KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi

Öncelik 2: Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Yerel Yönetimler

• Üniversite Rektörlükleri

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)


Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

Soru göndermek için tıklayınız