2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ajansımız 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan ve başarılı bulunan proje başvuruları, Yönetim Kurulumuzun 21/03/2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır. 

Destek almaya hak kazanan projenin uygulama aşamasına geçebilmesi için, Başvuru Sahibi ve Ajans arasında sözleşme imzalanması gerekmektedir. Sözleşme süreci ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ajans internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on beş işgünü içinde ek bilgi ve belgeleri KAYS’a yükler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri ajansa teslim eder. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde KAYS üzerinden yapılacak bildirimi müteakip en geç on iş günü içinde e-imza ile imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı proje için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yürütülecek projelerin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

SIRA

PROJE REFERANS NUMARASI

PROJE BAŞVURUSUNUN ADI

BAŞVURU SAHİBİ

1

TR32/22/FZD/0002

Nazilli 2. OSB Kurulumu Fizibilitesi

NAZİLLİ TİCARET ODASI

2

TR32/22/FZD/0003

Salça Üretim Tesisi Fizibilite Projesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3

TR32/22/FZD/0004

Köyceğiz Su Sporları Merkezi Fizibilite Raporu

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr