MART-NİSAN DÖNEMİ TEKNİK DESTEK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan döneminde yapılan 5 (beş) adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (22/05/2020)  itibaren on iş günü içinde sözleşme imzalanır. Değerlendirme sonuçlarının ilanından (22/05/2020 Cuma) tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde son gün 09/06/2020 Salı günü saat 18:00’a kadar özel koşullar ve genel koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış olarak KAYS,  üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsü’nde yer alan sözleşme kontrol listesi kısmına yüklenmesi ve imzalı sözleşme özel ve genel koşulların 09/06/2020 tarihine kadar ajans merkezinde olacak şekilde kargolanması gerekmektedir. 

Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen süre içinde sözleşmenin sisteme yüklenmemesi durumunda, destek alma hakkınızdan feragat ettiğiniz varsayılacaktır.

Belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. 
 

Projelere teklif verilmesine ilişkin detaylar Haziran ayı içerisinde web sitesinde yayınlanacaktır. 

 

 

MART-NİSAN Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/20/TD/0011

Uygulamalı Hızlı Prototipleme Eğitimi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/20/TD/0013

Kooperatiflerde Kurumsallaşma

Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü

TR32/20/TD/0014

Söke TAYEM'de Tarım 4.0' A  İHA 1 Eğitimi İle Adım Atıyoruz

Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü

TR32/20/TD/0015

Buldan Trekking, Spor, Eğlence Ve Dinlence Faaliyet Alanları Tespiti Danışmanlık Desteği

Buldan Kaymakamlığı

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr