2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı İlanı

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından,  2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı 28 Kasım 2022 itibariyle ilan edilmiştir. Program kapsamında Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere 20 Milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

PROGRAM KÜNYESİ

PROGRAMIN ADI

İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI

PROGRAM REFERANS NUMARASI

TR32/22/İSD

PROGRAMIN AMACI

Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1-Ürün geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi

2-Üretim, tedarik, kalite ve lojistik süreçlerinin dijital teknolojiler ile optimizasyonu

3-Satış ve satış sonrası süreçlerin dijitalleştirilmesi

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

20.000.000 TL

PROJE BAŞINA KULLANILABİLECEK

KREDİNİN TUTARI

Asgari: 200.000 TL

Azami: 1.000.000 TL

GERİ ÖDEME SÜRESİ

24 Ay (6 Ay Geri Ödemesiz)

PROJE UYGULAMA SÜRESİ

Azami 6 Ay

KAYS ÜZERİNDEN SON BAŞVURU TARİHİ

24.02.2023 Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

03.03.2023 Saat 18:00

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde,  NACE Rev.2’ye göre imalat sanayi sektörünün aşağıda belirtilen 4 alt sektöründe faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmeler[1] uygun başvuru sahibidir.[2]

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı

28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı

 

[1] Sermayesinin tamamı ya da %75’inden fazlası özel sermayeye (Kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kontrolünde olmayan işletmeler) ait olan tek kişi işletmeler (Esnaf, serbest meslek erbabı, tacir vb.), adi ortaklıklar, kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler vb.

[2] Kooperatifler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

Başvuru Süreci
Başvuru süreci, ilgili aracı kurum olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Ajansa yapılacak başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Aracı Kuruma Başvuru
Başvuru Sahibi programın ilan tarihinden sonra Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. şubesine başvurarak Kredi Uygunluk Belgesi’ni alır. Yararlanıcıların mali yönetim risk ve kapasitelerine ilişkin kredibilite değerlendirmesi, ilgili Aracı Kurum tarafından kendi mevzuat ve uygulamaları çerçevesinde yapılır. Başvuru belgeleri arasında, imzalı ve kaşeli “Kredi Uygunluk Yazısı” bulunmayan başvurular ön inceleme aşamasında reddedilebilir.

Ajansa Başvuru
Alınan Kredi Uygunluk Belgesi’nin ardından, Ajans tarafından yapılacak teknik değerlendirmeye esas teşkil eden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulur. Potansiyel başvuru sahipleri Başvuru Formu ve Eklerini program ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapmak zorundadır. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Proje başvuruları https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. E-devlet sistemi aracılığıyla KAYS kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI TAKVİMİ

İL/YER

TOPLANTI TARİHİ

SAAT

TOPLANTI YERİ

ÇEVRİM İÇİ

05/12/2022

10:00

ZOOM

MUĞLA

06/12/2022

10:30

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

AYDIN

07/12/2022

10:30

AYDIN TİCARET ODASI

DENİZLİ

08/12/2022

10:30

DENİZLİ SANAYİ ODASI

 

5 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çevrim İçi toplantının linki aşağıdadır:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sBAAWfZhQ52QGWcX71Nfcg

 

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ TOPLANTILARI TAKVİMİ

İL

TOPLANTI TARİHİ

SAAT

TOPLANTI YERİ

MUĞLA

12-13/12/2022

09:30 – 17:00

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

AYDIN

14-15/12/2022

09:30 – 17:00

AYDIN TİCARET ODASI

DENİZLİ

27-28 Aralık 2022

09:30 – 17:00

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

Denizli Hizmet Binası

Başvuru Rehberi
  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr