2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, tehdit ve risklerin önlenmesine dönük acil tedbirler

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan sektörlerde, sosyal veya tematik alanlarda araştırma, planlama ve strateji geliştirme çalışmaları

Öncelik 3: Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacı ile yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar

Öncelik 4: Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetler

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından  2015 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 900.000 TL’dir. Ajansımız, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program çerçevesinde proje başına sağlanan destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 100.000 TL

 

Program Genel Değerlendirme

Program bütçesi Yönetim Kurulu ilgili kararı ile 1,5 milyona artırılmıştır. 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında toplam  53 proje başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvurulardan 3 adedi program destek bütçesinin bitmesi nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır.  Program kapsamında ilk proje 25.03.2015 tarihinde, son proje ise 17.12.2015 tarihinde Ajansımıza teslim edilmiştir. Program kapsamında başarılı ilan edilen  20 adet projeye  1.479.676,46 TL tutarında destek bütçesi tahsis edilmiştir.

 

 

2015 YILI  DOĞRUDAN  FAALİYET DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞARILI İLAN EDİLEN PROJELER 
 
Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı İl
TR32/15/DFD/0003 Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi Didim Ticaret Odası AYDIN
TR32/15/DFD/0004 Doğal Ve Kültürel Zenginlikleri İle Seydikemer Seydikemer Kaymakamlığı MUĞLA
TR32/15/DFD/0009 Muğla Su Ayak İzi Ve Temiz Su Eylem Planı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUĞLA
TR32/15/DFD/0010 Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışması Söke Organize Sanayi Bölgesi AYDIN
TR32/15/DFD/0013 Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi İçin Fizibilite Raporu Oluşturulması Çivril Belediyesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0014 Kümelenmeye İlk Adım: Denizli Tekstil Sektörü Analizi Müsiad Denizli Şubesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0019 Denizli Deri İhtisas Osb Katı Atıkların Karakterizasyon Ve Geri Kazanım Metodlarının Belirlenmesi Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0006 Karina Dalyanı'nın Üretiminin Arttırılmasına Yönelik Standartların Belirlenmesi Söke Belediye Başkanlığı AYDIN
TR32/15/DFD/0024 Melek Yatırımcılar Güney Ege'de Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0025 Nazilli Solucan Çiftliği Yatırım Fizibilitesi Projesi Nazilli Belediyesi AYDIN
TR32/15/DFD/0026 Turizm Yolunda Babadağ Babadağlı Sanayici Ve İşadamları Derneği DENİZLİ
TR32/15/DFD/0031 Denizli Büyükşehir Belediyesi Karahayıt Ve Gölemezli Jeotermal Kaynaklarının Verimlilik Ve Kullanılabilirlik Araştırması Denizli Büyükşehir Belediyesi DENİZLİ
TR32/15/DFD/0037 Denizli Leblebisinin Pazarlanmasına Yönelik Potansiyeli Belirleme Ve Altyapı Geliştirme Serinhisarlılar Kültür, Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği DENİZLİ
TR32/15/DFD/0039 Genç Zihinler Sağlıklı Büyüyor Projesi  Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DENİZLİ
TR32/15/DFD/0040 Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası MUĞLA
TR32/15/DFD/0043 Muğla İlinin Kırsal Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi MUĞLA
TR32/15/DFD/0046 TR32 Bölgesinde Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Çözüm Önerileri Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı AYDIN
TR32/15/DFD/0047 Denizli İli Koyunculuk Haritasının Oluşturulması Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü DENİZLİ
TR32/15/DFD/0048 Kanuni Yolu Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü MUĞLA
TR32/15/DFD/0050 Balığımız Artıyor, Kazancımız Bereketleniyor Söke Tuzburgazı ve Doğanbey Mahallesi Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği AYDIN