2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI [EYLÜL-EKİM] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu ve Ajansımızın Sonuç Odaklı Programları çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan “2021 Yılı Teknik Destek Programı” (Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik) ile Ajansımızın “İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı” kapsamında öncelikli olan tekstil ve giyim eşyaları, makine imalatı, gıda ve içecek imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yönetim ve üretim kapasitesinin artırılması; yenilik, kaynak verimliliği becerilerinin geliştirilmesi ve dijitalleşme altyapısının oluşturulması amacıyla başlatılan “2021 Yılı İmalat Sanayinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” kapsamında [Eylül-Ekim] döneminde yapılan başvuruların değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

 

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (30.11.2021)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (30.11.2021)  itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 14.12.2021 tarihinde saat 18:00’a kadar, “Eğitim/Danışmanlık Faaliyet Planı” dokümanı ile Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve kurum mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve kurum mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 14.12.2021 tarihinde saat 18:00’e kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.

 

Projeler kapsamındaki eğitim/danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır.

 

 

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK)

 [EYLÜL-EKİM] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/21/TD/0023

Kale Yerel Kalkınma İçin Hazırlanıyor

Kale Belediyesi

TR32/21/TD/0024

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Hibe Programları ve Proje Başvurusu Eğitimi

Kale Kaymakamlığı

TR32/21/TD/0026

Fethiye'de Spor, Turizmde Rekor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

TR32/21/TD/0027

Katma Değeri Yüksek Zeytin ve Zeytinyağı Eğitimi

Didim Ziraat Odası Başkanlığı

TR32/21/TD/0028

Muğla Spor Turizminde Rotasını Çiziyor

T.C. Muğla Valiliği

TR32/21/TD/0029

Tavas Mesleki Eğitimde Markalaşıyor

T.C. Tavas Kaymakamlığı

 

2021 YILI İMALAT SANAYİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

[EYLÜL-EKİM] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/21/İSG/YDTD/0003

Kurumsal Yapılanmamızda "Kurumsal Yönetim Danışmanlığı" Alıyoruz

Cilser Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi

TR32/21/İSG/YDTD/0004

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Alarak, Kurumsallaşmaya Adım Atıyoruz.

Ertar Doğal Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Limited Şirketi

TR32/21/İSG/YDTD/0005

Dijital Tasarım Araçlarının Sürdürülebilir Etkililiğine Yönelik Danışmanlık

Yavuzçehre Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr