2020 YILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLAN EDİLMİŞTİR

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEKNİK DESTEK Programı 4 Aralık 2020 itibariyle ilan etmiştir. Program bütcesi toplam 1 milyon TL'dir.


PROGRAMIN AMACI
İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm ile Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar sonuç odaklı programları kapsamında öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma ve teknik kapasite artışının sağlanmasıdır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

FAALİYET TÜRLERİ

Ajans sadece danışmanlık sağlama faaliyetine Teknik Destek sağlayabilir.

UYGUN FAALİYETLER
Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla altı aydır. Bu süre talebin ajans tarafından karşılanması durumunda destek sözleşmesi imzalanmasından, hizmet alımı yöntemiyle karşılanması durumunda ise yüklenici ile sözleşme imzalanmasından itibaren başlar. 

ÖRNEK PROJE KONULARI

   

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

 https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin İmzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

BAŞVURU ŞEKLİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00
TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

 

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Kişisel verileriniz korunması ile ilgili sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aydınlatma metninde belirtildiği ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://www.geka.gov.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

EK-E Teknik Sartname_YDTD
2020 Yönetim Danışmanlığı TD Başvuru Rehberi
2020 Yılı YDTD Sunumu
  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr