Güncel Destekler

SOGEP-ANADOLUDAKİLER PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 19 TEMMUZ 2024

Kültürel mirasımızı, geleneksel yöntemlerimizi korurken, sürdürülebilir üretimle kaynakları koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı destekleme amacıyla Anadoludakiler markası altında üretim yapabilecek ve hizmet sunabilecek başvuru sahiplerinin projeleri desteklenebilecektir.

PROJE BÜTÇESİ 

Asgari Proje Bütçesi: 1.000.000 TL

DESTEK ORANI

Azami Destek Oranı: % 90

PROJE SÜRESİ

Azami proje süresi: 18 Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Kooperatifler, Birlikler, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

SON BAŞVURU TARİHİ

19.07.2024

DESTEKLENECEK UNSURLAR

1.Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
 • Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2.Saygılı Üretim Kriterleri

 • Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
 • Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan

 • Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
 • Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

 • Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
 • Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
 • Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

 

5.Sosyal Girişimcilik

 • Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
 • Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
 • Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
 • Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
 • Sosyal gastronomi
 • Yeni nesil çiftçiler

6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikayelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

 • Deneyim turizmi
 • Yaratıcı turizm
 • Yerel hikayeler
 • Hikayenin deneyimi
 • Yerel kültür deneyimleri
 • Yerel ürün, üretim atölyeleri

Başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan belgeleri ajansımız Program Yönetim Birimi ile istişare halinde hazırlayarak en geç 19 Temmuz 2024 tarihine kadar pyb@geka.gov.tr adresine ulaştırması gerekmektedir.

 1. Proje Bilgi Formu
 2. Proje Bütçesi
 3. İş Faaliyet Planı
 4. İş tanımı (100.000 TL üstü harcamalar için)
 5. Proforma Fatura veya Fiyat Gösterir Belge (100.000 TL ve üzeri harcamalar için 1 adet)
 6. İmza Sirküsü / Beyannamesi
 7. Ortaklık-İştirakçi Beyannamesi (Ortak veya İştirakçi varsa)    

1-Proje Bilgi Formu
2-Proje Bütçesi
3-İş (Faaliyet) Planı
4-İş Tanımı
5-Ortaklık-İştirakçi Beyannamesi