2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Alternatif Turizm Mali Destek Programı, Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ve Üretim Ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programlarından oluşmaktadır.

ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK)

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:  Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi 

Öncelik 2:  Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu mali program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 50.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

 

ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Amacı

Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Termal turizmin ve sağlık turizminin geliştirilmesi 

Öncelik 2: Spor, macera ve doğa turizminin geliştirilmesi

Öncelik 3: Yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

Öncelik 4: Alternatif turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

 

Programın Amacı

Bölgede yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Atık yönetiminde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Kamusal alanlarda yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması

 Öncelik 4: Yenilenebilir enerjiye yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL

 

ÜRETİM VE TİCARET ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Amacı

Bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

 

Programın Öncelikleri

Ortak üretim ve ticaret alanlarında;

1.           Hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması

2.           Verimliliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması

3.           Pazarlama imkânlarının ve pazar ağlarının güçlendirilmesi

 

Bütçe Kısıtı

Bu program kapsamında desteklenen projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.500.000 TL’dir.

Bu program çerçevesinde verilen destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında gerçekleşmiştir.

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 600.000 TL