İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı
2 Temmuz 2019 Salı

Kasım 2016 tarihinden beri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen İno-Suit İnovasyon Odaklı Mentroluk Programı sekizinci dönemiyle 2019 yılı Ekim ayında başlayacaktır.

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-inovasyon-odakli-mentorluk-programi.html