EĞİTİMİ İLE TAŞKIN KONTROL PROJELERİNDE UZMANLAŞIYORUZ

DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

2016 TD Başvuru Rehberi
2016 TD Başvuru Hazırlama Yardımcı Kılavuz
2015 Yılı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan Teknik Desteğin amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

 

PROGRAMIN KAPSAMI

Ajans tarafından sağlanan Teknik Desteğin kapsamı; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ve diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarıdır.

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

Teknik Destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar, 2015 yılı Mart - Aralık Dönemi için 500.000 TL’dir.

 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 15.000 TL

 

2015 Yılı Başarılı Olan Projeler

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

İl

1

TR32/15/TD/0001

Menteşe Belediyesi Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi Eğitim Faaliyeti

Menteşe Belediye Başkanlığı

Muğla

2

TR32/15/TD/0002

İnovasyon Eğitimi İle Artık Daha Yenilikçiyiz

Müsiad Denizli Şubesi

Denizli

3

TR32/15/TD/0003

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Denizli

4

TR32/15/TD/0005

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde Koçluk Ve İnovasyon Eğitimi

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Denizli

5

TR32/15/TD/0007

Bodrum Projeleniyor

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla

6

TR32/15/TD/0009

Babadağ Yapıcı Disiplinle 2023'e Hazır

Babadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Denizli

7

TR32/15/TD/0010

Bilinçli Personel Daha Çok Kadın Girişimci

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameenn Mikrokredi Programı Aydın Şubesi

Aydın

8

TR32/15/TD/0012

Montessori Işığı Kale'de

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Denizli

9

TR32/15/TD/0013

Autocad Ve Sta4cad  Eğitimi

Denizli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Denizli

10

TR32/15/TD/0014

Koyunculukta Irkların Tespiti Ve Sürü Yönetimi Eğitimi

Denizli İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

Denizli

11

TR32/15/TD/0015

Tarımsal Yayımda Başarı İçin Kişisel Gelişim Eğitimi.

Tavas Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

Denizli

12

TR32/15/TD/0016

Tavas Belediyesi  Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Tavas Belediye Başkanlığı

Denizli

13

TR32/15/TD/0017

Firmalar İçin İnovasyon Rekabet Uygulaması

Müsiad Muğla Şubesi

Muğla

14

TR32/15/TD/0019

Rehber Öğretmenlere Oyun Terapisi Eğitim Programı

Hacı Kadriye Arslan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aydın

15

TR32/15/TD/0020

Eğitim Yöneticilerine "Yönetimde Koçluk Eğitimi "

Aydın-Efeler İlçe Mem

Aydın

16

TR32/15/TD/0021

Sığırlarda Embriyo Üretimi Ve Transferi Eğitimi

Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Denizli

17

TR32/15/TD/0022

Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi Ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Aydın Sanayi Odası

Aydın

18

TR32/15/TD/0025

Dış Ticaret Eğitimi

Denizli İş Kadınları Birliği Derneği

Denizli

19

TR32/15/TD/0026

Stresten Uzak İletişimi Güçlü Serinhisar Belediyesi

Serinhisar Belediyesi

Denizli

20

TR32/15/TD/0028

Sendikal Örgütlenme, Teşkilat Yapısı Ve Sendikal Faaliyetler (İletişim Eğitimi)

Eğitimciler Birliği Sendikası

Muğla

21

TR32/15/TD/0029

Nitel Araştırma Ve Nitel Verilerin Analizinde Nvivo Kullanımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Muğla

22

TR32/15/TD/0030

Nitelikli Okul Öncesi Eğitim İçin Montesorri İle Öğreniyorum Eğitim Okul Öncesinde Başlar

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Aydın

23

TR32/15/TD/0031

Dalaman - Ortaca - Köyceğiz Öğretmenleri  Yaratıcı  Okuma  Yaratıcı Yazma Eğitimi

Dalaman  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla

24

TR32/15/TD/0032

Söke Eğitimde Lider İletişim De Önder

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Aydın

25

TR32/15/TD/0034

Öğrenci Koçluk Eğitimi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla

26

TR32/15/TD/0035

Kooperatifçilikte Yükseliş

Ss Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Aydın

27

TR32/15/TD/0036

Söke Kaymakamlığı Eğitimde Öncü Projesi

Söke Kaymakamlığı

Aydın

28

TR32/15/TD/0037

Kik Ve Ekap Hakkında Kuşadası Kamu Personeli Kendini Yeniliyor

T.C. Kuşadası Kaymakamlığı

Aydın

29

TR32/15/TD/0038

Bilimsel Araştırma Sürecinde Amos İle İleri Yapısal Eşitlik Modellemeleri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Muğla

30

TR32/15/TD/0039

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursu

Muğla Valiliği Ab Ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

Muğla

31

TR32/15/TD/0041

Köyceğiz Yağlı Güreş İle Markalaşıyor

Köyceğiz Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü

Muğla

32

TR32/15/TD/0044

Kalite Yönetimi Sistemi

Çivril Belediyesi

Denizli

33

TR32/15/TD/0045

Zeka Ve Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi Programı

Aydın- Nasuhpaşa Eğıtım Ve Kültüre Hızmet Derneğı

Aydın

34

TR32/15/TD/0050

Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursu

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla

35

TR32/15/TD/0051

Türktay'da İlk Adım: Savunma Teknik Tekstilleri Üretimi Eğitimi

Denizli Tekstil Ve Giyim Sanayicileri Derneği

Denizli

36

TR32/15/TD/0052

Gelişen Personel Yükselen Belediyecilik

Nazilli Belediyesi

Aydın

37

TR32/15/TD/0054

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Denizli İnovasyon Derneği

Denizli

38

TR32/15/TD/0055

Yönetim Becerileri Eğitimi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü

Denizli

39

TR32/15/TD/0058

Babadağ Projelendiriliyor

Babadağ Belediyesi

Denizli

40

TR32/15/TD/0060

Sığırlarda Ayak Ve Tırnak Bakımı Eğitimi

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Aydın

41

TR32/15/TD/0061

Stres Yok, Kriz Yok

Aydın Ticaret Odası

Aydın

42

TR32/15/TD/0062

Pamukkale Teknokent Kurumsal Gelişim Projesi Eğitim Faaliyeti

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Denizli

43

TR32/15/TD/0064

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Eğitimcilerinin Eğitimi

Pamukkale Kaymakamlığı

Denizli

44

TR32/15/TD/0068

Drama Ve Zeka Oyunları Dersleri İçin Öğretmen Eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla

45

TR32/15/TD/0069

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitimde

Denizli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

Denizli

46

TR32/15/TD/0070

Turizm Sektörüne Hizmet Veren Aşçıların Mesleki Kapasitelerinin Geliştirilmesi Eğitimi

Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği

Muğla

47

TR32/15/TD/0071

Erasmus Plus Ka1-Ka2 Proje Hazırlama Eğitimi

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Muğla

48

TR32/15/TD/0073

Apiterapi Eğitimi

Ula İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

Muğla

49

TR32/15/TD/0074

Dalaman İnovasyonla Buluşuyor

Dalaman Kaymakamlığı

Muğla

50

TR32/15/TD/0076

Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde İleri Biyoteknoloji Eğitimi

Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Denizli

51

TR32/15/TD/0077

İstatistiksel Veri Analizlerinde Sql

Tüik Denizli Bölge Müdürlüğü

Denizli

52

TR32/15/TD/0078

Kardeş Kentlerle İşbirliği Ve Proje Geliştirme

Kuşadası Belediyesi

Aydın

53

TR32/15/TD/0083

Oyun Terapisi Eğitimi

Nazilli Rehberlik Ve Araştırma Merkezi

Aydın

54

TR32/15/TD/0084

Aydın Tb İle Global Pmp Sertifika Ve Mc Project Eğitimi

Aydın Ticaret Borsası

Aydın

55

TR32/15/TD/0086

İncirliova Belediyesi'nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması

İncirliova Belediyesi

Aydın

56

TR32/15/TD/0087

Tavas Projelerle Ab Ye Giriyor

T.C. Tavas Kaymakamlığı

Denizli

57

TR32/15/TD/0090

Kurumsallaşmada Bir Eşik Daha Geçiyoruz

Denizli Ticaret Borsası

Denizli

58

TR32/15/TD/0096

Satış Ve Pazarlama Eğitimi

Söke Ticaret Odası

Aydın

59

TR32/15/TD/0097

3dmax (3 Boyutlu Çizim Ve Modelleme Programı) Eğitimi

Denizli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Denizli

60

TR32/15/TD/0098

Çameli Projelerle Gelişiyor

Çameli Belediye Başkanlığı

Denizli

61

TR32/15/TD/0099

Kurumsal Risk Yönetimi İle Hizmet Kalitesinin Artırılması

Denizli Ticaret Odası

Denizli

62

TR32/15/TD/0100

Satışın Şifreleri Ve İletişimin Önemi

Aydın Ticaret Odası

Aydın

63

TR32/15/TD/0108

Müşteri Memnuniyeti Eğitimleri

Didim Ticaret Odası

Aydın

64

TR32/15/TD/0109

Sporcu Koçluğu Ve Sporda Liderlik Eğitimi

Muğla Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü

Muğla

65

TR32/15/TD/0113

Sağlıkta Proje Yazıyoruz...

Aydın İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği

Aydın

66

TR32/15/TD/0114

Daha Güzel Bir Marmaris, Misafirlerine Daha İyi Hizmet Veren Marmaris İçin, Esnaflar Öğreniyor...

Marmaris Esanaf Odası

Aydın

67

TR32/15/TD/0116

Denizli İnovasyon Stratejisini Oluşturuyor Eğitim Programı

Denizli İhracatçılar Birliği

Denizli

68

TR32/15/TD/0117

Çal İçin Proje Zamanı

Çal Gençlik Hizmetleri Ve Spor Müdürlüğü

Denizli

2015 Yılı Teknik Destek başvuru rehberi
2015 Teknik Destek Başvuru Formu Hazırlama Kılavuzu
2015 TD Destekleyici Belgeler
2014 Yılı Teknik Destek Programı

 

PROGRAMIN AMACI

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından sağlananTeknik Desteğin amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

 

PROGRAMIN KAPSAMI

Ajans tarafından sağlanan Teknik Desteğin kapsamı; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ve diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarıdır.

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

Teknik Destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar, 2014 yılı Mart - Aralık Dönemi için 700.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 15.000 TL

 

 

 

 

2014 YILI BAŞARILI TEKNİK DESTEK PROJELERİ LİSTESİ

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/14/TD/0001

Hastane Çalışanlarının Birbirleri İle Ve Hasta/Hasta Yakını Psikolojisini Anlamaya Yönelik Beden Dili Ve Etkili İletişim

Denizli Devlet Hastanesi

2

TR32/14/TD/0003

Rehber Öğretmenlere Oyun Terapisi Eğitimi

Denizli Rehberlik Araştırma Merkezi

3

TR32/14/TD/0006

Soğanlı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ve Pazarlaması

Çine İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

4

TR32/14/TD/0008

Proje Döngüsü Yönetimi Ve Hibe Programları Eğitimi

Çivril Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

5

TR32/14/TD/0009

Hayvancılık Projelerinde Fizibilite Ve Mimari Proje Hazırlama

Denizli İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

6

TR32/14/TD/0010

Memnun Müşteriler, Sürekli Kazançlar

Fethiye Deniz Ticaret Odası

7

TR32/14/TD/0014

Etkin Kooperatif Yönetimi

S.S. Aydın Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği

8

TR32/14/TD/0015

Stratejik Planımızı Hazırlıyoruz

Buldan Ticaret Odası

9

TR32/14/TD/0016

PCM Eğitimi

T.C. Ula Kaymakamlığı

10

TR32/14/TD/0017

Yaratıcı Drama Eğitimi

Ula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

11

TR32/14/TD/0019

Yönetim Kademesinde İletişim Beden Dili Ve Sosyal Entegrasyon Eğitimi

TC Kuşadası Kaymakamlığı

12

TR32/14/TD/0021

İnovasyon Eğitimi Projesi

MÜSİAD Muğla Şubesi

13

TR32/14/TD/0022

AYSO Zeytinyağı Duyusal Eğitim Seferberliği

Aydın Sanayi Odası

14

TR32/14/TD/0026

Netcad Eğitimi İle Uzmanlaşıyoruz

Denizli Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

15

TR32/14/TD/0028

Kavaklıdere Proje Yazmayı Öğreniyor

Kavaklıdere Kaymakamlığı

16

TR32/14/TD/0029

Marka Yaratma Ve Markalaşma Stratejileri Farkındalık Ve Eğitim Faaliyeti

Markalaşma Yenilikçilik Ve Kalite Geliştirme Derneği

17

TR32/14/TD/0030

Güçlü Basın Güçlü Muğla

Başbakanlık Basın Yayın Ve Enformasyon Muğla İl Müdürlüğü

18

TR32/14/TD/0031

Yönetim Becerileri Eğitimi

Denizli İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

19

TR32/14/TD/0032

Her Firmaya Bir Proje Uzmanı Proje Bilgilendirme Ve Hazırlama Eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği

20

TR32/14/TD/0033

Bilimsel Proje Hazırlıyorum

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

21

TR32/14/TD/0034

Zeytinyağı Duyusal Tadım Eğitimi

Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası

22

TR32/14/TD/0035

Proje Döngüsü Yönetimi

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

23

TR32/14/TD/0036

Seydikemer Esnaf Odası Kurumsallaşıyor

Seydikemer Esnaf Ve Sanatkârlar Odası

24

TR32/14/TD/0037

Turizmde Eğitim Geleceğimizdir

Fethiye Otelciler Birliği Derneği

25

TR32/14/TD/0038

Denizli Ticaret Odası'nın Hizmet Kalitesinin Arttırılması

Denizli Ticaret Odası

26

TR32/14/TD/0040

Germencik Tarım Stratejisini Belirliyor

Germencik İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

27

TR32/14/TD/0041

İstatistiki Birimlerle Etkin İletişim

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü

28

TR32/14/TD/0042

Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası Çalışanlarıyla Başarıyor

Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası

29

TR32/14/TD/0043

Yatağan Geleceğini Belirliyor

Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

30

TR32/14/TD/0044

Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

31

TR32/14/TD/0045

Süt Sağım Ve Hijyeni

S.S. Aydın Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği

32

TR32/14/TD/0046

Kurumsal İmaj Yönetimi

Köşk Belediye Başkanlığı

33

TR32/14/TD/0048

Didim Proje Yazmayı Öğreniyor...

Didim Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği

34

TR32/14/TD/0049

Memecik Zeytinyağının Kalitesi Ve Organoleptik Özellikleri

Efeler Ziraat Odası

35

TR32/14/TD/0050

Dış Ticaret Eğitimi

Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası

36

TR32/14/TD/0051

İnovatif Düşün, İnovasyona Yön Ver

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

37

TR32/14/TD/0052

İnsan Mühendisliği

Rehberlik Araştırma Merkezi

38

TR32/14/TD/0053

Kriz Yönetimi

Muğla İli Eğitim Geliştirme Derneği

39

TR32/14/TD/0055

Çardak Projelerle Buluşuyor

Çardak Belediyesi

40

TR32/14/TD/0057

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Okul Yöneticilerine  "Yönetimde Koçluk Eğitimi "

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

41

TR32/14/TD/0058

Başarılı Merkezefendi İçin Yaklaşık Maliyet Hesaplama Eğitimi

Merkezefendi Belediyesi

42

TR32/14/TD/0059

Topluluk Önünde Konuşma Ve Sunum

T.C Marmaris Ticaret Odası

43

TR32/14/TD/0060

Eğitimde Koçluk Ve İnovasyon

Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

44

TR32/14/TD/0061

Organik Tarım Eğitimi

Kuşadası İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

45

TR32/14/TD/0062

Etkin Ve Verimli Hizmet İçin İletişim.

Denizli İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

46

TR32/14/TD/0063

Hayvancılık İşletmelerinde Süt Sağım Ünitelerinin Etkin Kullanımı

Pamukkale Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

47

TR32/14/TD/0064

Zeytinyağı Duyusal Tadım Eğitimi

Ula İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

48

TR32/14/TD/0065

Okul Öncesi Öğretmenlerine Montessori Eğitimi

Ula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

49

TR32/14/TD/0066

İleri Düzeyde Office Programları Kullanımı Eğitimi

Muğla Valiliği AB Ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

50

TR32/14/TD/0067

Eğitim Uzmanları Proje Döngüsü Eğitimi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

51

TR32/14/TD/0068

Montessori Eğitmen Eğitimi Programı

Aydın-Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

52

TR32/14/TD/0070

Aydın'da Profesyonel Proje Yönetimine Doğru

Aydın Valiliği

53

TR32/14/TD/0071

Söke Yeni Stratejileriyle Buluşuyor

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

54

TR32/14/TD/0072

Geleceği İnşa Etmek

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

55

TR32/14/TD/0074

Bodrum BOSİAD İletişim, Beden Dili Ve Stres Yönetimi Eğitimleri

Bodrum Sanayici Ve İşadamları Derneği

56

TR32/14/TD/0075

Bilimsel Çalışmalarda Meta-Analiz Ve Endnote Kullanımı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

57

TR32/14/TD/0076

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Kale Kaymakamlığı

58

TR32/14/TD/0077

Kurumsallaşma   Eğitimi

Çal Belediye Başkanlığı

59

TR32/14/TD/0079

Milas İş Hayatı Eğitimde

Milas Ticaret Ve Sanayi Odası

60

TR32/14/TD/0080

Yenipazar Projeli Eğitim Sistemine Geçiyor

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

61

TR32/14/TD/0081

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Denizli Meteoroloji Müdürlüğü

62

TR32/14/TD/0082

Datça Belediyesi Marka Şehir Olma Yolunda Kurumsal Kimliğine Kavuşuyor

Datça Belediyesi

63

TR32/14/TD/0083

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)

Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

64

TR32/14/TD/0084

Rasyon Hazırlanması

S.S. Ovayurt Sulama Kooperatifi

65

TR32/14/TD/0085

Serinhisar Proje Yazıyor

Serinhisar Kaymakamlığı

66

TR32/14/TD/0086

Acil Müdahale Eğitimi İle Denizlerimiz Daha Güvenli

Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü

67

TR32/14/TD/0087

AYTO Üyeleri E-Ticaret'le Tanışıyor

Aydın Ticaret Odası

68

TR32/14/TD/0089

Eğitim Şart

Tavas Ticaret Odası

69

TR32/14/TD/0090

Odamız Üyeleri İle Güçlüdür

Acıpayam Ticaret Odası

 

2014 Teknik Destek Bilgi Notu
2014 Teknik Destek Rehberi
2014 Teknik Destek Başvuru Hazırlama Kitapçığı
2013 Yılı Teknik Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan Teknik Desteğin amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

 

PROGRAMIN KAPSAMI

Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Bölge Plan ve Programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarıdır.

Ajans bu kapsamda eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayacaktır.

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 

Toplam Destek Bütçesi: 500.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En Fazla 15.000 TL

 

 

 

 

2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞARILI PROJELER
Başvuru Kodu Başvurunun Adı Başvuru Sahibi
TR32/13/TD01/0001 AB YOLUNDA KALİTELİ OKULLAR T.C YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0002 MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJELENDİRME EĞİTİMLERİ DENİZLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0003 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EĞİTİMİ AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0004 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE AB PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ TC. MUĞLA VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ
TR32/13/TD01/0005 BİLİMSEL YAYINLARDA AKADEMİK İNGİLİZCEYİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANABİLME MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0008 BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0009 SARAYKÖY PROJE YAZMASINI ÖĞRENİYOR SARAYKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0010 UYGULAMALI PROJE YAZMA EĞİTİMİ DATÇA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0011 UYGULAMALI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ ORTACA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0012 FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI VE BÜTÇELEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ VERİLMESİ DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
TR32/13/TD01/0015 NAZİLLİ'DE YENİ PROJELERE DOĞRU BİR ADIM T.C. NAZİLLİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD01/0019 PROJE DÖNGÜ YÖNETİM EĞİTİMLERİ DENİZLİ BELEDİYESİ
TR32/13/TD01/0021 MÜKEMMELLİK YOLUNDAYIZ FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TR32/13/TD02/0001 KOÇARLI PROJE EKİBİYLE GELECEĞE KOŞUYOR KOÇARLI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD02/0003 UYGULAMALI PROJE YAZMA EĞİTİMİ DALAMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD02/0005 MUĞLA İLİNİN SAĞLIKLI GELİŞİMİ PROJESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD02/0006 CBS TABANLI AFET PLANLARI VE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ PROJELENDİRME EĞİTİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD02/0008 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI DENİZLİ VALİLİĞİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD03/0001 UYGULAMALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ: AMOS DESTEKLİ YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMELERİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TR32/13/TD03/0002 KOBİLERDE İŞ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA TOSYÖV MUĞLA BODRUM DESTEKLEME DERNEĞİ
TR32/13/TD03/0003 ÇOCUKLAR İÇİN EL ELE MUĞLA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TR32/13/TD03/0004 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SERİNHİSAR BELEDİYESİ
TR32/13/TD03/0005 İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ FETHİYE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
TR32/13/TD03/0006 STRES YÖNETİMİ, ÖFKE VE STRES KONTROLÜ EĞİTİMİ DENİZLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD04/0001 ARTIK PROJE YAZABİLİYORUZ KUŞADASI TİCARET ODASI
TR32/13/TD04/0003 KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI DENİZLİ TİCARET ODASI
TR32/13/TD04/0004 TS ISO EN/IEC 17025  STANDARDINA GÖRE  KURUM LABORATUVARLARININ AKREDİTASYONU MUĞLA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD04/0005 BELEDİYE MEVZUATI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI NAZİLLİ BELEDİYESİ
TR32/13/TD04/0006 İŞLETMELERİN BAŞARI ANAHTARI;KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ AVRASYA YÖNETİCİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
TR32/13/TD04/0007 MUĞLA'DA STRATEJİK PLANLAMA MUĞLA VALİLİĞİ
TR32/13/TD05/0001 UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK İÇERİK GELİŞTİRME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
TR32/13/TD05/0002 YÖNETİM TEKNİKLERİNİN TARIMSAL ÜRETİME KATKISI MUĞLA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0003 INTERGIS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ AYDIN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0004 DEĞİŞİM ZAMANI GERMENCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0005 MİLAS İÇİN PROJE YAZIYORUZ. MİLAS KAYMAKAMLIĞI
TR32/13/TD05/0006 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BUHARKENT ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
TR32/13/TD05/0007 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ EĞİTİMİ DENİZLİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0010 İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ EĞİTİM PROJESİ SULTANHİSAR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0012 STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ KUŞADASI TİCARET ODASI
TR32/13/TD05/0013 İŞ HAYATINDA BEDEN DİLİ VE PROTOKOL KURALLARI EĞİTİMİ DENİZLİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
TR32/13/TD05/0014 KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ DALAMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0015 ETKİN LİDERLER MUTLU BİREYLER AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0017 VERİMLİ EĞİTİM İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM ULA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0018 DİSLEKSİ ALANINDA DÜNYADAKİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSLEKSİ DERNEĞİ
TR32/13/TD05/0019 ETKİN İLETİŞİM İÇİN ÖNCE EĞİTİM DENİZLİ BEKİLLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ
TR32/13/TD05/0020 DİJİTAL ROTA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALINMASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ
TR32/13/TD05/0021 REHBER ÖĞRETMENLER İÇİN KISA SÜRELİ DANIŞMANLIK BECERİSİ DENİZLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0022 YARINLARDA VAR OLMAK DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0024 SAĞLIKTA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ DENİZLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0025 AYDIN TB'DE BİLGİ-BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ DÖNÜŞÜMÜ AYDIN TİCARET BORSASI
TR32/13/TD05/0026 YENİPAZAR'DA HİZMET KALİTESİ ARTIYOR YENİPAZAR İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0027 ETKİN İLETİŞİM VE MOTİVASYON İLE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENİZLİ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0028 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0029 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI VE PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/13/TD05/0030 AYTO KALİTE YOLCULUĞU AYDIN TİCARET ODASI
TR32/13/TD05/0031 ETKİLİ KURUM YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ T.C. MUĞLA İLİ ULA KAYMAKAMLIĞI

2013 Teknik Destek Rehber ve ekleri
2013 yılı Teknik Destek Bilgi Notu
2013 Teknik Destek Bilgilendirme