2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI [MART-NİSAN] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

        2022 yılı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında [Mart-Nisan] döneminde yapılan 14 (on dört) adet başvurunun ve 2022 Yılı İmalat Sanayide Kurumsallaşma Ve Dijitalleşme Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında [Mart-Nisan] döneminde yapılan 3 (üç) adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan proje belirlenmiştir.

          Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahibi ile ilan tarihinden (03.06.2022)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

         Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (03.06.2022) itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 17.06.2022 tarihinde saat 18:00’a kadar, Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 17.06.2022  tarihinde saat 18:00’a kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir.

         Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Projeler kapsamındaki eğitim/danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır.

 

2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)

[MART-NİSAN] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/22/TD/0006

Dış Ticaret Eğitim ve Danışmanlığı ile Dünyaya Açılıyoruz

NAZİLLİ TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0008

Fotovoltaik Enerji Sistemleri Eğitimi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TR32/22/TD/0009

Yeni Dönem Satış Dünyasında  Kobiler İçin Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Satış Eğitimi

AYDIN TİCARET ODASI

TR32/22/TD/0010

Metaverse Yolunda Eğitimde AR (Artırılmış Gerçeklik) Uygulamaları

DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0014

Turizmde Destinasyon Yönetimi

DENİZLİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TR32/22/TD/0015

Dernek Kamu El Ele Projelerle Birlikte

BOZKURT EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

TR32/22/TD/0016

Hassaa Tarım Uzaktan Algılama ve Görüntü İşlem Eğitimi Projesi

SÖKE ZİRAAT ODASI

 

 

 

2022 YILI İMALAT SANAYİDE KURUMSALLAŞMA VE DİJİTALLEŞME

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

 [MART-NİSAN] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

TR32/22/İKD/YDTD/0003

Glutensiz Gurme Lezzetlerin Markalaşma ve Pazarlama Yolculuğu

Hale Çolak Tura Ticaret Biorootzo

TR32/22/İKD/YDTD/0004

Dijital Pazarda Markalaşma

Şahin Dokuma Mensucat Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr