2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ajansımız 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan ve başarılı bulunan proje başvuruları, Yönetim Kurulumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için aşağıdaki iki aşamayı başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

A) BAŞVURU DOSYASININ TESLİMİ AŞAMASI
Başarılı ilan edilen projeler için başvuru formu, ekleri, destekleyici belgeleri dahil projenin tüm sayfalarının rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişi(ler)ce imzalanmış ve mühür/kaşelenmiş şekilde başarılı projelerin ilanından itibaren 15 iş günü içinde Ajans merkezine sunulması gerekmektedir. İmza sirküleri, yetki belgesi vb. destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri (noter onayı ya da yetkili kişilerce aslı gibidir ibaresi ile imzalanmış şekilde) sunulmalıdır.

B) SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASI
Başvuru sahibinin gerekli bilgi ve belgeleri sunmasını takiben en geç 5 işgünü içinde başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir. Yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç 10 işgünü içinde sözleşme imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

Not: Sözleşme imzalamaya gelmeden önce e-posta ile başvuru sahiplerine gönderilecek olan sözleşme belgelerinin Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş hallerinin KAYS’a yüklenmesi ve sözleşme imzalamaya gelirken matbu olarak Ajansa getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde sözleşme imzalama işlemleri yapılamamaktadır.

2019 yılı Fizibilite Desteği kapsamında yürütülecek projenin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Sıra

Proje Başvuru Kodu

Proje Başvurusunun Adı

Başvuru Sahibi

1

TR32/19/FD/0004

YATAĞAN TERMİK SANTRAL KAYNAKLI ATIK ISI İLE SERA FİZİBİLİTESİ

Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

2

TR32/19/FD/0006

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım Fizibilitesi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3

TR32/19/FD/0011

Söke OSB Lojistik Merkez İşletme ve Geliştirme Fizibilite Çalışması

Söke Organize Sanayi Bölgesi

4

TR32/19/FD/0013

Aydın Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite Projesi

AYDIN TİCARET ODASI

5

TR32/19/FD/0014

APİTERAPİK ARICILIK ÜRÜNLERİ İŞLEME MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

6

TR32/19/FD/0015

SAĞLIK SİZİN ELİNİZDE SAĞLIKLI İNCİRLER KURULACAK SİTEMİZDE

Nazilli Ticaret Borsası

7

TR32/19/FD/0017

FETHİYE ve SEYDİKEMER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ

FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

  • Her Hakkı Saklıdır © 2020 |
  • geka.gov.tr