Diğer Düzenlemeler

Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları
YDO Görev ve Yetkilerine İlişkin Usul ve Esaslar
Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu
Aydınlatma Metni (KVKK)