2021 YILI ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI [TEMMUZ-AĞUSTOS] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu ve Ajansımızın Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde; bölgemizde üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün artırılması amacıyla başlatılan 2021 Yılı Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında [Temmuz-Ağustos] döneminde yapılan 1 (bir) adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan proje belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahibi ile ilan tarihinden (29.09.2021)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (29.09.2021) itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 13.10.2021 tarihinde saat 18:00’a kadar, Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 13.10.2021 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.
Projeler kapsamındaki eğitim/danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır. 

2021 YILI 
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

 [TEMMUZ-AĞUSTOS] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/21/ÜÖG/YDTD/0002 Geleneksel Muğla Dokumaları Envanteri Hazırlanması ve Günümüz Kullanımına Uygun Dokuma Yapılması için Danışmanlık ve Eğitim S.S. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi


 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr