2013 Yılı Proje Teklif Çağırısı

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2013 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarını 8 Nisan 2013 Pazartesi tarihi itibariyle ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 14 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir.

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi turizminde; alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

 Öncelik 2: Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve pazarlaması için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen  projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 75.000 TL

Azami tutar: 300.000 TL

 

TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin ve çekiciliğinin altyapı çalışmaları ile yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Alternatif turizm değerlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Öncelik 2: Alternatif turizm değerlerinin çekiciliğinin arttırılmasına yönelik altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 75.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL