KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

Programın Amacı: Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi

Öncelik 3: Üretim süreçlerinde verimliliğin arttırılması

Öncelik 4: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

►1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan

• Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

• Su Ürünleri Kooperatifleri

• Küçük Sanat Kooperatifleri

• Üretim Pazarlama Kooperatifleri

• İşletme Kooperatifleri

• Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri

►5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Kapsamında Kurulan Birlikler


Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

KAYS’a proje girişi kılavuz dokümanları ve eğitim videoları için tıklayınız

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

Soru göndermek için tıklayınız