2020 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edilmiştir

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme ve danışmanlık sağlama araçları destek kapsamındadır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

Eğitim Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 25.000 TL

Danışmanlık Faaliyetleri için Azami Destek Tutarı: 50.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi Sonuçların Açıklanması için Son Tarih
14 Şubat-28 Şubat 2020 28 Şubat 2020 Saat:18:00 20 Mart 2020
1 Mart-30 Nisan 2020 30 Nisan 2020 / Saat:18:00 20 Mayıs 2020
1 Mayıs-30 Haziran 2020 30 Haziran 2020 / Saat:18:00 20 Temmuz 2020
1 Temmuz-31 Ağustos 2020 31 Ağustos 2020 / Saat:18:00 18 Eylül 2020
1 Eylül-30 Ekim 2020 30 Ekim 2020 / Saat:18:00 20 Kasım 2020
1 Kasım-31 Aralık 2020 31 Aralık 2020 / Saat:18:00 20 Ocak 2021

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl Müdürlükleri vb.) 
 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve kooperatifler,

Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

1 Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti tüm vergiler dâhil eğitim faaliyeti için 25.000 TL’yi, danışmanlık faaliyeti için 50.000 TL’yi aşamaz.  Hem eğitim hem danışmanlık faaliyetleri içeren proje teklifleri için proje bütçesi 50.000 TL’yi aşamaz.

2  Okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü ve muhtarlıklar uygun başvuru sahibi değildir. Kamu Kurumların ilçe müdürlükleri ve üniversiteler uygun başvuru sahibi değildir.

3 Başvuru sahiplerinde sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerden İşletme hisselerinin %50’sinden fazlasının uygun başvuru sahiplerine ait olduğu işletmeler başvuru sahibi olabilecektir.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir. Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla üç aydır. 

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Dijitalleşme karnesi ve dijitalleşme yol haritası hazırlanmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Teknik tekstil üretimine yönelik danışmanlık projeleri
 • Sanayi sektörlerinin gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren danışmanlık projeleri
 • Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm sektöründe hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılmasına yönelik araştırma ve/veya danışmanlık projeleri
 • Turizm potansiyeli olan kırsal alanlarda turizm farkındalığı oluşturulması ve/veya kırsal destinasyon alanları oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
 • Turizm öğelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık projeleri
 • Kırsal alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim veya danışmanlık projeleri
 • Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklerin e-ticaret ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Kooperatif ve birliklere yönelik finansal ve hukuki danışmanlık projeleri
 • Zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri
 • Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından faydalanmaya yönelik proje hazırlama eğitimi ve/veya danışmanlık projeleri


 BAŞVURU ŞEKLİ

Bilgi Platform

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

    

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

AJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 ARALIK 2020    Saat 18:00

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ: 31 ARALIK 2020   Saat 18:00

Ajansa teslim edilecek taahhütnamelerin her iki sayfasının kurum yetkili kişi/kişilerce imzalanması ve ikinci sayfasına kurum mührünün yoksa kaşesinin basılarak her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.

-----------------

“Güney Ege Bölgesindeki sürekli ve dengeli kalkınmayı sağlamayı, bölgenin gelişmesinde öncü rol üstlenmeyi, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olmayı amaçlayan GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (“GEKA”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlü mecradaki paydaşlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnine https://geka.gov.tr/tr/sayfa/aydinlatma-metni adresinden ulaşabilirsiniz.”

2020 TD Başvuru Rehberi Ekleri
2020 TD Başvuru Rehberi
 • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
 • geka.gov.tr