2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK) [TEMMUZ-AĞUSTOS] DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Güney Ege Bölge Planı vizyonu ve Ajansımızın Sonuç Odaklı Programları çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında [Temmuz-Ağustos] döneminde yapılan 10 (on) adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden (01.10.2021)   itibaren on iş günü içerisinde elektronik ortamda sözleşme imzalanması esastır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; değerlendirme sonuçlarının ilanından (01.10.2021)  itibaren en geç on (10) iş günü içerisinde, 15.10.2021 tarihinde saat 18:00’a kadar, Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının  (kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi/ler tarafından tüm sayfaları imzalanmış ve mühürlü-kaşeli olarak) KAYS üzerinden Sözleşme İşlemleri Menüsünde ilgili bölüme yüklenmesi ve e-imza yöntemi ile imzalanması, e-imza kullanılamaması durumunda ise ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli Sözleşme Özel Koşullar ve Genel Koşullar evraklarının 15.10.2021 tarihinde saat 18:00’e kadar Ajans merkezinde (Denizli) olacak şekilde kargo-posta ile gönderilmesi/elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ajans, sözleşme imzalanması için gerekli süreyi gözeterek, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilecektir. Kurumunuzun söz konusu destekten yararlanma hakkı, yukarıda bahsi geçen sözleşmenin imzalanmasından sonra doğacaktır. Belirtilen süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı içerikteki eğitim/danışmanlık için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilecektir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmayacaktır.


Projeler kapsamındaki eğitim/danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak teklif verilmesine ilişkin detaylar Ajansımızın web sitesinde yayımlanacaktır. 

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
(KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK) 

[TEMMUZ-AĞUSTOS] Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

REFERANS NO PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ ADI
TR32/21/TD/0012 3D Yazıcı Teknik Servis Elemanı Yetiştirme Eğitici Eğitimi Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
TR32/21/TD/0014 GIS Tabanlı İmar ve Altyapı Projeleri Üretiyoruz Fethiye Belediyesi
TR32/21/TD/0015 Aimsun Next 4.0 Trafik Simülasyon Programı Eğitimi Muğla Büyükşehir Belediyesi
TR32/21/TD/0016 Tekstilde İnovasyon Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/21/TD/0017
 
Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti Denizli Ticaret Odası
TR32/21/TD/0019 Afetlerle Mücadelede Kapasite Geliştirme Projesi  Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
TR32/21/TD/0020 Bozkurt Afetlere Hazır Bozkurt Belediyesi
TR32/21/TD/0021 Projelere Kadın Eli Değiyor TOÇBİR-SEN Büyüyor Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Aydın Şube Başkanlığı


 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr