2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI [EYLÜL-EKİM] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2022 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında [Eylül-Ekim] döneminde yapılan 8 (Sekiz) adet başvurunun değerlendirmesi Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (30.11.2022)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (30.11.2022) itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 14.12.2022 tarihinde saat 18:00’a kadar, Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 14/12/2022 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Projeler kapsamındaki danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır.

 

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)

[EYLÜL-EKİM] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/22/TD/0042 YEREL MEDYADA KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE TURİZM GAZETECİLİĞİ BASIN İLAN KURUMU DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/22/TD/0043 MARKALAŞMA VE PAZARLAMADA YENİ KİMLİK AYDIN TİCARET BORSASI
TR32/22/TD/0044 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/22/TD/0045 PROJE DÖNGÜSÜ TEKNİK DESTEK EĞİTİMİ MUĞLA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TR32/22/TD/0047 ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK PATENT EĞİTİMİ AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr