2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI KASIM-ARALIK DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI

[KASIM-ARALIK] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı ve 2023 Yılı İmalat Sanayi İşletmelerine Yönelik Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında [Kasım-Aralık] döneminde yapılan başvuruların değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (05/02/2024) itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (05/02/2024) itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 19/02/2024 tarihi saat 18:00’a kadar, Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 19/02/2024 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Projeler kapsamındaki eğitim/danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır.

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 
(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)
[KASIM-ARALIK] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REF.NO.

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ

TR32/23/TD/0033

Akıllı Şehir Yönetim ve Yönetişimi Eğitimi

Efeler Belediyesi

TR32/23/TD/0034

Proje Yönetim Eğitimi Güçlü Ekiple Güzel Uygulamalara

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü

TR32/23/TD/0035

Afet Dayanıklılığının Arttırılması

Aydın Valiliği

TR32/23/TD/0039

Sosyal Hizmetlerde Proje Kapasitesi Arttırma Eğitimi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

 

2023 YILI İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNE YÖNELİK
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
[KASIM-ARALIK] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REF.NO.

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ

TR32/23/YDTD/0010

Karya Grup Dünyaya Açılıyor

Karya Grup Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr