Yönetmelikler

Kanun ve Kararnameler

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlgili Bölümler
2009-15236 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun
Yönetmelikler

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği
Diğer Düzenlemeler

Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları
YDO Görev ve Yetkilerine İlişkin Usul ve Esaslar
Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu
Aydınlatma Metni (KVKK)
Proje Uygulama

Proje uygulama aşamasında tabi olduğumuz mevzuat ve rehberler aşağıdaki gibidir:

 

 

Proje Uygulama Rehberi eki formlar ile destekleyici diğer formlar:

 

Ek-3 Örnek Formlar:

 

Ek-4 Raporlama Formları:

 

Ek-5 Rapor Destek Formları:

      

Projelerin uygulanması aşamasında ihtiyaç duyulan örnek form ve belgeler:

 

Satın Alma Evrakları: