ALTERNATİF TURİZM, ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI VE KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONA ERDİ

Ajansımız tarafından 09 Eylül 2020 tarihinde ilan edilen Alternatif Turizm Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik), Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik) ve Kooperatif Ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programlarına teklif edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.


Başvuru süresi 27 Kasım 2020 tarihinde sona eren 2020 Yılı Teklif Çağrısına Aydın, Denizli ve Muğla’dan olmak üzere Alternatif Turizm Mali Destek Programına 52, Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programına 60, Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programına 80 olmak üzere toplam 192 proje teklifi sunuldu. 
10 Mart 2021 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilen 137. GEKA Yönetim Kurulu Toplantısında;  Alternatif Turizm Mali Destek programında 18, Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek programında 19, Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek programında 32 projenin desteklenmesine karar verildi. 
Alternatif Turizm Mali Destek programında desteklenmeye karar verilen 18 projeye yaklaşık 5,3 milyon TL ve Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek programında 19 projeye yaklaşık 15,9 milyon TL,  Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek programında 32 projeye yaklaşık 13,2 milyon TL destek sağlanacak.
Toplamda 69 adet projenin asil listede yer alarak sözleşme imzalamaya hak kazandığı ve yaklaşık yaklaşık 51 milyon TL’lik bir yatırımın gerçekleşeceği 2020 yılı Proje Teklif Çağrısının Bölgemiz için hayırlı olmasını diler, tüm proje başvuru sahiplerine Bölgemiz kalkınması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür ederiz.

Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on beş iş günü içinde ek bilgi ve belgeleri elektronik ortama yükler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri Ajansa teslim eder. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde elektronik ortam üzerinden bildirilir ve bildirimi takip eden beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Tebliği müteakip en geç on iş günü içinde e-imza ile imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla yedek listede yer alan başvuru sahipleri için en yüksek puanlı projeden başlamak üzere yukarıdaki süreç aynı şekilde işletilir.

 Sonuçlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 

Alternatif Turizm Altyapısı MDP Asil Liste
Alternatif Turizm Altyapısı MDP Yedek Liste
Alternatif Turizm MDP Asil Liste
Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP Asil Liste
Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi MDP Yedek Liste
  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr