Geçmiş Yıllara Ait Destekler

 

 

PROGRAMIN KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

2023 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAM REFERANS NO

TR32/23/FZD

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Tarım ve sanayi sektörlerinin rekabet gücünün artırılması

2. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması

4. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

5. Sosyal risklerin önlenmesi ve genç istihdamının artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000 TL

PROJELERE SAĞLANACAK AZAMİ DESTEK MİKTARI

Azami tutar: 250.000 TL

ASGARİ - AZAMİ DESTEK ORANI

Asgari: %25

Azami: %90

PROJE SÜRESİ

Azami proje süresi 12 aydır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

(Başvuru Sahiplerinin, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması gerekmektedir.)

 

Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, TR32 Bölgesi Dışındaki Bölge Müdürlüklerinin Şube Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri.

-  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

-  Üniversite Rektörlükleri,

 - Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)[1]

 - Organize Sanayi Bölgeleri,

-  Küçük Sanayi Siteleri,

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri

 - Birlikler ve Kooperatifler

 

SON BAŞVURU TARİHİ

29/12/2023 Saat 23:59

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

08/01/2024 Saat 18:00

 

 BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 29 ARALIK 2023    Saat 23:59

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 08 OCAK 2024   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

[1] Bölgede şubesi olan sivil toplum kuruluşları için başvuru sahibi merkezdir. Böyle bir durumda merkeze ait belgelerin sunulması gerekmektedir.