2024 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLAN EDİLMİŞTİR

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesini amaçlayan 2024 yılı Fizibilite Desteği Programı ilan edilmiştir.

Programın Öncelikleri

1. Tarım ve sanayi sektörlerinin rekabet gücünün artırılması

2. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

3. Turizm hareketliliğinin bölge geneline yayılarak artırılması

4. Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

5. Sosyal risklerin önlenmesi ve kadın istihdamının artırılması

Fizibilite Desteği programına ilişkin ayrıntılı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr