2010 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

Programın Amacı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı; işletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilikçiliğin yanı sıra enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynakları ve yüksek teknolojinin kullanılması 

Öncelik 2: İşletmelerin üretim, hizmet ve kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi; tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde üretim verimliliğinin ve ürün çeşitliliğinin artırılması; yeni tesisler kurulması, geliştirilmesi ve modernize edilmesi  

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 40.000 TL

Azami tutar: 400.000 TL

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

 

Programın Amacı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının amacı; bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Kümelenme, işletmelerin birleşmesi ve uygun ölçekli işletmelerin oluşturulması, girişimciliğin teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, alternatif enerji kaynaklarının ve yüksek teknolojinin kullanımı ve geliştirilmesi.

Öncelik 2: Tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması, sektörel altyapılarının iyileştirilmesi.

Öncelik 3: Çevreye duyarlı iyileştirme faaliyetlerinin yapılması.

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.300.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen  destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL

 

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI  (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

 

Programın Amacı

Bu Mali Destek Programının amacı; bölgenin endüstriyel, çevresel, sosyal ve kültürel altyapısının geliştirilmesi yoluyla yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve iktisadi kalkınmaya katkı sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için altyapı ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması2

Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesine, verimliliğinin artırılmasına ve mevcut turizm alanlarının iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları3

Öncelik 3: Bölgenin endüstriyel üretim ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi4

Öncelik 4: Kentsel ve kırsal alanlardaki sosyal altyapının iyileştirilmesi ve modernizasyonu5

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.700.000  TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL