Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu Ajansın  karar  organıdır.  Birden  fazla  ilden  oluşan  bölgelerde  il  valileri,  il büyükşehir belediye başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. GEKA Yönetim Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat kapsamında Denizli’den başlayarak sırasıyla Muğla, Aydın  Valileri tarafından dönüşümlü olarak yürütülmektedir.

Ajansımızın Yönetim Kurulu Başkanlığını Denizli Valisi Hasan KARAHAN yürütmektedir.

GEKA Yönetim Kurulu:

Esengül CİVELEK, Muğla Valisi, Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz Selim KÖŞGER, Aydın Valisi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hasan KARAHAN, Denizli Valisi, Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem ÇERÇİOĞLU, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi

Osman ZOLAN, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Osman GÜRÜN, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan ÜLKEN, Aydın Ticaret Odası Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur ERDOĞAN, Denizli Ticaret Odası Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERCAN, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi