T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2021 YILI İMALAT SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2021 YILI İMALAT SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı Ajansımızın “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” kapsamında öncelikli olan tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik, kaynak verimliliği becerilerinin geliştirilmesi ve dijitalleşme altyapısının oluşturulmasıdır. Program önceliklerine hizmet eden danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 • İşletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması
 • İşletmelerde yenilik becerilerin geliştirilmesi
 • İşletmelerde kaynak verimliliğinin artırılması
 • İşletmelerde dijital dönüşümün sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000 TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 75.000 TL

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

2 Ağustos -31 Ağustos 2021

31 Ağustos 2021 / Saat:18:00

1 Eylül-30 Ekim 2021

27 Ekim 2021 / Saat:18:00

1 Kasım-31 Aralık 2021

31 Aralık 2021 / Saat:18:00

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

 • Tekstil, makine, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler[1]

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

Aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmuştur. Örnek proje konuları olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır.

 1. 1.   Aile ve şirket anayasası oluşturma danışmanlığı 
 2. 2.   Dış ticaret ve e-ihracat danışmanlığı
 3. 3.   Kurumsal yönetim danışmanlığı
 4. 4.   Finansal yönetim danışmanlığı
 5. 5.   Yalın üretim danışmanlığı
 6. 6.   Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı
 7. 7.   Kalite ve sertifikasyon danışmanlığı
 8. 8.   Teknik tekstil danışmanlığı 
 9. 9.   Ar-ge ve inovasyon danışmanlığı
 10. 10. Pazarlama danışmanlığı
 11. 11. Yeni ürün, hizmet geliştirme ve prototipleme danışmanlığı
 12. 12. Marka danışmanlığı
 13. 13. Dijital dönüşüm danışmanlığı
 14. 14. Dijital pazarlama danışmanlığı
 15. 15. Verimlilik artırıcı proje hazırlama ve proje uygulama danışmanlığı
 16. 16. Temiz üretim, enerji verimliliği danışmanlığı
 17. 17. Endüstriyel simbiyoz danışmanlığı

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2021    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2021   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün, yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan [Kasım-Aralık] dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru yapılmadan önce, projelerin geliştirilmesi sürecinde, Ajans ile iletişime geçilmesi ve görüş alınması gerekmektedir.  

 

Başvuru için tıklayınız


[1]Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Kooperatifler program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

 

2021 İmalat Sanayinin Güçlendirilmesi YDTD Başvuru Rehberi
2021 YDTD EK-E Teknik şartname
 • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
 • geka.gov.tr