Geçmiş Yıllara Ait Destekler

2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

TR32/19/FD

 

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması

2. Kalite odaklı üreten, verimliliği yüksek, markalaşmış, uluslararası rekabet gücüne sahip tarım ve gıda sektörü dönüşümünün sağlanması

3. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması

5. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

6. Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması

7. Nitelikli işgücüne sahip etkin bir işgücü piyasası oluşturulması

8. Çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ: 2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI: 200.000 TL

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•  Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•  Yerel Yönetimler,

•  Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•  Üniversite Rektörlükleri,

•  Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•  Organize Sanayi Bölgeleri,

•  Küçük Sanayi Siteleri,

•  Teknoparklar,

•  Birlikler ve kooperatifler

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png     AJANS MERKEZİ, AYDIN VE MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 27/12/2019 Saat: 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ: 31/12/2019 Saat:18:00

 

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 20/12/2019 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

 

 

Başarılı İlan Edilen Projeler

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

1

TR32/19/FD/0001

Nazilli Uzun Yaşam Köyü Fizibilitesi

Nazilli Ticaret Odası

2

TR32/19/FD/0003

Denizli Mesleki Eğitim Ve Test Merkezi Fizibilitesi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi

3

TR32/19/FD/0004

YATAĞAN TERMİK SANTRAL KAYNAKLI ATIK ISI İLE SERA FİZİBİLİTESİ

Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

4

TR32/19/FD/0006

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım Fizibilitesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

5

TR32/19/FD/0011

Söke OSB Lojistik Merkez İşletme ve Geliştirme Fizibilite Çalışması

Söke Organize Sanayi Bölgesi

6

TR32/19/FD/0013

Aydın Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

7

TR32/19/FD/0014

APİTERAPİK ARICILIK ÜRÜNLERİ İŞLEME MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

8

TR32/19/FD/0015

SAĞLIK SİZİN ELİNİZDE SAĞLIKLI İNCİRLER KURULACAK SİTEMİZDE

Nazilli Ticaret Borsası

9

TR32/19/FD/0017

FETHİYE ve SEYDİKEMER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI