DOĞAKA 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlan Edilmiştir.
30 Ocak 2019 Çarşamba

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) destek programları kapsamında, 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi (MESLEK), 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Sosyal Kalkınma), 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması (Ekonomik Kalkınma) ve 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi (SERA) Mali Destek Programları 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilmiştir.

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan 2019 Yılı İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programının bütçesi 10.000.000 TL ve 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Sosyal Kalkınma) 6.000.000 TL, kâr amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanan 2019 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Ekonomik Kalkınma) 6.000.000 TL ve 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programının bütçesi 5.000.000 TL olup ilan edilen programların toplam bütçesi 27.000.000 TL'dir.

 

Programlara ilişkin Başvuru Rehberin DOĞAKA web sitesi olan www.dogaka.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

http://www.dogaka.gov.tr

İlgili Dosyalar