KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

Programın Amacı: Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: Kültür turizmi öğelerinin açığa çıkarılması, korunması ve sergilenmesi

Öncelik 2: Çevre düzenlemeleri ve tanıtım araçları ile kültür turizmi öğelerinin çekiciliğinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

• Kamu Kurum ve Kuruluşları

• Yerel Yönetimler

• Üniversite Rektörlükleri

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, borsalar vb.)


Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

Soru göndermek için tıklayınız