2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI [MAYIS-HAZİRAN] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında [Mayıs-Haziran] döneminde yapılan 6 (Altı) adet başvurunun değerlendirmesi Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (28.07.2023)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

In this context; Within ten (10) business days after the announcement of the evaluation results (28.07.2023), until 18:00 on 11.08.2023, all pages of the Contract Special Conditions and General Conditions documents (all pages by the person/s authorized to represent and bind the institution) signed and sealed-stamped) Uploaded to the relevant section in the Contract Transactions Menu via KAYS and signed with the e-signature method. It must be sent by courier-mail/hand-delivered to the Agency center (Denizli) until 18:00.

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Projeler kapsamındaki danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır.

 

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)

[MAYIS-HAZİRAN] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/23/TD/0001

Verimli Ocak Yönetimi

Muğla Mermerciler Derneği

TR32/23/TD/0003

Dijital Denizli

Denizli İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

TR32/23/TD/0004

Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli

Denizli Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı

TR32/23/TD/0005

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Stratejik Adımlar

Bekilli Kaymakamlığı

 

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr