2020 YILI 27 KASIM - 31 ARALIK DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ajansımız 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan ve başarılı bulunan proje başvuruları, Yönetim Kurulumuz 29/01/2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. 

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için sözleşmelerini imzalaması gerekmektedir. 

Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren on beş iş günü içinde ek bilgi ve belgeleri elektronik ortama yükler ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenleri Ajansa teslim eder. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde elektronik ortam üzerinden bildirilir ve bildirimi takip eden beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Tebliği müteakip en geç on iş günü içinde e-imza ile imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

2020 yılı Fizibilite Desteği kapsamında yürütülecek projelerin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Sıra Proje Başvuru Kodu Proje Başvurusunun Adı Başvuru Sahibi
1 TR32/20/FZD/0007 Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi Denizli Ticaret Odası
2 TR32/20/FZD/0008    Milas Topraksız Tarım TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Fizibilite Araştırması Muğla İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü
3 TR32/20/FZD/0009 Aydın İli Lojistik Merkez Fizibilite Projesi Aydın Ticaret Odası
4 TR32/20/FZD/0011 Fethiye Fuar Alanı Ve Kongre Merkezi Fizibilite Raporu Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası
5 TR32/20/FZD/0012 Denizli Büyük Veri Dijitalleşme Merkezi Fizibilite Projesi Denizli Sanayi Odası

 

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr