2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI [TEMMUZ-AĞUSTOS] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında [Temmuz-Ağustos] döneminde yapılan 11 (on bir) adet başvurunun değerlendirme süreci ile 2023 Yılı İmalat Sanayi İşletmelerine Yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında [Temmuz-Ağustos] döneminde yapılan 5 (Beş) adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (29.09.2023)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (29.09.2023) itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 13.10.2023 tarihinde saat 18:00’a kadar, Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 13/10/2023 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Projeler kapsamındaki eğitim/danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır.

 

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)

[TEMMUZ-AĞUSTOS] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/23/TD/0007

Menteşe Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı

Menteşe Belediye Başkanlığı

TR32/23/TD/0008

Yapay Zeka Sınıfımızda: Eğitimde Dijital Dönüşüm

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/23/TD/0009

Devlet Destekleri ve Hibe Programlarına Yönelik Proje Bilgilendirme, Takip ve Proje Yazma Eğitimi

Söke Ticaret Odası

TR32/23/TD/0012

Coğrafi Ürünler Avrupa Yolunda

Denizli Valiliği

TR32/23/TD/0013

Dijital Pazarlama, İçerik Yönetimi Ve Sosyal Medya Satış Eğitimi

Didim Ticaret Odası

TR32/23/TD/0015

Kobiler İçin Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi

Nazilli Ticaret Odası

TR32/23/TD/0016

Dış Ticaret Eğitimi ve Danışmanlık

MÜSİAD Muğla Şubesi

TR32/23/TD/0017

Bağ Yolu Kültür Rotası

Çal Kaymakamlığı

 

 

2023 YILI İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNE YÖNELİK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

[TEMMUZ-AĞUSTOS] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/23/YDTD/0001

Yalın Üretim Danışmanlığı

İNOVMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

TR32/23/YDTD/0005

Denizli'den Dünya'ya Dijital Yolculuk

SERAP ONGUN

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr