Kuşadası ve çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu
13 Eylül 2017 Çarşamba

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklaşa olarak Türk Tarih Kurumu himayelerinde 1-2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında Kuşadası’nda Kuşadası ve Çevresinde Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu düzenleyecektir.

Sempozyum Amacı

Ege bölgesinin doğal güzellikleri ile dikkat çeken nadide beldelerinden biri olan ve önemli bir Turizm bölgesi olan Kuşadası aynı zamanda hiç kuşku götürmeyecek şekilde bir Türk beldesidir. Kuşadası’nın Türkleşmesi ve burada köklü bir Türk kültürünün yaygınlaşmasının oldukça eski bir geçmişi bulunmaktadır. Son zamanlarda popüler kültürün ve Turistik belde olmanın koşulları altında Kuşadası’nın bu özelliği göz ardı edilmeye başlanıldığı gözlemlenmektedir.  Turizmin gelişmesi ve turistik değerlerin ön plana çıkarılması adına belki iyi niyetli girişimler neticesinde bölgeden Türk ve Müslüman dönemi öncesine ait eser ve isimlerin ön plana çıkarılıp parlatıldığı ve Kuşadası ismi ile özdeşleştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmalar zaten tam manasıyla henüz ortaya konulamamış olan Kuşadası’nın Türk dönemine ilişkin izlerinin zihinlerde tamamen küllenmesine yol açma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

Karşı karşıya olunan bu durumdan hareket ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklaşa olarak bir yandan unutulma riski bulunan bir yandan da henüz gün ışığına yansımayan Kuşadası’nın Türk ve Müslüman tarihinin bilimsel bir zeminde irdeleneceği ve kalıcı bir kültür eserine dönüşeceği bir sempozyum düzenlenmesi gereği hissedilmiştir.

Sempozyum Konuları

 • Erken Dönemde Kuşadası ve Çevresinde Türkler: Avarlar ve Peçenekler
 • İslam Akınları ve Kuşadası ve Çevresinde İlk Müslüman İzleri.
 • Malazgirt Sonrası Kuşadası ve Çevresini Etkileyen Türk Hareketliliği: Çaka Bey, Tanrıvermiş Oğulları (Efes Türk Beyliği).
 • Aydınoğulları ve Zamanında Kuşadası: İbrahim Bahadır Bey ve Hızır Bey Dönemleri.
 • Çelebi Mehmed: Bölgede Osmanlı Hakimiyetinin Başlaması, Kuşadası’nda ticaret ve Dengeler.
 • II. Murad Dönemi: Aydınoğlularının Sonu İzmir’in Fethi ve bunların Kuşadası’na Yansıması.
 • Yavuz ve Kanuni Dönemleri Osmanlı Hakimiyetinin Kıyılarda Güçlenmesi Döneminde Kuşadası ve çevresi.
 • Osmanlı Son Dönemi ve İşgal Yıllarında Kuşadası.
 • Kurtuluş Savaşı’nda Kuşadası Kuva-i Milliye yapılanması
 • Kuşadası Efeleri ve Kurtuluş Savaşına katkıları
 • Kuşadası ve Çevresinde Tasavvuf ve Tasavvufi Şahsiyetler.
 • Kuşadası ve Çevresinde Türk Kültürünü Yansıtan Meslekler ve Kültürel Zenginlikler.
 • Kuşadası ve Çevresinin Tarih İçinde Yetiştirdiği Şahsiyetler.

Önemli Tarihler:

11  Eylül 2017 İlk Duyuru

27  Ekim 2017 Özet Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih.

03 Kasım 2017 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

24  Kasım 2017 Sempozyum Programının İlanı

1-2-3 Aralık  2017 Sempozyum icrası

01 Ocak 2018 Tam Metinlerin Teslimi

30 Nisan  2018 Sempozyum Kitabının Basılması