GEKA, GÜNEY EGE’NİN EKO-TURİZM İLÇELERİNE YÖNELİK HEDEF PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Güney Ege Kalkınma Ajansı “Ekoturizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı” kapsamında belirlediği 9 ilçenin doğru hedef kitlelere doğru yöntemlerle tanıtılabilmesi amacıyla “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” adlı çalışmayı gerçekleştirdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA; eko-turizmde odak ilçe olarak belirlediği Buldan, Çameli, Fethiye/Seydikemer, Karacasu, Köyceğiz, Kuşadası, Pamukkale, Söke ve Ula’ya yönelik uygun turist profilinin belirlenmesi, bu profillere uygun tanıtım yöntemlerinin ve destinasyondaki turizm ürünlerine uygun pazarların tespit edilmesi amacıyla “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” adlı çalışmayı yürüttü.

“Küresel Turizm Odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda “Dört Mevsim Turizm” hedefine ulaşmayı hedefleyen GEKA, Güney Ege Bölgesi’nde eko-turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi ve turizm faaliyetlerinin iç kesimlere yaygınlaştırılarak belirlediği hedef ilçelerde turizm gelirlerinin artırılması amacıyla  “Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı”nı 2024 yılına kadar yürütecek. Ajans; Buldan, Çameli, Fethiye/Seydikemer, Karacasu, Köyceğiz, Kuşadası, Pamukkale, Söke ve Ula’ya yönelik yürüttüğü program kapsamında; eko-turizm alanındaki değerlerin tespitini ve halkın farkındalık kazanmasını sağlayacak planlama, fizibilite ve tanıtım faaliyetleri yapılması, destek programlarının yürütülmesi ve uygulanması vb. çalışmaları hayata geçiriyor.  

Ajansın ekoturizm programında belirlediği hedeflere ulaşılması için gerçekleştirdiği faaliyetler arasında yer alan “Güney Ege Eko-Turizminde Yeni Destinasyonlar Hedef Pazar Analizi” çalışması kapsamında, 9 ekoturizm destinasyonu, ekoturizm türlerindeki potansiyellerine göre değerlendirildi ve bu potansiyellerine ulaşması için gerekli hedef pazar analizleri yapıldı. Söz konusu odak destinasyonların her biri özelinde birer rapor oluşturulurken destinasyonların çalışmalarının özetini kapsayan bir rapor da ortaya çıkartıldı. İlçelere yönelik hazırlanan 9 Hedef Pazar Analizi ve Özet Analiz Raporu GEKA’nın internet sitesinde yayınlanarak ilgili paydaşların hizmetine sunuldu.

Konuya yönelik bir açıklama yapan Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “ Güney Ege odak destinasyonlarının her birinin sahip olduğu ekoturizm ürün haritalarının çıkarılarak ekoturizm değerlerinin yurt içi ve yurt dışında hangi pazarlarda ne kadar değer bulacağı ve buna göre hangi pazarlarda birer turistik ürün olarak konumlanabileceğinin belirlenmesi çalışmanın çıktıları arasında yer almaktadır. Analiz çalışması kapsamında ekoturizm ürünlerinin hedef pazarlarda nasıl bir turist profiline tanıtılacağı belirlendi. Ayrıca çalışmada ekoturizm ürünlerinin tanıtılmasıyla ilgili turistik deneyimi ve hedef pazarlarda gerçekleştirilecek tanıtımları geliştirecek önerilere de yer verildi.  Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular bundan sonra Güney Ege Bölgesi’nin 9 odak destinasyonu için hazırlanacak stratejik destinasyon tanıtım/pazarlama ve eylem planlarına temel oluşturacaktır. Ayrıca, Ajansın internet sitesinden (https://geka.gov.tr/tr/sayfa/hedef-pazar-analizleri) yayınlanan Hedef Pazar Analizleri odak ilçelerimizdeki ilgili paydaşlarımızla paylaşılmış olup analizler onların da çalışma ve faaliyetlerine kaynak oluşturacaktır. Odak ilçelerimizde ekoturizmin gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr