Güncel Destekler

2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAMIN ADI

2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Tarım ve sanayi sektörlerinin rekabet gücünün artırılması

2. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması

4. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

5. Sosyal risklerin önlenmesi ve kadın istihdamının artırılması

PROGRAM BÜTÇESİ

1.500.000 TL

ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Asgari Tutar: 100.000 Azami tutar: 300.000 TL

DESTEK ORANI

Asgari: %25

Azami: %90

PROJE SÜRESİ

Asgari: 9 Ay   Azami: 12 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

 

 

  • Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri,  İlçe Müdürlükleri.
  • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
  • Üniversite Rektörlükleri,
  • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
  • Organize Sanayi Bölgeleri,
  • Küçük Sanayi Siteleri,
  • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
  • Birlikler ve Kooperatifler

SON BAŞVURU TARİHİ

20/12/2024 Saat 17.00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

27/12/2024 Saat 17.00

2024 Fizibilite Desteği Rehberi
EK-E Başvuru Bilgi Formu
EK-F Teknik Şartname
EK-G Ortaklık Beyannamesi
EK-H İştirakçi Beyannamesi
EK-I Fizibilite Etüdü Formatı