KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

Programın Amacı: Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Öncelik 1: İşleme, paketleme ve depolama süreçlerinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi

Öncelik 3: Üretim süreçlerinde verimliliğin arttırılması

Öncelik 4: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

►1163 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan

• Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

• Su Ürünleri Kooperatifleri

• Küçük Sanat Kooperatifleri

• Üretim Pazarlama Kooperatifleri

• İşletme Kooperatifleri

• Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri

►5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Kapsamında Kurulan Birlikler


Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için tıklayınız

Proje Hazırlama Eğitimlerine kayıt için tıklayınız

Sıkça Sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız

Soru göndermek için tıklayınız